Elektrik Müh. ABD Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimElektrik Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik Müh. ABD Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıElektrik Mühendisliği Tezsiz Ortak Yüksek Lisans programının amacı; Elektrik sistemlerin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri kazandırmak, Öğrencileri Elektrik sistemleri analiz etme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, öğrencilerin analiz etme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliBu programın mezunlarının Elektrik sistemleri üzerine çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Elektrik Haberleşme alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini bu alanda sürdürebiirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; en az 30 yerel kredilik 10 ders, bir bitirme projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 90 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Elektrik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 2. Elektrik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
 3. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
 4. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 5. Elektrik Mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 6. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 7. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
 8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 10. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 11. Elektrik Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
 12. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
ELM5002 Dönem Projesi000015
30 Toplam:
90 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM5218 Yüksek Gerilimde Kullanılan Yalıtkan Malzemeler30037.5
ELM5109 Transformatörlerin Simulasyonu ve Analizi30037.5
ELM5203 Elektrik Güç Sistemlerinin Analizinde Kullanılan Matematiksel Yöntemler30037.5
ELM5304 Fırçasız Servomotorlar 30037.5
ELM5216 Özel Karakteristikli Yükleri İçeren enerji Sistemlerinin Analizi30037.5
ELM5302 Esnek AC İletim Sistemleri 30037.5
ELM6205 Güç Sistemlerinde Harmonikler30037.5
ELM5213 İleri Aydınlatma Teknolojileri30037.5
ELM5201 Akıllı Şebekeler30037.5
ELM5303 Mikroşebekeler ve Uygulamaları30037.5
ELM6101 Alternatif Akım Makinalarında Vektör Kontrolu30037.5
ELM5102 Asenkron Motor Kontrolunda Harmonik Analizi30037.5
ELM6210 Yüksek Gerilim Tekniğinde Endüstriyel Uygulamalar ve Ölçme30037.5
ELM6202 Elektrik Enerji Sistemleri Optimizasyonu30037.5
ELM6203 Elektrik Enerji Sistemlerinde Bilgisayar Destekli Hesaplama Yöntemleri30037.5
ELM5208 Enerji Sistemlerinin Planlanmasında ve İşletilmesinde Ekonomik Kriterler30037.5
ELM5210 Güvenilirlik Analizi ve Elektrik Enerji Sistemlerine Uygulanması30037.5
ELM6204 Elektrik Güç Sistemlerinde Kontrol Teknikleri30037.5
ELM6201 Dağıtık Üretim Sistemleri ve Şebeke Entegrasyonu30037.5
ELM5212 Hidroelektrik Mühendisliği30037.5
ELM5214 Kablolu Dağıtım Hatları30037.5
ELM5205 Elektrik Tesislerinde Koruma Sistemleri30037.5
ELM5202 Elektrik Güç Sistemlerinde Bilgisayar Destekli Koruma30037.5
ELM6208 Nonlineer Yüklü Güç Sistemlerinin Analizi 30037.5
ELM6104 Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Tasarımı30037.5
ELM5105 Güç Elektroniğinde Mikrodenetleyici ile Kontrol Yöntemleri30037.5
ELM6103 Alternatif Akım Makinalarının Doğrudan Moment Kontrolü30037.5
ELM5206 Elektriksel Donanımların Deneysel Modellenmesi30037.5
ELM6111 Güç Elektroniğinde Yumuşak Anahtarlama Teknikleri30037.5
ELM6109 Güç Elektroniğinde Güç Faktörünü Düzeltme Yöntemleri30037.5
ELM6107 Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı ve Simülasyonu30037.5
ELM6102 Alternatif Akım Makinalarının Dinamiği30037.5
ELM5301 Alternatif Akım Motor Kontrol Sistemleri30037.5
ELM5101 Anahtarlamalı Relüktans Motorları30037.5
ELM5110 Çok Fazlı Transformatörler30037.5
ELM5104 Doğru Akım Motor Kontrol Sistemleri30037.5
ELM6105 DC-DC Dönüştürücülerin Analizi30037.5
