Bağlı Olduğu Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
AdYüksel
SoyadDinçer
E-postaydincer@gsu.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ydincer
Koordine Ettiği DerslerSBP6106 Kentsel Yoksulluk, Toplumsal ve Siyasal Katılım
SBP6107 Küreselleşme ve Küresel Kentler
SBP4552 Metropoliten Planlama
SBP4531 Kent Planlamada Modeller
SBP3021 Planlama Kuram ve Teknikleri
Verdiği DerslerSBP6106 Kentsel Yoksulluk, Toplumsal ve Siyasal Katılım
SBP6107 Küreselleşme ve Küresel Kentler
SBP4552 Metropoliten Planlama
SBP4531 Kent Planlamada Modeller
SBP3021 Planlama Kuram ve Teknikleri