Bağlı Olduğu Akademik BirimSınıf Eğitimi
AdMehmet Faik
SoyadYılmaz
ÜnvanProf. Dr.
E-postamfaikyilmaz@hotmail.com
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/mefayil
Koordine Ettiği DerslerSNF5208 Eğitime Felsefi Yaklaşımlar
SNF5106 Yaratıcı Drama
SNF5107 XVII. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi
SNF5242 İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde yeni yaklaşımlar
SNF5001 Seminer
SNF5002 Dönem Projesi
966188 Seminer
SNF5000 Yüksek Lisans Tezi
SNF5120 İlköğretimde Program Geliştirme ve Değerlendirme
SNF5114 İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri
SNF5108 Türkiye Coğrafyası Öğretimi
SNF5109 Türk Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri
SNF5110 Türk Dünyası Tarihi
SNF5111 Test Geliştirme ve Yeni Yaklaşımlar
SNF5112 Temel Dini Kavramlar
SNF5102 Teknolojik Rehber Materyal Tasarımı
SNF5113 Tarihi Coğrafya
SNF5115 Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Yenileşme Tarihi
SNF5116 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İlköğretim Programları
SNF5117 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ve Ders Kitapları
SNF5118 Siyasi Düşünce Tarihi
SNF5119 Sınıf Yönetimi ve Disiplin
SNF5122 Oyunlarla Matematiksel Modelleme
SNF5123 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
SNF5124 Okuma-Yazma Eğitiminde Sorunlar
SNF5121 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
SNF5125 Mukayeseli Eğitim
SNF5126 Meta Analiz
SNF5127 Matematik Eğitimindeki Araştırmalar
SNF5128 Matematik Eğitiminde Öğretim Programları
SNF5129 Matematik Eğitiminde Problem Çözme
SNF5130 Matematik Eğitiminde Bilgisayar Uygulamaları
SNF5131 Küreselleşme ve Kalkınma
SNF5132 Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyatı
SNF5133 İstanbul Dersi
SNF5101 İslam Tarihi
SNF5134 İslam Müesseseleri Tarihi
SNF5135 İslam Dini Esasları
SNF5136 İslam Ahlakı
SNF5137 İlköğretimde Türkçe Öğretimi
SNF5100 İlköğretimde Tarih Öğretimi
SNF5138 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi
SNF5139 İlköğretimde Sanat Eğitimi ve Sorunları
SNF5140 İlköğretimde Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Eğitimi
SNF5141 İlköğretimde Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar
SNF5142 İlköğretimde Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları
SNF5143 İlköğretimde Nitel Araştırma Yöntemleri
SNF5144 İlköğretimde Nicel Araştırma Yöntemleri
SNF5145 İlköğretimde Matematik Öğretimi Programlarını Geliştirmede Yeni yaklaşımlar
SNF5146 İlköğretimde Eğitim Teknolojileri
SNF5147 İlköğretimde Dil ve Okur-Yazarlık Eğitimi
SNF5148 İlköğretimde Değer Öğretimi
SNF5149 İlköğretim Matematik Eğitiminde Öğrenme, Öğretme, Yöntem ve Teknikleri
SNF5150 İlk Okuma Yazma Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
SNF5151 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
SNF5152 Harita Kullanımı
SNF5153 Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi
SNF5154 Eğitimde Aile Okul ve Toplum
SNF5155 Eğitim ve Toplum Sorunları
SNF5156 Eğitimin Tarihi, Felsefi ve Sosyolojik Temelleri
SNF5157 Eğitim Düşüncesinin İdeolojik Temelleri
SNF5158 Dinler Tarihi
SNF5103 Çocukta Yaratıcılık Eğitimi
SNF5159 Çevre Eğitimi
SNF5160 Çağdaş Türk Eğitim Tarihi
SNF5161 Çağdaş Gelişim Kuramları
SNF5104 Okul Yönetimi ve Etik
SNF5105 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi
Verdiği DerslerSNF5114 İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri
SNF5001 Seminer
SNF5002 Dönem Projesi
SNF5119 Sınıf Yönetimi ve Disiplin
SNF5107 XVII. y.y. Osmanlı Siyasi Tarihi
SNF5129 Matematik Eğitiminde Problem Çözme
SNF5136 İslam Ahlakı
SNF5141 İlköğretimde Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar
SNF5146 İlköğretimde Eğitim Teknolojileri
SNF5147 İlköğretimde Dil ve Okur-Yazarlık Eğitimi
SNF5152 Harita Kullanımı
SNF5158 Dinler Tarihi
SNF5104 Okul Yönetimi ve Etik