İletişim Tasarımı Bölümü Personel

Öğretim Üyeleri

İletişim Bilgisi
Lütfü KAPLANOĞLU
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: lutfu@yildiz.edu.tr
İ Orton AKINCI
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ortonak@yahoo.com
Ömer ORHUN
Öğretim Görevlisi
Ofis: B-2043
Ofis Saatleri:
E-posta: merorhun2003@yahoo.com
www.omerorhun.com, http://www.ilet.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=26
Misafir Öğretim Elemanı
Öğretim Görevlisi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: fdisli@yildiz.edu.tr
Esra Bacaksız
Öğretim Görevlisi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: esbiryan@yahoo.com
Ahmet Ziya SANDIKCIOĞLU
Öğretim Görevlisi
Ofis: B-2022
Ofis Saatleri:
E-posta: ahmetzs@yildiz.edu.tr
A Ayça ÜNLÜER ÇİMEN
Öğretim Görevlisi, Dr.
Ofis: B-2043
Ofis Saatleri:
E-posta: ayca.unluer@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/aunluer
Umut Burcu YURTSEVER
Öğretim Görevlisi, Dr.
Ofis: B-2047
Ofis Saatleri:
E-posta: utasa@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/utasa
İlhan ÖZKEÇECİ
Profesör
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ilhanozkececi@gmail.com

Araştırma Görevlileri

İletişim Bilgisi
Çağatay BİLSEL
Arş. Gör.
Ofis: B-2043
Ofis Saatleri:
E-posta: cbilsel@gmail.com
http://www.ilet.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=29
Nur CEMELELİOĞLU ALTIN
Arş. Gör.
Ofis: B-2047
Ofis Saatleri:
E-posta: nuraltin@yildiz.edu.tr

İdari Personel

İletişim Bilgisi
Fatih DİŞLİ
Ofis: B-2034
Ofis Saatleri:
E-posta: fdisli@yildiz.edu.tr