İktisat Bölümü Personel

Öğretim Üyeleri

İletişim Bilgisi
Gülsün Yay
Prof. Dr.
Ofis: G2-207
Ofis Saatleri:
E-posta: gyay@yildiz.edu.tr
http://www.gulsunyay.com
Ensar Yılmaz
Prof. Dr.
Ofis: G2-307
Ofis Saatleri:
E-posta: enyilmaz@yildiz.edu.tr
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=27
Feride Gönel
Prof. Dr.
Ofis: G2-203
Ofis Saatleri:
E-posta: fgonel@superonline.com
www.yildiz.edu.tr/~gonel
Ercan Eren
Prof. Dr.
Ofis: G2-306
Ofis Saatleri:
E-posta: ercaeren@gmail.com; eren@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/eren; http://ercaneren.wordpress.com/
Nevin Coşar
Prof. Dr.
Ofis: G2-303
Ofis Saatleri:
E-posta: nevco1@yahoo.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=19
Melike Bildirici
Prof. Dr.
Ofis: G2-107
Ofis Saatleri:
E-posta: melikebildirici@gmail.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=111
Sait Öztürk
Prof. Dr.
Ofis: G2-106
Ofis Saatleri:
E-posta: saidozturk@hotmail.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=22
Murat Donduran
Prof. Dr.
Ofis: G2-204
Ofis Saatleri:
E-posta: donduran@yildiz.edu.tr
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=25
Hüseyin Taştan
Prof. Dr.
Ofis: G2-205
Ofis Saatleri:
E-posta: tastan@yildiz.edu.tr
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=26
Meral Uzunöz
Prof. Dr.
Ofis: G2-206
Ofis Saatleri:
E-posta: muzunoz@yildiz.edu.tr
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=120
Kasım Eren
Doç. Dr.
Ofis: G2-208
Ofis Saatleri:
E-posta: kasimeren@yahoo.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=31
Senem Çakmak Şahin
Doç. Dr.
Ofis: G2-109
Ofis Saatleri:
E-posta: cakmaks@yildiz.edu.tr
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=29
Asuman Oktayer
Doç. Dr.
Ofis: G2-305
Ofis Saatleri:
E-posta: aoktayer@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/aoktayer
Fazıl Kayıkçı
Doç. Dr.
Ofis: G2-108
Ofis Saatleri:
E-posta: fkayikci@hotmail.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=46
Seçkin Sunal
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: G2-302
Ofis Saatleri:
E-posta: seckinsunal@gmail.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=42
Zeynep Kaplan
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: G2-201
Ofis Saatleri:
E-posta: zeynep.kaplan@gmail.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=41
Hasan Karaduman
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: G2-210
Ofis Saatleri:
E-posta: hasankaraduman@gmail.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=37
Tuna Dinç
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: G2-202
Ofis Saatleri:
E-posta: tunadnc@gmail.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=39
Özge Kama Masala
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: G2-209
Ofis Saatleri:
E-posta: ozgekama@gmail.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=40
Burak Ünveren
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: G2-301
Ofis Saatleri:
E-posta: burakunveren@hotmail.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=51
Tolga Aksoy
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: G2-309
Ofis Saatleri:
E-posta: tolga.aksoy@yahoo.com.tr
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=43
Müge Akad
Öğretim Görevlisi
Ofis: G2-110
Ofis Saatleri:
E-posta: mugeakad@yahoo.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=41
Yasemin Asu Çırpıcı
Öğretim Görevlisi
Ofis: G1-313
Ofis Saatleri:
E-posta: ycirpici@yildiz.edu.tr
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=35

Araştırma Görevlileri

İletişim Bilgisi
Sırrı Emrah Üçer
Arş. Gör.
Ofis: F-305
Ofis Saatleri:
E-posta: sirriemrahucer@yahoo.com.tr
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=50
Alaaddin Tok
Arş. Gör.
Ofis: F-307
Ofis Saatleri:
E-posta: alaaddintok@yahoo.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=48
Ecem Doygun
Arş. Gör.
Ofis: F-306
Ofis Saatleri:
E-posta: eceminceoglu@gmail.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=130
Selin Erdoğan
Arş. Gör.
Ofis: F-306
Ofis Saatleri:
E-posta: selnaltay@yahoo.com.tr
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=129
Aslı Özgür Aktay Fidan
Arş. Gör.
Ofis: F-305
Ofis Saatleri:
E-posta: aoaktay@gmail.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=126
Hikmet Kaya
Arş. Gör.
Ofis: F-307
Ofis Saatleri:
E-posta: hikmetkayaa@gmail.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=127
Özdemir Teke
Arş. Gör.
Ofis: F-304
Ofis Saatleri:
E-posta: ozdemir_teke@yahoo.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=128
Aslı Başcı
Arş. Gör.
Ofis: F-312
Ofis Saatleri:
E-posta: abasci@yildiz.edu.tr
yarbis.yildiz.edu.tr/abasci
Serçin Şahin
Arş. Gör., Dr.
Ofis: G1-304
Ofis Saatleri:
E-posta: sercinsahin@hotmail.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=47
Tunç Durmaz
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: tuncdurmaz@gmail.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=45
Kazım Baycar
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: baycar82@yahoo.com
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=44

İdari Personel

İletişim Bilgisi
Murat Anılırcan
Ofis: İktisat Bölüm Başkanlığı
Ofis Saatleri:
E-posta: manilir@yildiz.edu.tr
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/personel.php?id=44