Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü Personel

Öğretim Üyeleri

İletişim Bilgisi
Filiz Güneş
Prof. Dr.
Ofis: B205
Ofis Saatleri:
E-posta: gunes@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gunes
Herman Sedef
Prof. Dr.
Ofis: B211
Ofis Saatleri:
E-posta: sedef@yildiz.edu.tr
www.yildiz.edu.tr/~sedef
Herman Sedef
Prof. Dr.
Ofis: B101
Ofis Saatleri:
E-posta: sedef@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/sedef
Ahmet Kızılay
Prof. Dr.
Ofis: B207
Ofis Saatleri:
E-posta: akizilay@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/akizilay
Meshmet Serdar Ufuk TÜRELİ
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: utureli@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/utureli
Mehmet Serdar Ufuk TÜRELİ
Prof. Dr.
Ofis: B215
Ofis Saatleri:
E-posta: utureli@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/utureli
Hacı İlhan
Doç. Dr.
Ofis: BO03
Ofis Saatleri:
E-posta: ilhanh@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ilhanh
Nurhan Türker Tokan
Doç. Dr.
Ofis: B011
Ofis Saatleri:
E-posta: nturker@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/nturker
Lütfiye Durak Ata
Doç. Dr.
Ofis: B213
Ofis Saatleri: Salı 11:00-13:00, Cuma 10:00-12:00
E-posta: ldurak@yildiz.edu.tr
www.yildiz.edu.tr/~ldurak, http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ldurak
N. Özlem Ünverdi
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: B108
Ofis Saatleri:
E-posta: unverdi@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ounverdi
Tuncay UZUN
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: B209
Ofis Saatleri:
E-posta: uzun@yildiz.edu.tr
www.yildiz.edu.tr/~uzun ; www.tuncayuzun.com
Umut Engin Ayten
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: B208
Ofis Saatleri:
E-posta: ayten@yildiz.edu.tr
http://www.yildiz.edu.tr/~ayten/
Nihan Kahraman
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: B204
Ofis Saatleri:
E-posta: nicoskun@yildiz.edu.tr
www.yildiz.edu.tr/~nicoskun
Aktül Kavas
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: B212
Ofis Saatleri: 9.00-12.00; 13.00-16.00
E-posta: kavas@yildiz.edu.tr
http://www.yildiz.edu.tr/~kavas/
Burcu Erkmen
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: B008
Ofis Saatleri:
E-posta: bkapan@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/bkapan
Lale Özyılmaz
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: B203
Ofis Saatleri:
E-posta: ozyilmaz@yildiz.edu.tr
http://www.yildiz.edu.tr/~ozyilmaz/
Ahmet Serbes
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: B004
Ofis Saatleri:
E-posta: aserbes@yildiz.edu.tr, ahmet.serbes@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/aserbes
Hakan Paşa Partal
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: B013
Ofis Saatleri: Her donem icin duyurulacaktir
E-posta: hpartal@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/hpartal
Hamid Torpi
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: B106
Ofis Saatleri:
E-posta: torpi@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/torpi
Tansal Güçlüoğlu
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: B002
Ofis Saatleri: Pazartesi: 14:00-15:00, Salı :11:00-12:00
E-posta: tansal@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/tansal
Bülent Bolat
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: B109
Ofis Saatleri: Salı günleri hariç her gün
E-posta: bbolat@yildiz.edu.tr
yildiz.edu.tr/~bbolat
Serkan Kurt
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: skurt@yildiz.edu.tr
www.yarbis.yildiz.edu.tr/skurt
Tülay Yıldırım
Okutman
Ofis: B-202
Ofis Saatleri:
E-posta: tulay@yildiz.edu.tr
http://www.yildiz.edu.tr/~tulay

İdari Personel

İletişim Bilgisi
Feyza Güven
Ofis: Bölüm Sekreterliği - B104
Ofis Saatleri: 08:30 - 16:30
E-posta: fguven@yildiz.edu.tr
http://www.ehm.yildiz.edu.tr/
Hatice Şimşek
Ofis: Bölüm Sekreterliği - B104
Ofis Saatleri: 08:30 - 16:30
E-posta: hsimsek@yildiz.edu.tr
http://www.ehm.yildiz.edu.tr/