Kimya Bölümü Personel

Öğretim Üyeleri

İletişim Bilgisi
Abdürrezzak Emin Bozdoğan
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: bozdogan@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/bozdogan
Ayşegül PEKSEL
Prof. Dr.
Ofis: D-2044
Ofis Saatleri:
E-posta: peksel@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/peksel
Filiz İMER
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: imer@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/imer
Ulvi AVCIATA
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: uavciata@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/uavciata
Sabiha MANAV YALÇIN
Prof. Dr.
Ofis: D-2006 Tel: 02123834164
Ofis Saatleri:
E-posta: sabihamanav@gmail.com , manav@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/manav
Nebahat DEMİRHAN
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ndemir@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ndemir
Mahmure ÜSTÜN ÖZGÜR
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: mozgur@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/mozgur
Barbaros NALBANTOĞLU
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: barbarosn@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/barbaros
Emine KARAKUS
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: karakus@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/karakus
Nüket ÖCAL
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: nocal@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/nocal
Zuhal TURGUT
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: zturgut@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/zturgut
Feray AYDOĞAN
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: feray@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/feray
Zekiye ÇINAR
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: cinarz@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/cinarz
İnci SÖNMEZOĞLU
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: isonmez@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/isonmez
Hüseyin YILDIRIM
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: husyil@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/husyil
Ferdane KARAMAN
Prof. Dr.
Ofis: oda tel: 902123834189
Ofis Saatleri:
E-posta: ferdanekaraman@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/fyilmaz
Nergis ARSU
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: narsu@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/narsu
Özlem CANKURTARAN
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: kurtaran90@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/kurtaran
Müzeyyen DOĞAN
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: muzeyyen@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/muzeyyen
Ayfer SARAÇ
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ayfersarac2002@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/asarac
Belkız BİLGİN ERAN
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: bbilgin@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/bbilgin
YÜCEL ŞAHİN
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: yucelsahin06@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr
Osman Cakmak
Prof. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: cakmak.osman@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ocakmak
İkbal KOYUNCU
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ikoyuncu@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ikoyuncu
Güzin ALPDOĞAN
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: galp@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/galp
Hüsnü CANKURTARAN
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: hcan@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/hcan
Bürge AŞÇI
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: basci@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/basci
Sevgi KOCAOBA
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: kocaoba@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/kocaoba
Özlem AKSU DÖNMEZ
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: oaksu@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/oaksu
M. Kasım ŞENER
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: mkasimsener@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ksener
Ali ERDOĞMUŞ
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: erdogmusali@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/aerdog
İbrahim ERDEN
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ibrahimerden@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ierden
Mevlüde CANLICA
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: mc1111@e-kolay.net
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/mcanlica
Gülnur KESER KARAOĞLAN
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: gulnurkeser@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gkeser
Melda ALTIKATOĞLU YAPAÖZ
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: maltikatoglu@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/malti
Hale OCAK
Doç. Dr.
Ofis: D-1041
Ofis Saatleri:
E-posta: hale_ocak@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/hocak
Çiğdem YOLAÇAN
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: yolacan@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/yolacan
Metin TÜLÜ
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: tulumetin@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/mtulu
Nevim SAN
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: nsan@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/nsan
Tarık EREN
Doç. Dr.
Ofis: D-2023
Ofis Saatleri: perşembe 09.30-12.00
E-posta: teren@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/teren
Arzu HATİPOĞLU
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ahatip@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ahatip
Meral AYDIN
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: maydin@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/maydin
Dolunay ŞAKAR
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: dolunaykar@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/dsakar
Fikriye Tuncel Elmalı
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ftuncel@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ftuncel
Fatma Turak
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: fturak@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/fturak
Sezgin Bakırdere
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: bsezgin23@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/bsezgin
Demet Karaca Balta
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: karbaldemet@yahoo.com
Gülten ÇETİN
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: gultencetin1@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gcetin
Volkan SÖZER
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: volkansozer2000@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr
Fatih Çakar
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ffatıhcc@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/fcakar
Fatih Çakar
Yrd. Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ffatıhcc@yahoo.com
Basri DEMİRYÜREK
Öğretim Görevlisi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: bdemir@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr

Araştırma Görevlileri

İletişim Bilgisi
Dila Metinyurt
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: dila_m@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/dilam
Ümit Nazlı Türkten
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: nazli.turkten@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/turkten
İbrahim Ethem Özyiğit
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ieozyigit@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/iethem
Nilay Altaş Kıymaz
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: nilayaltas@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/naltas
Ali Serol Ertürk
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: aserturk@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/aserturk
Göknur Yaşa
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: goknuryasa@gmail.com
www.yarbis.yildiz.edu.tr/gyasa
Erdoğan Kirpi
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: erdogankirpi@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr
Türkan Börklü Budak
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: turkanborklu@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/tborklu
Şule Dinç
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: sule_dinc@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/suledinc
Bahadır Keskin
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: bkeskin@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/bkeskin
Fatma Aytan Kılıçaslan
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: faytan@superonline.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/faytan
Sevnur Doğruyol
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: sevnurkeskin@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/dogruyol
Fatma Tülay Tuğcu
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ftugcu@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ftugcu
Ömer Tahir Günkara
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: omerrrgunkara@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gunkara
Çiğdem Yörür Göreci
Arş. Gör., Dr.
Ofis: Kimya Bölümü/ Organik Kimya
Ofis Saatleri: 08:30-17:00
E-posta: yorur@yildiz.edu.tr
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/yorur
Demet Karaca Balta
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: karbaldemet@yahoo.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/dkaraca
Sibel Eken Korkut
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: sibeleken@msn.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/seken
Özlem Yazıcı
Arş. Gör., Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: yaziciozlem@gmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/oyazici

Diğer Personel

İletişim Bilgisi
Öznur Dülger
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: oznur_dulger@hotmail.com
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr