Gıda Mühendisliği ABD Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimGıda Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gıda Mühendisliği ABD Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 30 yerel kredilik 10 ders ve bir dönem projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıBu program gıda bilimi ve teknolojisinde ileri seviyede dersler sunarak bu alanda daha kapsamlı bilgi birikimine sahip öğrenci yetiştirir.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlar; süt, et, tahıl, meyve-sebze gibi gıda endüstrisinde çeşitli üretim ve kalite kontrol mühendisliği, satış ve pazarlama gibi görevleri yerine getirmekte, çeşitli bilimsel kuruluşlarda uzman olarak görev almaktadırlar.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; en az 30 yerel kredilik 10 ders, bir bitirme projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 90 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir
  2. Gıda bilimi ve teknolojisindeki problemlerini kurgulamak ve çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama yeteneği kazanır
  3. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme yeneği kazanır
  4. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek ve sorumluluk alma yeteneği kazanır.
  5. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, gıda ve ilgili alanlar üzerine ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi kazanır
  6. Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleme becerisi kazanır
  7. Gıda bilimi ve teknolojisinin farklı konulardaki bilgi düzeylerini artırırlar
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
GDM5002 Dönem Projesi000015
30 Toplam:
90 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM5116 Laktik Asit Bakterileri30037.5
GDM5111 Gıda Toksikolojisi30037.5
GDM5117 Mikotoksijenik Küfler Ve Mikotoksinler30037.5
GDM5102 Bilimsel Araştırmalar Ve Etik30037.5
GDM5107 Fonksiyonel Gıdalar30037.5
GDM5106 Fermente Süt Ürünleri Ve Probiyotikler30037.5
GDM5103 Bilimsel Makale Ve Proje Hazırlama Teknikleri30037.5
GDM5119 Modern Gıda Muhafaza Yöntemleri30037.5
GDM5114 İleri Meyve Ve Sebze İşleme Teknolojisi30037.5
GDM5115 Kurutma Teknolojisi30037.5
GDM5112 Gıda Ve Beslenme İlkeleri30037.5
GDM5105 Dondurma Teknolojisi30037.5
GDM5104 Biosensörler Ve Gıda Uygulamaları30037.5
GDM5108 Gıda Analizinde Moleküler Teknikler30037.5
GDM5113 İleri Et Ürünleri İşleme Teknolojisi30037.5
GDM5101 Bilgisayar Tabanlı Matematiksel Yöntemler Ve Gıda Uygulamaları30037.5
GDM5109 Gıda Mühendisliğinde İstatiksel Metotlar30037.5
GDM5110 Gıda Reolojisi-130037.5
GDM5118 Mikrobiyolojik Sayım Yöntemleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567
GDM5002Dönem Projesi-355333
GDM5116Laktik Asit Bakterileri-23-445
GDM5111Gıda Toksikolojisi-333354
GDM5117Mikotoksijenik Küfler Ve Mikotoksinler-344-45
GDM5102Bilimsel Araştırmalar Ve Etik-335353
GDM5107Fonksiyonel Gıdalar-42--35
GDM5106Fermente Süt Ürünleri Ve Probiyotikler3232-45
GDM5103Bilimsel Makale Ve Proje Hazırlama Teknikleri-3553-3
GDM5119Modern Gıda Muhafaza Yöntemleri4532235
GDM5114İleri Meyve Ve Sebze İşleme Teknolojisi5232325
GDM5115Kurutma Teknolojisi5342225
GDM5112Gıda Ve Beslenme İlkeleri22---55
GDM5105Dondurma Teknolojisi4233245
GDM5104Biosensörler Ve Gıda Uygulamaları225-135
GDM5108Gıda Analizinde Moleküler Teknikler4423245
GDM5113İleri Et Ürünleri İşleme Teknolojisi3334245
GDM5101Bilgisayar Tabanlı Matematiksel Yöntemler Ve Gıda Uygulamaları5543123
GDM5109Gıda Mühendisliğinde İstatiksel Metotlar5342523
GDM5110Gıda Reolojisi-15431525
GDM5118Mikrobiyolojik Sayım Yöntemleri3432345

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XX