Bağlı Olduğu Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AdYakup
SoyadÇelik
ÜnvanProf. Dr.
E-postayacelik@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/yacelik
Koordine Ettiği DerslerTDE1272 Eski Türk Edebiyatında Şekil ve Tür
TDE1241 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Şiir ve Tiyatro
TDE1262 Türk Halk Edebiyatına Giriş
TDE3331 Türk Mizah Kültürü
TDE3332 Türk Eğlence Kültürü
TDE4341 İstanbul Folkloru'na Giriş
TDE4342 İstanbul Folkloru
TDE4262 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı
TDE4351 Büyük Şark Klâsikleri
TDE4241 Eski Türk Edebiyatı 18. Yüzyıl
TDE4242 Eski Türk Edebiyatı 19. Yüzyıl
TDE4352 Divan Edebiyatı Tartışmaları
TDE3341 Edebî Sanatlar
TDE3362 Fuzuli
TDE2261 Servet-i Fünun Edebiyatında Şiir
TDE3221 Türk Halk Edebiyatı
TDE3222 Türk Halk Şiiri
TDE2242 Eski Türk Edebiyatı 15. Yüzyıl
TDE2262 Servet-i Fünun Edebiyatında Roman ve Hikâye
TDE2212 Metin Şerhi
TDE2241 Eski Türk Edebiyatı 13.-14. Yüzyıl
TDE2252 Osmanlı Türkçesi II
TDE4261 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir ve Öyküsü
TDE4371 Eski Türk Edebiyatının Fikri Kaynakları
TDE2251 Osmanlı Türkçesi I
TDE4372 Klasik Türk Edebiyatında Mazmunlar
TDE3241 Eski Türk Edebiyatı 16. Yüzyıl
TDE4381 Modern Türk Romanında Değişken Bir Unsur Olarak Tema
‎TDE3242‎ Eski Türk Edebiyatı 17. Yüzyıl
TDE4391 Türk Tiyatro Tarihi
TDE3364 Türk Edebiyatında Deneme
TDE2271 Edebiyat Kuramları
TDE3261 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı'na Giriş
TDE3262 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı
TDE1242 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Roman ve Hikaye
TDE2302 Batı Edebiyatı
TDE1301 Yazılı ve Sözlü Anlatım
--- Uzmanlık Alan (Yüksek Lisans)
TDE2304 Farsça
TDE2308 Arapça
TDE4000 Bitirme Çalışması
TDE6120 Roman Teorileri ve Analizleri I
TDE6121 Roman Teorileri ve Analizleri II
TDE6122 Metin Şerhi Usulleri
TDE6123 Elyazmaları ve Özellikleri
TDE6124 1950 Sonrası Türk Şiiri I: İkinci Yeni Şiiri
TDE6125 1950 Sonrası Türk Şiiri II: Bağımsız İsimler
TDE6126 Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri I
TDE6127 Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri II
TDE6128 Eski Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri
TDE6129 Eski Türk Edebiyatı Nazım Türleri
TDE6130 Basın ve Edebiyat
TDE6131 Türk Edebiyatında Tartışmalar I
TDE6132 Türk Edebiyatında Tartışmalar II
TDE6133 Yeni Türk Edebiyatına Yön Verenler I
TDE6134 Yeni Türk Edebiyatına Yön Verenler II
TDE6135 Divan Şiiri Poetikası
TDE6136 Klasik Metin Tamiri
TDE6137 Türk Edebiyatında Poetikalar
TDE6138 Edebiyat Bilimi I
TDE6139 Edebiyat Bilimi II
TDE6200 Halkbilimi Kuramları
TDE6140 Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları
Verdiği DerslerTDE1241 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Şiir ve Tiyatro
TDE4262 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı
TDE2261 Servet-i Fünun Edebiyatında Şiir
TDE2262 Servet-i Fünun Edebiyatında Roman ve Hikâye
TDE4261 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir ve Öyküsü
TDE5203 Araştırma Yöntem ve Tekniklerine Giriş
TDE5209 Modern Türk Eleştirisinin Eleştirisi
TDE5210 Çağdaş Türk Şiiri
TDE5001 Seminer
TDE4381 Modern Türk Romanında Değişken Bir Unsur Olarak Tema
TDE4391 Türk Tiyatro Tarihi
TDE3364 Türk Edebiyatında Deneme
TDE2271 Edebiyat Kuramları
TDE5215 Edebiyat Kuramları YL
TDE5216 Türk Tiyatro Tarihi YL
TDE5205 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
TDE5003 Seminer II
TDE3261 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı'na Giriş
TDE3262 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı
TDE1242 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Roman ve Hikaye
TDE5000 Yüksek Lisans Tezi
TDE1301 Yazılı ve Sözlü Anlatım
TDE4000 Bitirme Çalışması
TDE5202 Edebiyat Akımları
TDE5204 Şiirde Anlam ve Yorum