Bağlı Olduğu Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
AdFulya
SoyadYÜKSEL ŞAHİN
ÜnvanDoç. Dr.
E-postafusahin@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/fusahin
Koordine Ettiği DerslerEGT3022 Topluma Hizmet Uygulamaları
EGT5207 Eğitim Örgütlerinde Önleyici Rehberlik ve Yönetimde Koruyucu Etmenler
PDR5102 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları
PDR5103 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
PDR5104 Grupla Psikolojik Danışma
PDR5107 Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması
PDR5001 Seminer
PDR5000 Yüksek Lisans Tezi
PDR6100 İleri İstatistik
PDR6101 İleri Psikopatoloji
PDR6102 İleri Psikopatoloji II (Erişkin)
PDR6103 İleri Psikolojik Ölçme Teknikleri ve Uygulaması
PDR6105 Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular
PDR6106 Okul Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular
PDR6108 İleri Bireyle Psikolojik Danışma ve Uygulama
PDR6109 İleri Psikolojik Danışma Kuram ve Teknikleri
PDR6000 Doktora Tezi
Verdiği DerslerEGT1102 Eğitim Psikolojisi
EGT4051 Özel Eğitim
EGT4021 Rehberlik
EGT4011 Okul Deneyimi 1
EGT5207 Eğitim Örgütlerinde Önleyici Rehberlik ve Yönetimde Koruyucu Etmenler
PDR5103 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
PDR5106 Araştırma Teknikleri
PDR6106 Okul Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular
PDR6108 İleri Bireyle Psikolojik Danışma ve Uygulama
PDR6000 Doktora Tezi