Bağlı Olduğu Akademik Birimİletişim Tasarımı Bölümü
AdA Ayça
SoyadÜNLÜER ÇİMEN
ÜnvanÖğretim Görevlisi, Dr.
E-postaayca.unluer@gmail.com
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/aunluer
OfisB-2043
Koordine Ettiği DerslerILT4702 Deneysel Tipografi
ILT3711 3B Modelleme
ILT2921 Semiyoloji
ILT4722 Sanal Ortam Tasarımı
ILT2711 Tasarımda Eskizleme Yöntemleri
ILT2712 Tasarım İçin Rol Oynama
ILT2621 Enformasyon Tasarımı
ILT3641 Simge Tasarımı
ILT2652 Proje 1
ILT3652 Proje 3
ILT3622 Tipografik Animasyon
ILT2651 İnteraktif Tasarım Araçları
ILT3501 Animasyon Tasarımı
Verdiği DerslerILT4702 Deneysel Tipografi
ILT3801 İleri Görüntü İşleme Teknikleri
ILT2921 Semiyoloji
ILT2711 Tasarımda Eskizleme Yöntemleri
ILT2712 Tasarım İçin Rol Oynama
ILT4000 Bitirme Çalışması
ILT3641 Simge Tasarımı
ILT2662 Etkileşimli Ortam Tasarımı
ILT3652 Proje 3
ILT4651 Proje 4
ILT3622 Tipografik Animasyon
ILT2651 İnteraktif Tasarım Araçları
ILT3001 Mesleki Staj 1
ILT3002 Mesleki Staj 2
ILT3501 Animasyon Tasarımı