Mekatronik Mühendisliği ABD Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimMekatronik Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mekatronik Mühendisliği ABD Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıProgram, 2 senelik %30 İngilizce, yüksek lisans seviyesindedir ve tez çalışması ile son bulmaktadır. Farklı alanlardan gelen öğrencilere Mekatronik altyapısı kazandırılmak amaçlanmaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Mekatronik Mühendisi olarak görev alabilirler. Örnek olarak, çalışılabilecek iş alanları şu şekilde sıralanabilir: Otomasyon firmaları, savunma sanayisi, enstrumentasyon firmaları, uzay araçları, uydu sistemleri, uzay mekiği imal eden tesisler, uçak sanayii, robot sistemleri, robot otomasyonu, robot üretimi yapan tesisler, akıllı sistemlerin olduğu her yerde, biyomedikal sistemler üreten firmalar, otomotiv endüstrisi, gaz dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji üretimi yapan veya bu teknolojileri üreten tesislerde, petrol dağıtım şirketleri, su dağıtım şirketleri, hidroelektrik santraller, demir ve çelik endüstrisi, inşaat ve çimento endüstrisi, seramik ve cam endüstrisi, su ve atık su arıtma endüstrisi, gıda ve ilaç endüstrisi, tekstil ve kağıt endüstrisi, makine ve imalat sektörü, hidroelektrik santraller, termik santraller, doğalgaz çevrim santralleri, enerjinin dağıtım yerleri, kimya ve petrokimya işletmeleri, petrol ve gaz işletmeleri, akıllı bina yapan müteahhitlik firmaları, hazır beton yapan firmalar, telemetri sistemleri üreten tesisler, deniz yük taşımacılığında limanlar, elektrik santralları, nükleer santrallar, asansör ve yürüyen merdiven imal eden firmalar, askeri teknoloji üreten tesisler, gemi sanayii, dayanıklı eşya tüketimi yapan sektörler, tren ve lokomotiflerin üretim sanayii, tersaneler
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Mekatronik Mühendisliği alanındaki teorik ve uygulamalı bilgide uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve kendi özelleştirilmiş alanında bunları uygulayabilme becerisi
  2. Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme yetisi kazanarak bilimsel problemleri kurgulayabilme ve, konvansiyonel metotlar ile ya da yenilikçi yöntemler geliştirerek bu problemleri çözebilme becerisi
  3. Mekatronik Mühendisliğinin doğası gereği, edindiği bilgileri farklı disiplinlerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme becerisi
  4. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
  5. Bilimsel çalışma aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde, bilimsel ve etik değerleri gözetme duyarlılığı
  6. Mekatronik alanındaki yeni ve gelişmekte olan teoriler ve uygulamalar hakkında farkındalık yaratma ve bunları araştırma ve öğrenebilme becerisi
  7. Kendi alanda çözmeye çalıştığı problemlerin sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve uyarlayabilme becerisi
  8. En az bir yabancı dilde iyi seviyede yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi
  9. Alanındaki bilgisayar yazılımlarını ve genel bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi
  10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu uygulayabilme becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
MKT5001 Seminer02007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT5123 Sürekli Sistemler Dinamiği30037.5
MKT5110 Isıl Sistem Tasarımı30037.5
MKT5112 Lineer Sistem Teorisi30037.5
MKT5115 Mekatronikte Sistem Mühendisliği30037.5
MKT5126 Uzay Sistemlerinin Mekatronik Analiz ve Tasarımı30037.5
MKT5101 Robotların Kontrolü30037.5
MKT5125 Taşıt Kontrol Sistemleri30037.5
MKT5106 Geri Beslemeli Kontrol Sistemlerinin Tasarımı30037.5
MKT5124 Tasarımda Eniyileştirme30037.5
MKT5111 Kompozit ve Akıllı Malzemeler30037.5
MKT5120 Robotların Kinematik ve Dinamiği30037.5
MKT5105 Dijital Kontrol Sistemleri30037.5
MKT5107 Gömülü Kontrol Sistemleri Tasarımı30037.5
MKT5116 Mikroişlemcilerin İleri Programlanması30037.5
MKT5108 Görüntü İşleme30037.5
MKT5220 Kültürlerarası İletişim ve Liderlik30037.5
MKT5127 Ürün Tasarımı ve Girişimcilik30037.5
MKT5113 Mekanik Titreşimler30037.5
MKT5122 Sonlu Elemanlar Analizi30037.5
MKT5114 Mekatronikte Sayısal Yöntemler30037.5
MKT5119 Robotlarda Görme30037.5
MKT5310 İş ve İdaresi30037.5
MKT5320 Finansal Ekonomi30037.5
MKT6111 Paralel Robotların Kinematiği ve Dinamiği30037.5
MKT5104 CNC Makineler30037.5
MKT6116 Mühendislik Matematiği 230037.5
MKT6114 Akıllı Kontrol Sistemleri30037.5
MKT6103 Biyomekatronik Sistemler30037.5
MKT6104 Çoklu Cisim Dinamiği30037.5
MKT6105 Filtre Tasarımı Teorisi30037.5
MKT6115 Görüntü Tanıma30037.5
MKT6109 Mikro-Nano Mekatronik30037.5
MKT6110 Otonom Robotlar30037.5
MKT6112 Uygulamalı Optimal Kontrol30037.5
MKT6113 Yörünge ve Yönelim Belirleme ve Kontrol30037.5
MKT6107 Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay Zeka30037.5
MKT6106 Isı ve Akışkan Mühendisliğinde İleri Hesaplama Yöntemleri30037.5
MKT6101 Aksiyomatik Dizayn Prensipleri30037.5
MKT6102 Biyomedikal İşaret İşleme30037.5
MKT6108 Mekatronik Mühendisliğinde Özel Konular30037.5
MKT5117 Mühendislik Matematiği30037.5
MKT5121 Sensörler, Eyleyiciler ve Arabirim Prensipleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
MKT5001Seminer5444433535
MKT5106Geri Beslemeli Kontrol Sistemlerinin Tasarımı5431131133
MKT5124Tasarımda Eniyileştirme5431131133
MKT5111Kompozit ve Akıllı Malzemeler5431131133
MKT5120Robotların Kinematik ve Dinamiği5431131133
MKT5105Dijital Kontrol Sistemleri5431131133
MKT5107Gömülü Kontrol Sistemleri Tasarımı5431131133
MKT5116Mikroişlemcilerin İleri Programlanması5431131133
MKT5108Görüntü İşleme5431131133
MKT5220Kültürlerarası İletişim ve Liderlik3235524525
MKT5127Ürün Tasarımı ve Girişimcilik3355555533
MKT5113Mekanik Titreşimler5433131133
MKT5122Sonlu Elemanlar Analizi5431131133
MKT5114Mekatronikte Sayısal Yöntemler5433131133
MKT5119Robotlarda Görme5433131133
MKT5310İş ve İdaresi5433131133
MKT5320Finansal Ekonomi5433121133
MKT6111Paralel Robotların Kinematiği ve Dinamiği5433131133
MKT5104CNC Makineler5442121133
MKT6116Mühendislik Matematiği 25431131133
MKT6114Akıllı Kontrol Sistemleri5431131133
MKT6103Biyomekatronik Sistemler5431131133
MKT6104Çoklu Cisim Dinamiği5431131133
MKT6105Filtre Tasarımı Teorisi5431131133
MKT6115Görüntü Tanıma5431131133
MKT6109Mikro-Nano Mekatronik5431131133
MKT6110Otonom Robotlar5431131133
MKT6112Uygulamalı Optimal Kontrol5431131133
MKT6113Yörünge ve Yönelim Belirleme ve Kontrol5431331133
MKT6107Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay Zeka5433131133
MKT6106Isı ve Akışkan Mühendisliğinde İleri Hesaplama Yöntemleri5433131133
MKT6101Aksiyomatik Dizayn Prensipleri5433131133
MKT6102Biyomedikal İşaret İşleme5433131133
MKT6108Mekatronik Mühendisliğinde Özel Konular5433131133
MKT5117Mühendislik Matematiği----5-----
MKT5121Sensörler, Eyleyiciler ve Arabirim Prensipleri4555454344
MKT5123Sürekli Sistemler Dinamiği4444532454
MKT5110Isıl Sistem Tasarımı4533545433
MKT5112Lineer Sistem Teorisi5454453444
MKT5115Mekatronikte Sistem Mühendisliği4554345445
MKT5126Uzay Sistemlerinin Mekatronik Analiz ve Tasarımı5554353443
MKT5101Robotların Kontrolü5444553544
MKT5125Taşıt Kontrol Sistemleri5544354445
MKT5000Yüksek Lisans Tezi5435553455

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10