Bağlı Olduğu Akademik BirimSosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
AdHayrullah
SoyadKahya
ÜnvanYrd. Doç. Dr.
E-postahayrullahkahya@hotmail.com
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/hkahya
Koordine Ettiği DerslerTRO1061 Osmanlı Türkçesi I
TRO1022 Osmanlı Türkçesi II
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler
TRO2281 Türk Dili Tarihi
TRO4442 Yaşayan Türk Lehçeleri
TRO4462 Eski Türk Edebiyatında Nazım
TRO4472 Eski Türk Edebiyatı Metinleri
TRO4492 Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi
TEB5110 İleri Osmanlıca
TEB5111 Türkçe Öğretiminde Edebî Türler
TEB5116 Metin Dilbilimine Giriş
Verdiği DerslerTRO1061 Osmanlı Türkçesi I
TRO1022 Osmanlı Türkçesi II
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler
TRO2281 Türk Dili Tarihi
TRO4442 Yaşayan Türk Lehçeleri
TRO4462 Eski Türk Edebiyatında Nazım
TRO4472 Eski Türk Edebiyatı Metinleri
TRO4492 Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi
TEB5106 Anlatma Teknikleri
TEB5108 Çağdaş Türk Edebiyatı ve Öğretimi
TEB5110 İleri Osmanlıca
TEB5103 İlköğretimde Metin Hazırlama
TEB5105 Ortaöğretimde Metin Hazırlama
TEB5104 Türkçe Öğretim Programları
TEB5111 Türkçe Öğretiminde Edebî Türler
TEB5109 Türkçenin Söz Dizimi
TEB5102 Yabancılara Türkçe Öğretimi
TEB5116 Metin Dilbilimine Giriş