Bağlı Olduğu Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
AdDeniz
SoyadCanca
ÜnvanArş. Gör.
E-postadenizcanca@mynet.com
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/dcanca
Koordine Ettiği DerslerEGT6306 Öğretim Tasarımı Modelleri
EGT6307 Öğrenen Merkezli Uygulamalar
EGT6308 Öğretimde Materyal Geliştirme
EGT6313 Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
EGT6316 Mentörlük Eğitimi ve Uygulamaları
EGT6231 Öğretimde Bireysel Farklılıklar
Verdiği Dersler
Asiste Ettiği DerslerEGT2011 Öğretim İlke ve Yöntemleri
EGT3111 Özel Öğretim Yöntemleri I
EGT2012 Ölçme ve Değerlendirme
EGT4012 Öğretmenlik Uygulaması 1
EGT4011 Okul Deneyimi 1
EGT4103 Program Geliştirme
EGT3021 Öğretimde Bireysel Farklılıklar
EGT1021 Sosyolojiye Giriş
EGT1022 Sosyal Antropoloji
EGT5123 Eğitimde Program Geliştirme
EGT5124 Öğretim Tasarımı Modelleri
EGT5106 Düşünme ve Problem Çözme Süreci
EGT5103 Eğitim Teknolojisi ve Uygulamaları
EGT5110 Eğitimde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi
EGT5112 Karşılaştırmalı Eğitim Programları
EGT5114 Öğrenen Merkezli Uygulamalar
EGT5116 Öğretim Süreçleri ve Eğilimler
EGT5117 Öğretimde Materyal Geliştirme
EGT5119 Eğitimde Yaratıcı Drama
EGT6106 Yöntem Felsefeleri
EGT6108 Hizmet İçi Eğitimde Program Geliştirme ve Uygulama
EGT6109 Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinde Gelişmeler
EGT6111 İkinci Dil Öğretimi
EGT6113 Yeni Teknolojiler ve Eğitime Uyarlanması
EGT6119 Öğretim Kuram ve Modelleri
EGT6117 Program Geliştirme Süreç ve Modelleri
EGT6120 Program Değerlendirme Model ve Uygulamaları
EGT5002 Dönem Projesi
EGT5102 Öğretimde Bireysel Farklılıklar
EGT5101 Türk Eğitim Sistemi
EGT2131 Düşünme ve Problem Çözme
EGT5103 Eğitim Teknolojisi ve Uygulamaları
EGT6123 Eğitim Programlarının İncelenmesi
EGT6114 Test Geliştirme Teknikleri