Akademik Yönetim


Değerli Çalışma Arkadaşlarım ve Sevgili Öğrencilerim,

Yıldız Teknik Üniversitesi olarak, üniversiteye hizmetin ülkeye hizmet olduğunun bilinci içerisinde, tüm iç ve dış paydaşlarımızla beraber bilimsel bir yaklaşım ve huzur ortamı içinde katma değer sağlayan projeler üretmeyi ve bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası üniversitelerle rekabet edebilecek çağdaş bir dünya üniversitesi oluşturmayı amaçlamaktayız. Bu gerçekten hareketle, eğitim ve araştırmada nitelik ve nicelik olarak dünya standartlarını yakalamayı hedefleyen Yıldız Teknik Üniversitesi, nitelikli insan gücü yetiştiren ve bulunduğu yöreye ve topluma her anlamda katkı sağlayan modern bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir. Bu bağlamda, ülkemizin toplumsal sorunlarına bilimsel açıdan yaklaşmanın ve onlara çözüm üretmeye çalışmanın ülke kalkınmasına katkıda bulunacağına inancımız sonsuzdur.

Değerli akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, derneklerimiz ve Vakfımız, kısaca tüm iç paydaşlarımız, hepimizin Üniversitedeki payı farklı olabilir, ancak paydamız tek ve ortaktır: KARŞILIKLI ANLAYIŞ, İŞBİRLİĞİ VE HUZUR ORTAMI İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTEMİZE ve ÜLKEMİZE KOŞULSUZ HİZMET! Bugüne kadar ve bundan sonra bize destek verecek olan tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

Prof. Dr. Bahri ŞAHİN

RektörSaygıdeğer Yıldızlılar,


Yıldız Teknik Üniversitesi ülkemizin önemli markalarındandır. Küresel bir marka olabilme hedefine ise çoklu katılım ve ortak akıl ile belirlediği stratejik plan ve vizyon çerçevesinde emin adımlarla ilerlemektedir. Küresel teknolojik araştırma üniversitesi olmak, geleceğin teknolojisine yön vermeyi ve liderlerinin yetişmesine katkıda bulunmayı beraberinde getirecektir. Bu ancak değişimin bir parçası olmakla mümkün olacaktır. Bu bağlamda değişime tüm organlarıyla katalizör olarak katkı sağlama çabası içinde olan üniversitemiz, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, vizyon oluşturan ve teknolojiye hakim mezunlar yetiştirmektedir. Kurumumuzun bu yoldaki başarısı, kaynaklarını etkin ve yetkin olarak kullanan bir yönetim anlayışına sahip olması ve öğrencileri, akademisyenleri, idari personeli ve mezunlarının buna gönül vermeleri ile gerçekleşmektedir.

Prof. Dr. A. Göksel Ağargün

Yönetim Rektör Yardımcısı

Değerli Çalışma Arkadaşlarım ve Sevgili Öğrencilerim,

Bilgi çağı üniversitelerde bir paradigma değişimini gündeme getirmiştir. Eskiden sadece bilgi üretmesi beklenen üniversitelerden artık ürettiği bilgiyi etkin bir şekilde kullanması ve yeni üretimler için kaynak oluşturması beklenmektedir. Büyük ölçekli araştırma yapmak isteyen üniversiteler farklı finansman seçeneklerini değerlendirmeye çalışmaktadır. Araştırma ve öğretim yuvası olarak görülen üniversiteler, artık bilim ve teknoloji temelli ticari etkinliklerin kuluçka merkezi olarak görülmektedir. Üniversiteler son yıllarda endüstriyel ve diğer araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde proje üretme arayışındadır. “3. Nesil Üniversiteler” olarak adlandırılan bu durum analizi karşısında üniversiteler, ciddi önlemler almak ve bu değişime ayak uydurmak, değişimden de öte girişimci üniversiteyi oluşturmak zorundadırlar.
 
Bu değişim doğrultusunda; Üniversitemizde iç ve dış AR-GE kaynaklarından yararlanma düzeyimizi yükseltmek, inovasyon ve ürün odaklı ar-ge çalışmaları yapmak, bilimsel üretimde yalnızca sayısal değil niteliksel olarak da üst düzey verimliliğe ulaşmak, bilimsel üretimin üniversite-sanayi işbirliğine dönüşmesini sağlamak, bunların sonucunda da ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal ve sınai platformlarda tanınırlığımızı arttırmak amaçlarıyla, araştırma alt yapımızın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Sosyal, fen ve sanat alanlarını kapsayan 10 Fakülte, 2 Enstitü, 3 Yüksek Okul, 73 lisans ve 172 lisanüstü programı, 23 Uygulama ve Araştırma Merkezi, Teknoparkı, Teknoloji transfer Ofisi, Merkez Laboratuvarı ve 1800’e varan öğretim elemanı ile Üniversitemiz ar-ge potansiyeli ve üniversite-sanayi işbirliği konusunda model olan Türkiye’nin öncü üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Ülke ekonomisi ve refahına katma değer sağlamak amacıyla Üniversitemizin fikir, proje, ürün ve teknoloji üretme konusundaki arayışları, çalışmaları ve işbirlikleri kesintisiz devam etmektedir.

Prof. Dr. Yücel ŞAHİN

Araştırma Planlama Rektör Yardımcısı

Saygıdeğer Yıldızlılar,


Üniversitemizin amacı, öğrenmeyi öğrenen, temel kavramları anlayan, yorumlayan ve uygulayabilen, bilimsel düşünme alışkanlığı kazanmış araştıran, sorgulayan, analiz ve sentez yapabilen ve eleştirel düşünebilen bilgi çağının insanını yetiştirmektir. Üniversitemiz, seçkin ve dinamik öğretim kadrosu ve başta mühendislik ile mimarlık olmak üzere fen, sosyal bilimler ve sanat alanlarında disiplinlerarası lisans ve lisansüstü akademik programları ile cazibe merkezi haline gelmiştir. Mezunlarımızın kalitesi, sanayi ve iş alanlarında tercih edilmeleri öğrenciler arasında Üniversitemizin de tercih edilme nedenlerinden birisidir. Bir üniversiteyi üniversite yapanın, öğretim üyelerinin yaptığı çalışmalar, laboratuarlarının çağdaşlığı ve mezunlarının ülkede kabul edilebilirliği gerçeğinden yola çıkıldığında YTÜ’nün tüm bu nitelikleri taşıdığı görülmektedir.
 
Üniversite yönetimi olarak öğrenci merkezli; öğrencinin bilgiyi alma ve kullanmasını sağlayacak öğretim stratejileri, yöntemleri ve tekniklerinin kullanılacağı; kültür, sanat, sağlık ve spor faaliyetlerinin genişletileceği; eğitim teknolojilerinin tüm olanaklarından yararlanılacağı; öğrenciler için uygun barınma, çalışma ve dinlenme mekânlarının sağlanacağı; çağın bilim ve teknoloji politikalarına uygun yeni programların açılmasının teşvik edileceği; yurt içi ve yurtdışındaki üniversiteler ile iş birliği olanaklarının en üst düzeye çıkarılacağı bir EĞİTİM-ÖĞRETİM anlayışı hedefliyoruz.

Prof. Dr. Galip CANSEVER

Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcısı