Bağlı Olduğu Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
AdEsra
SoyadÇAKMAK
ÜnvanArş. Gör.
E-postaecakmak@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ecakmak
Koordine Ettiği DerslerEGT6113 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
EGT6123 Eğitim İstatistiği
EGT6108 Hizmetiçi Eğitim ve Yönetimi
EGT6402 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
EGT6421 Türkiye ve AB Eğitim Sistemleri
EGT6424 Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi
Verdiği Dersler
Asiste Ettiği DerslerEGT3011 Sınıf Yönetimi
EGT3012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
EGT4041 Eğitim Yönetimi
EGT5121 Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri
EGT5108 İleri İstatistik ve Uygulamaları
EGT5226 Eğitim Denetimi
EGT5224 Eğitim Örgütlerinde Liderlik
EGT5223 Eğitim Politikaları
EGT5222 Eğitim Yönetiminde İnsan İlişkileri
EGT5221 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi
EGT5220 Eğitim Ekonomisi
EGT5219 Eğitim Hukuku
EGT5218 Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi
EGT5225 Eğitim Yönetimine Giriş
EGT5217 Eğitimde Ayrımcılık
EGT5216 Eğitim ve Öğretimde Etik
EGT5215 Eğitimde Fırsat Eşitliği
EGT5214 Eğitimde Kalite Uygulamaları
EGT5213 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme
EGT5212 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
EGT5211 Eğitim Planlaması
EGT5210 İnsan Kaynakları Yönetimi
EGT5209 Okul İşletmeciliği
EGT5208 Okul Yönetimi
EGT5207 Eğitim Örgütlerinde Önleyici Rehberlik ve Yönetimde Koruyucu Etmenler
EGT5227 Örgütsel Davranış
EGT5206 Örgütsel İletişim
EGT5205 Performans Değerlendirme
EGT5204 Siyaset Kuramlarında Eğitim
EGT5203 Sosyal Teori ve Eğitim
EGT5202 Türkiye ve AB Eğitim Sistemleri
EGT5101 Türk Eğitim Sistemi
EGT5200 Türk Eğitim Tarihinde Eğitim Yönetimi ve Teftişi
EGT5002 Dönem Projesi
EGT6408 Eğitim Denetimi
EGT6410 Eğitim Ekonomisi
EGT6414 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
EGT6418 Eğitimde Ayrımcılık
EGT6419 Eğitim Planlaması
EGT6422 Performans Değerlendirme
EGT5000 Yüksek Lisans Tezi
EGT6213 Uzmanlık Alan Dersi