Bağlı Olduğu Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
AdGülbin
SoyadÖzkan
ÜnvanArş. Gör.
E-postagozkan@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gozkan
OfisDavutpaşa Kampüsü Eğitim Fakültesi A-225
Koordine Ettiği DerslerFBO3021 Fizikte Özel Konular
Verdiği Dersler
Asiste Ettiği DerslerFBO3032 Çevre Bilimi
FBO4121 Evrim
FBO2012 Genel Biyoloji II
FBO2202 Genel Biyoloji Laboratuvarı II
FBO3011 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
FBO1051 Genel Matematik I
FBO1052 Genel Matematik II
FBO3171 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
FBO3042 Yer Bilimi
FBO3072 Özel Öğretim Yöntemleri II
FBO3162 Topluma Hizmet Uygulamaları
FBO2011 Genel Biyoloji I
FBO2021 Genel Biyoloji Laboratuarı I
FBO2112 İnsan İlişkileri ve İletişim
FBO4512 Fen Eğitiminde Bilimsel Araştırmalar
FBO4612 Fen Bilgisi Eğitiminde Biyoloji Kavramları
FBO5105 Eğitim araştırmalarında nicel ve nitel yaklaşımlar
FBO5102 Araştırma ve Öğretim Sürecinde Değerlendirme
FBO5101 Araştırma Raporu Planlama, Yazma ve Yayınlama
FBO5114 Fen Eğitiminde Proje Geliştirme
FBO5115 Fen Öğretiminde Güncel Yönelimler
FBO5112 Fen Eğitiminde Kaynak Analizi
FBO5104 Biyoloji Konularında Etkinlik Tasarlama
FBO5108 Fen Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme
FBO5110 Fen Eğitiminde Çevre
FBO5116 Kavramsal Değişim Modelleri
FBO5103 Bilimsel Araştırmalarda İstatistik
FBO5107 Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Yanılgıları
FBO5106 Fen Eğitiminde Kaynaştırma
FBO5117 Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
FBO5118 Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları
FBO5109 Fen Eğitiminde Biyoloji
FBO5113 Fen Eğitiminde Kimya
FBO5111 Fen Eğitiminde Fizik
FBO2031 Genel Fizik III
FBO2041 Genel Fizik Laboratuvarı III
FBO2032 Modern Fiziğe Giriş
FBO2051 Genel Kimya III (Analitik Kimya)
FBO2052 Genel Kimya IV (Organik Kimya)
FBO1041 Genel Kimya Laboratuvarı I
FBO1042 Genel Kimya Laboratuvarı II
FBO4322 Astronomi
FBO2042 Fen Teknoloji Programı ve Planlama
FBO3141 İstatistik
FBO3152 Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları II
FBO1031 Genel Kimya I
FBO1032 Genel Kimya II
FBO2062 Sağlık ve İlkyardım
FBO4502 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları
FBO4592 Biyolojik Zenginliklerimiz
FBO4522 Fen Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
FBO2102 Fen ve Teknoloji Projesi Geliştirme
FBO4442 Biyoteknoloji
FBO4552 Özel Eğitimde Materyal Geliştirme
FBO1011 Genel Fizik I
FBO1012 Genel Fizik II
FBO1021 Genel Fizik Laboratuvarı I
FBO1022 Genel Fizik Laboratuvarı II
FBO2072 Doğal Hayatı Koruma
FBO4452 Gıda Kimyası
FBO2122 Uluslararası Eğitim Projeleri
FBO4622 Fen Bilgisi Eğitiminde Fizik Kavramları
FBO2092 Fen Teknoloji ve Toplum
FBO2132 Bilimsel Sorgulama ve Fen Öğretimi
FBO4482 Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yöntemleri
FBO4572 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri
FBO2152 Eğitimde Drama
FBO4472 Biyofizik
FBO3122 Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi
FBO5001 Seminer