Genel Kabul Koşulları

TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN
Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler. Yükseköğretim kanununa göre, Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, seçecekleri ön lisans programının mezun oldukları meslek liselerindeki alanlarıyla uyumlu olması durumunda iki yıllık ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere, sınava girmeden başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne ve genel not ortalamalarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.

Lisansüstü programlarda öğrenim görmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yürütülen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’na (ALES) girerek, bu sınavdan alacakları puan sonucunu başvuruları esnasında sunmalıdırlar. Uluslararası geçerliliği olan GRE (Graduate REcord of Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavları da ALES yerine geçebilir. Başvuru sahipleri, aynı zamanda üniversiteler tarafından belirlenen lisansüstü program kabul koşullarını da yerine getirmelidirler.

TAM ZAMANLI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN
Türkiye’de, yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğretim programlarına kayıt kabul koşulları, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylanmak şartıyla, üniversiteler tarafından belirlenebilmektedir.YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ’nde yabancı uyruklu öğrencilerin lisans programlarına kabulü, SAT, ACT gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlardan aldıkları puana ya da ortaöğretim başarı notlarına göre yapılmaktadır. Başvuru prosedürünün tamamlanmasının ardından, adayların başvuruları yabancı uyruklu öğrenciler için ayrılan kontenjan çerçevesinde değerlendirilir ve kesin kayıt prosedürü tamamlanır.

Yabancı uyruklu adayların, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilmeleri için aşağıda belirtilen sınav puanlarından ya da diploma notlarından birini almaları gerekmektedir

Sınav/Diploma adı

Başvuru için gereken en az puan

SAT (Scholastic Assessment Test)

En az 1000 toplam puan alınması

GCE (General Certificate Examination)

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki konuda A seviyesi (A Level) olan ve bu konulardan aldıkları notların ortalamasının en az C olması.

ACT (American College Test)

Toplam en az 21 puan almış olmak.

Baccalaureate Libanais (Lübnan)

İlgili alandaki diploma notu en az 12 olması.

Tawjihi (Ürdün ve Filistin)

A)Sayısal puanla öğrenci alan bölümler için Fen dalında (Scientific Stream) alınan sınav notunun 100 üzerinden en az 70 olması.
B)EA puanla öğrenci alan bölümler için Industrial ve/veya Commercial Stream’den en az 70 puan almak.
C) Sözel ve Dil puanıyla öğrenci alan bölümler için Literary Stream’den en az 70 puan almak

Uluslararası Bakalorya (Diploma)

Diploma notunun en az 26 olması.

Fransız Bakaloryası (Diploma)

Lise mezuniyet notunun en az 12 olması.

Abitur (Genel Alman

Yüksekokul Yeterliliği)

En az 4 puan alan adaylar.

Gao Kao (Çin Halk Cumhuriyeti)

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 450 puan almış olmak.

Uluslararası Bilim Olimpiyatları

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)’nun tanıdığı yada katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak.

Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Suriye)

İlgili dalda en az 160 puan almış olmak.

Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Libya)

İlgili dalda en az 160 puan almış olmak.

Diplome Debirestan Pişdaneşgahi (İran)

Bitirme notunun en az 12 olması.

Kazakistan Ulusal Üniversite Sınavı

İlgili dalda en az 80 puan almış olmak

Senegal Bakaloryası

Lise mezuniyet notunun en az 12 olması.

Matura

Matura belgesine sahip olmak

YÖS

(Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı)***

Temel Öğrenme Becerileri Testi’den en az 40 puan almış olmak.
***YÖS sınavı 2009-2010 öğretim yılında son kez yapılmıştır. Sınavın geçerliliği 2 yıldır.

**Yukarıda belirtilen sınav veya diplomaların dışında adayların varsa kendi ülkelerindeki ulusal sınavlarda toplam puanın en az %60’nı sağlamış olan adaylar başvuruda bulunabilirler.

** Bir yükseköğrenim kurumunda öğrenim görmek üzere kendi ülkelerinde yükseköğrenime giriş için yapılan ulusal sınava girmeyen öğrenciler orta öğretim diploma notlarıyla da başvuruda bulunabilmektedir. Bu adayların başvuruları, bu kritere göre değerlendirilir.

Lisansüstü programlara başvurmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, bölümlere özgü kayıt kabul koşullarını yerine getirmek zorundadırlar.

ULUSLARARASI DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN
Değişim öğrencilerin kabulü, YTÜ ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere kayıtlanarak bir ya da iki dönemYTÜ ’de öğrenim görebilmektedir.

YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN
Herhangi bir yükseköğretim kurumundan YTÜ’ye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Yatay geçiş öğrencilerinin kayıt kabulleri, üniversite tarafından belirlenen kontenjanlara göre yapılmaktadır.

MİSAFİR ÖĞRENCİLER İÇİN
Kendi ülkelerinde herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte olan ya da mezun olan öğrenciler, misafir öğrenci olarak öğrenim görmek üzere YTÜ’ye başvuruda bulunabilmektedirler. Öğrenciler, bir öğrenci belgesi ve kayıtlanmak istedikleri dersleri belirten bir dilekçeyle Uluslar arası İlişkiler Ofisi’ne başvurularını iletebilirler. YTÜ’de eğitim dilinin tüm programlarda İngilizce olması nedeniyle, misafir öğrenci olarak öğrenim görmek isteyenlerin, ders kayıtlarından önce İngilizce dil yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir.

İlgili akademik birim/bölümlerin onayının ardından öğrenciler kesin kayıt prosedürünü tamamlamalıdırlar.

YTÜ’de bir dönem ya da tüm akademik yıl boyunca öğrenim görecek olan misafir öğrenciler, öğrenim ücretlerini, kayıtlandıkları derslerin kredi saati başına öderler.

Misafir öğrencilere, öğrenimlerine başlamadan önce, YTÜ’de kayıtlanacakları derslerle ilgili olarak kendi üniversitelerinden tanınırlık konusunda onay almaları önemle tavsiye edilir.