Bağlı Olduğu Akademik BirimMimarlık Bölümü
AdZerhan
SoyadYüksel Can
ÜnvanProf. Dr.
E-postakarabi@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/karabi
Koordine Ettiği DerslerMIM6810 İleri Akustik Kuramı
MIM6808 Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı
MIM5807 Hacim akustiği kuramı
MIM5812 Oditoryum akustiği
MIM5813 Yapı fiziği uygulama eleştirileri
MIM5002 Dönem Projesi
MIM6817 Uygulamalı Ses Ölçme Teknikleri
MİM3211 Mimaride Gürültü Denetimi
MİM3031 Yapı Fiziği 1
Verdiği DerslerMIM6810 İleri Akustik Kuramı
MIM6808 Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı
MIM6001 Seminer
MIM6000 Doktora Tezi
MIM5804 Mimari akustik
MIM5805 Gürültü denetimi 1
MIM5806 Gürültü denetimi2
MIM5807 Hacim akustiği kuramı
MIM5812 Oditoryum akustiği
MIM5813 Yapı fiziği uygulama eleştirileri
MIM5818 Yerleşim tasarımında fizik etkenler
MIM5819 Yapı kabuğu tasarımı
MIM5820 Yapı fiziği ölçme teknikleri
MIM5823 Yapı fiziği projesi 2
MIM5822 Yapı fiziği projesi 1
MIM5821 Kent ve yapı akustiğinde gürültü modellemeleri
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi
MIM5002 Dönem Projesi
MIM6812 Kent akustiği
MIM6817 Uygulamalı Ses Ölçme Teknikleri
MIM6815 Sanayide Gürültü Denetimi
0717002 Uzmanlık Alan Dersi - D
0717001 Uzmanlık Alan Dersi - YL
MIM5001 Seminer
MİM4242 Hacim Akustiği
MİM3211 Mimaride Gürültü Denetimi
MİM3031 Yapı Fiziği 1
MİM3042 Yapı Fiziği 2