ELM5103 Doğru Akım Makinelerini Dinamiği30037.5
ELM5204 Elektrik Şebeke Kayıpları30037.5
ELM6106 Elektrik Makinelerinin Genelleştirlmiş Teorisi30037.5
ELM6108 Güç Elektroniğinde Endüktans ve Transformatör Tasarımı30037.5
ELM6110 Güç Elektroniğinde Kontrol ve Koruma Teknikleri30037.5
ELM5106 Manyetik Sistemler ve Eşdeğer Devreleri30037.5
ELM6207 Modern Şalt Tesis Tekniği30037.5
ELM5211 Hibrid Elektrik Enerji Sistemleri30037.5
ELM5108 Senkron Makinanın Bilgisayar Destekli Tasarımı00037.5
ELM5107 Özel Elektrik Makinaları00037.5
ELM5209 Güç Sistemlerindeki Geçici Olaylar30037.5
ELM6206 Güç Sistemlerinin Dinamik Simülasyonu30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
ELM5002Dönem Projesi555555535535
ELM5208Enerji Sistemlerinin Planlanmasında ve İşletilmesinde Ekonomik Kriterler535111113113
ELM5210Güvenilirlik Analizi ve Elektrik Enerji Sistemlerine Uygulanması554344321313
ELM6204Elektrik Güç Sistemlerinde Kontrol Teknikleri344555532111
ELM6201Dağıtık Üretim Sistemleri ve Şebeke Entegrasyonu554454343111
ELM5212Hidroelektrik Mühendisliği333321112242
ELM5214Kablolu Dağıtım Hatları333321112242
ELM5205Elektrik Tesislerinde Koruma Sistemleri554555521222
ELM5202Elektrik Güç Sistemlerinde Bilgisayar Destekli Koruma552554411112
ELM6208Nonlineer Yüklü Güç Sistemlerinin Analizi 553554511121
ELM6104Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Tasarımı545344343111
ELM5105Güç Elektroniğinde Mikrodenetleyici ile Kontrol Yöntemleri131324211111
ELM6103Alternatif Akım Makinalarının Doğrudan Moment Kontrolü545443343111
ELM5206Elektriksel Donanımların Deneysel Modellenmesi435544544333
ELM6111Güç Elektroniğinde Yumuşak Anahtarlama Teknikleri345545342111
ELM6109Güç Elektroniğinde Güç Faktörünü Düzeltme Yöntemleri345545342111
ELM6107Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı ve Simülasyonu544354343111
ELM6102Alternatif Akım Makinalarının Dinamiği555554443335
ELM5301Alternatif Akım Motor Kontrol Sistemleri455544522223
ELM5101Anahtarlamalı Relüktans Motorları555554443335
ELM5110Çok Fazlı Transformatörler554554543345
ELM5104Doğru Akım Motor Kontrol Sistemleri5554544-3345
ELM6105DC-DC Dönüştürücülerin Analizi554445443111
ELM5103Doğru Akım Makinelerini Dinamiği554554543345
ELM5204Elektrik Şebeke Kayıpları331431212243
ELM6106Elektrik Makinelerinin Genelleştirlmiş Teorisi554555523323
ELM6108Güç Elektroniğinde Endüktans ve Transformatör Tasarımı554345442131
ELM6110Güç Elektroniğinde Kontrol ve Koruma Teknikleri554344421313
ELM5106Manyetik Sistemler ve Eşdeğer Devreleri545555433345
ELM6207Modern Şalt Tesis Tekniği343322422111
ELM5211Hibrid Elektrik Enerji Sistemleri341545511131
ELM5108Senkron Makinanın Bilgisayar Destekli Tasarımı452544511422
ELM5107Özel Elektrik Makinaları452544511422
ELM5209Güç Sistemlerindeki Geçici Olaylar554454533324
ELM6206Güç Sistemlerinin Dinamik Simülasyonu555454453111
ELM5218Yüksek Gerilimde Kullanılan Yalıtkan Malzemeler554454533324
ELM5109Transformatörlerin Simulasyonu ve Analizi545545443345
ELM5203Elektrik Güç Sistemlerinin Analizinde Kullanılan Matematiksel Yöntemler332252211112
ELM5304Fırçasız Servomotorlar 555554442323
ELM5216Özel Karakteristikli Yükleri İçeren enerji Sistemlerinin Analizi431321111211
ELM5302Esnek AC İletim Sistemleri 555444542232
ELM6205Güç Sistemlerinde Harmonikler544554354111
ELM5213İleri Aydınlatma Teknolojileri444454432334
ELM5201Akıllı Şebekeler555544353354
ELM5303Mikroşebekeler ve Uygulamaları553545433353
ELM6101Alternatif Akım Makinalarında Vektör Kontrolu555544344111
ELM5102Asenkron Motor Kontrolunda Harmonik Analizi555554553355
ELM6210Yüksek Gerilim Tekniğinde Endüstriyel Uygulamalar ve Ölçme545553453111
ELM6202Elektrik Enerji Sistemleri Optimizasyonu533423333111
ELM6203Elektrik Enerji Sistemlerinde Bilgisayar Destekli Hesaplama Yöntemleri542113111111

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4XX
PÇ-5XXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11XX
PÇ-12XX