Mekatronik Mühendisliği Bölümü Personel

Öğretim Üyeleri

İletişim Bilgisi
Ahmet Koyun
Prof. Dr.
Ofis: B Blok Merkez Laboratuvarı
Ofis Saatleri:
E-posta: koyun@yildiz.edu.trr
www.yildiz.edu.tr/~koyun
Haydar Livatyalı
Prof. Dr.
Ofis: E2-211
Ofis Saatleri:
E-posta: hlivatya@gmail.com
Vasfi Emre Ömürlü
Doç. Dr.
Ofis: B218
Ofis Saatleri:
E-posta: omurlu@yildiz.edu.tr
www.yarbis.yildiz.edu.tr/omurlu
Erhan Akdoğan
Doç. Dr.
Ofis: E2-217
Ofis Saatleri:
E-posta: eakdogan@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/eakdogan
Aydın Yeşildirek
Doç. Dr.
Ofis: E2-212
Ofis Saatleri:
E-posta: aydiny@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/aydiny
Muhammed Garip
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: U Blok 2. Kat
Ofis Saatleri:
E-posta: mgarip@yildiz.edu.tr
www.yildiz.edu.tr/~mgarip
Kadir Erkan
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: E2 Blok 2. kat Oda No:24
Ofis Saatleri:
E-posta: kerkan@yildiz.edu.tr
www.yildiz.edu.tr/~kerkan
Mehmet Selçuk Arslan
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: E235
Ofis Saatleri:
E-posta: msarslan@yildiz.edu.tr
www.yildiz.edu.tr/~msarslan
Hüseyin Üvet
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: E223
Ofis Saatleri:
E-posta: huvet@yildiz.edu.tr
www.yildiz.edu.tr/~huvet
Hatice Mercan
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: E2-216
Ofis Saatleri:
E-posta: hatice.mercan@gmail.com
http://yarbis.yildiz.edu.tr/hmercan
Cüneyt Yilmaz
Yrd. Doç. Dr.
Ofis: E2-220
Ofis Saatleri:
E-posta: cuneyt@yildiz.edu.tr

Araştırma Görevlileri

İletişim Bilgisi
Ahmet Kırlı
Arş. Gör.
Ofis: B Blok Araştırma Laboratuvarı
Ofis Saatleri:
E-posta: akirli@yildiz.edu.tr
www.yildiz.edu.tr/~akirli
Ahmet Taha Koru
Arş. Gör.
Ofis: E229
Ofis Saatleri:
E-posta: akoru@yildiz.edu.tr
www.yarbis.yildiz.edu.tr/akoru
Barış Can Yalçın
Arş. Gör.
Ofis: E214
Ofis Saatleri:
E-posta: bcyalcin@yildiz.edu.tr
www.yildiz.edu.tr/~bcyalcin
Ömer Faruk Güney
Arş. Gör.
Ofis: E2-Festo
Ofis Saatleri:
E-posta: omergny55@gmail.com
Mehmet İşcan
Arş. Gör.
Ofis: E2-104
Ofis Saatleri:
E-posta: miscan@yildiz.edu.tr
Namık Zengin
Arş. Gör.
Ofis: E2-Festo
Ofis Saatleri:
E-posta: zengin@yildiz.edu.tr
www.yarbis.yildiz.edu.tr/zengin
Mert Sever
Arş. Gör.
Ofis: E2-204
Ofis Saatleri:
E-posta: msever@yildiz.edu.tr
www.yarbis.yildiz.edu.tr/msever