Mimarlık Personel

Öğretim Üyeleri

İletişim Bilgisi
Nuran Kara Pilehvarian
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: pvarian@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/pvarian
Ayfer Aytuğ
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ayferaytug@gmail.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/2/80/Ayfer-AYTU%C4%9E
Görün Arun
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: gorun@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gorun
Rengin Ünver
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: runver@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/runver
Zerhan Yüksel Can
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: karabi@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/karabi
Can Binan
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: binancb@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/binancb
Cengiz Can
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: mcengiz@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/mcengiz2
Gülay Zorer Gedik
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ggedik@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ggedik
Leyla Dokuzer Öztürk
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: dokuzer@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/dokuzer
Neşe Yüğrük Akdağ
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: neseakdag@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/nakdag
Gül Akdeniz
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: musfikakgul@yahoo.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/2/78/G%C3%BCl-AKDEN%C4%B0Z
Nur Urfalıoğlu
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: nururfalioglu@msn.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/2/89/Nur-URFALIO%C4%9ELU
Berrin Alper
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: alperberrin@gmail.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/2/95/Berrin-ALPER
Çiğdem Polatoğlu
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: cpolatoglu@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/baytin
Ferah Akıncı
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ferahakinci@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/fakinci
Zehra Canan Girgin
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: zcgirgin@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/zcgirgin
Nabi Yüzer
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: nyuzeryildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/nyuzer
Oğuz SELVİ
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: oselvi@gmail.com
na
Uşun TÜKEL
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: utukel@gmail.com
na
Baha TANMAN
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: btanman@gmail.com
na
Tahsin TAHAOĞLU
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: tahaoglu@gmail.com
na
Tülin Görgülü
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: tulingorgulu@gmail.com
Meral Erdoğan
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: merale2007@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/merdogan
Ömür Barkul
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: barkul@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/barkul
İbrahim Başak Dağgülü
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: daggulu@gmail.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/99/%C4%B0brahim-Ba%C5%9Fak-DA%C4%9EG%C3%9CL%C3%9C
Ebru Erdönmez
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ebruerdonmez@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/eebru
Sema Öner
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: senaoner2000@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/soner
Almula Köksal Işıkkaya
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: koksalm@iit.edu, almulakoksal@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/almula
Candan Çınar Çıtak
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: candancinar@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/citak
Zeynep Gül ÜNAL
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: zgulunal@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gkarsli
Funda Kerestecioğlu Öztürk
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ozturk@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ozturk
Tolga Akbulut
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: mtolgaakbulut@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/mtolga
Yasemen Say Özer
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: yasemen@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/yasemen
Aynur Çiftçi
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: cifci@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/cifci
Ayşen Ciravoğlu DEMİRDİZEN
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: aysenc@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/aysenc
Selim Ökem
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: okemselim@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/okem
Aslı Sungur Ergenoğlu
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: asungur@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/asungur
M. Nuri İlgürel
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: milgurel@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/milgurel
Feride Pınar Arabacıoğlu
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: fpayan@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/fpayan
Kunter Manisa
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: kunterma@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/kmanisa
Çiğdem Canbay Türkyılmaz
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: cigdemcanbay@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ccanbay
Bülent Bayram
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: bayramyildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/bayram
Zafer Kütüğ
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: kutug@yildiz.edu.tr
Faruk Tuncer
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: tuncer@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/tuncer
Ayten Erdem
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: aerdem@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/aerdem
Erkan Avlar
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: erkanavlar@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/eavlar
Güven Şener
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: guvensener@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/sguven
Münevver Dağgülü
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: mdaggulu@yildiz.edu.te
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/mdaggulu
Nuket Tuncer
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: nukettuncer@ttnet.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ezel
Togan Tong
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: D 417
Ofis Saatleri:
E-posta: togantong@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/tong
Uzay Yergün
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: yergun@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/yergun
Dilek Ekşi Akbulut
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: dileksi@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/eksi
Gökçe Tuna Taygun
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: gokcetunataygun@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/tuna
Sevgül Limoncu
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: slimoncu@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/tuncel
Zafer Akdemir
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: mzaferakdemir@yahoo.com.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/akdemir
Zafer Sağdıç
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: zafersagdic@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/sagdic
Ebru Omay Polat
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ebruomay@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/omay
Banu Çelebioğlu
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: banu_celebioglu@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/bcelebi
Ali Osman Kuruşçu
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: okuruscu@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/okuruscu
İrem Yaylalı GENCER
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: iremyaylali@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/yaylali
Senem Kaymaz Koca
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: senemkaymazkoca@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/skaymaz
Alev Erkmen Özhekim
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: aleverkmen@ttmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/erkmen
Füsun Çizmeci
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: fusuncizmeci@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/fcizmeci
lütfü yazıcıoğlu
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: lyazicioglu@yildiz.edu.tr
na
Emel Hülya Yükseloğlu
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: hykseloglu@yahoo.com
http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/adli/Hulya_yukseloglu.htm
Emrah Türkyılmaz
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: e.turkyilmaz@iku.edu.tr
Ayhan Böyür
Öğretim Görevlisi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: boyur@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/boyur
Umut Akyüz
Öğretim Görevlisi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: umutakyuz@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/uakyuz
Zeynep Sarıoğlu
Öğretim Görevlisi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: pinara@gmail.com
na
Metin Gökçay
Öğretim Görevlisi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: mgokcay@yildiz.edu.tr
na
Nuri Ertokat
Öğretim Görevlisi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: senemkaymazkoca@yahoo.com
na
Mahmoud Zin Alabidin
Öğretim Görevlisi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: mahmoud68@gmail.com
Jose Manuel GARCIA TORRES
Öğretim Görevlisi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: negarto@gmail.com
Ali Rıza Parsa
Öğretim Görevlisi, Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: pinara@gmail.com
na
Timur Akçalı
Öğretim Görevlisi, Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: timur@yildiz.edu.tr
Nefise Burcu Yağan
Öğretim Görevlisi, Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: burcuyagan@gmail.com
Ali Düzgün
Profesör
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: aduzgun@yildiz.edu.tr
na

Araştırma Görevlileri

İletişim Bilgisi
Esra Küçükkılıç Özcan
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: esrakucukkilic@gmail.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/20/Esra-K%C3%9C%C3%87%C3%9CKKILI%C3%87-%C3%96ZCAN
Serhat Başdoğan
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: sbasdogan@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/serhatb
Mustafa Esat Güneş
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: m.esatgunes@gmail.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/28/Mustafa-Esat-G%C3%9CNE%C5%9E-(35.-Madde-Fen-Bi
Nur Umar
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: nur.umar@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/nurumar
Ebru Harman Aslan
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ebruharman@gmail.com
na
Yasemin Akçakaya
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: yaseminakc@hotmail.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/26/Yasemin-AK%C3%87AKAYA-(35.-Madde-Fen-Bilim.)
Neslinur Hızlı
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: neslinurhizli@hotmail.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/32/Neslinur-HIZLI
Özde Özdal
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ozdeozdal@gmail.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/33/%C3%96zde-%C3%96ZDAL
Burçin Mızrak
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: mizrakburcin@yahoo.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/34/Bur%C3%A7in-MIZRAK
Kasım Çelik
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: kasimcelik_2005@hotmail.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/30/Kas%C4%B1m-%C3%87EL%C4%B0K-(35.-Madde-Fen-Bili
Seda Serbest Yenidünya
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: serbestseda@yahoo.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/36/Seda-SERBEST
Deniz Tuzcuoğlu
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: tuzcuogludeniz@gmail.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/35/Deniz-TUZCUO%C4%9ELU
İlkim Markoç
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ilkimno1@hotmail.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/37/%C4%B0lkim-MARKO%C3%87
Semih Serkan Ustaoğlu
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: semihserkan.57@hotmail.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/31/Semih-Serkan-USTAO%C4%9ELU-(35.Madde-Fen-Bilim
Hasan Fehmi Topal
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: hasanyksk@gmail.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/41/Hasan-Fehmi-TOPAL
Ali Değirmenci
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: alidegirmenci111@gmail.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/226/Ali-DE%C4%9E%C4%B0RMENC%C4%B0
Elifnaz Durusoy
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: e.durusoy@hotmail.com
http://www.mim.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/42/Elifnaz-DURUSOY
Bengi Yurtsever
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: bengiyurtsever@gmail.com
Hasan Taştan
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: htastan@yildiz.edu.tr
http://yarbis.yildiz.edu.tr/htastan/contact/
Aylin Akçabozan
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: aylin.akcabozan@gmail.com
Şerife Özata
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: sozata@yildiz.edu.tr
Havva Merve Tuncer
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: hmtuncer@yildiz.edu.tr
Ezgi Korkmaz
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: korkmaz.ezgi@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/korkmaze
Hande Düzgün Bekdaş
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: handeebru@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/hduzgun
M. Pınar Sipahi
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: mpsipahi@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/mpsipahi
Şensin Yağmur
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: sesina@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/sensina
Tuğçe Şimşekalp Ercan
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: tugcesim@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/tercan
Selin Yıldız
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: selinydz@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/semir
Polat Darçın
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: darcinpolat@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/pdarcin

İdari Personel

İletişim Bilgisi
Nurullah Koç
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: nurkoc@yildiz.edu.tr
na
Erhan Darcan
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: edarcan@yildiz.edu.tr
na
Leyla Koca
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: lkoca@yildiz.edu.tr