Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimBilgisayar Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 30 yerel kredilik 10 ders ve bir dönem projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıBilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programının amacı; bilişim sistemlerinin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri sağlamak, Öğrencileri bilişim sistemlerini değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, Öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, Öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliBilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programı mezunlarının bilişim sistemleri üzerinde çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar bilişim alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; en az 30 yerel kredilik 10 ders, bir bitirme projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 90 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Bilgi teknolojilerinde derinlemesine bilgi edinebilir.
  2. Farklı disiplinlerdeki yöntem ve yaklaşımları bir araya getirip analiz edebilir.
  3. Bilişim problemlerinin çözümünde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma.
  4. Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
  5. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
  6. Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
  7. Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
  8. IT odaklı proje tanımlama ve geliştirme.
  9. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
  10. Proje sürecinde uygun araç ve teknolojileri belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
BLM5197 Dönem Projesi000015
30 Toplam:
90 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM5203 Ayrık Matematik ve Kombinatorik 30037.5
BLM5207 Bilgisayar Organizasyonu30037.5
BLM5215 İşletim Sistemleri30037.5
BLM5219 Nesneye Dayalı Kavramlar ve Programlama30037.5
BLM5226 Veri Yapıları ve Algoritma Tasarımı30037.5
BLM5206 Bilgisayar Ağlarının Temelleri30037.5
BLM5229 Yazılım Mühendisliği Temelleri30037.5
BLM5201 Algoritma Tasarımı ve Analizi30037.5
BLM5204 Biçimsel Diller30037.5
BLM5205 Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı30037.5
BLM5208 Bilgiye Erişim ve Web Araması30037.5
BLM5212 Doğal Dil İşlemeye Giriş30037.5
BLM5515 Yazılım Proje Yönetimi30037.5
BLM5209 Bilişim Sistemleri Güvenliği30037.5
BLM5210 Biyoenformatik30037.5
BLM5217 Mikroişlemciler 30037.5
BLM5213 E-ticaret30037.5
BLM5214 Görsel Programlama30037.5
BLM5220 Sayısal İşaret İşleme30037.5
BLM5222 Tasarım Kalıpları ve Refactoring30037.5
BLM5223 UML ile Yazılım Belgelendirme30037.5
BLM5224 Veri Madenciliği30037.5
BLM5227 Web Programlama30037.5
BLM5528 Yapay Zeka Teknikleri30037.5
BLM5225 Veri Tabanı Modelleme ve Tasarımı30037.5
BLM5211 Doğa Temelli Hesaplama30037.5
BLM5216 Makine Öğrenmesine Giriş30037.5
BLM5221 Sosyal Ağ Analizi30037.5
BLM5230 İleri Programlama Teknikleri30037.5
BLM5218 Mobil Teknolojiler ve Uygulamaları30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
BLM5197Dönem Projesi4345344434
BLM5213E-ticaret3433434344
BLM5203Ayrık Matematik ve Kombinatorik 3333333333
BLM5212Doğal Dil İşlemeye Giriş2345214424
BLM5204Biçimsel Diller2443524242
BLM5214Görsel Programlama3443334145
BLM5201Algoritma Tasarımı ve Analizi2343443435
BLM5206Bilgisayar Ağlarının Temelleri3424435324
BLM5209Bilişim Sistemleri Güvenliği3424333434
BLM5225Veri Tabanı Modelleme ve Tasarımı2434235335
BLM5211Doğa Temelli Hesaplama3342523452
BLM5216Makine Öğrenmesine Giriş4353214524
BLM5215İşletim Sistemleri3345343424
BLM5223UML ile Yazılım Belgelendirme3452334125
BLM5226Veri Yapıları ve Algoritma Tasarımı3434434344
BLM5227Web Programlama3425243533
BLM5528Yapay Zeka Teknikleri2435233445
BLM5229Yazılım Mühendisliği Temelleri2332242452
BLM5224Veri Madenciliği3245235314
BLM5219Nesneye Dayalı Kavramlar ve Programlama4353344334
BLM5515Yazılım Proje Yönetimi3252214524
BLM5207Bilgisayar Organizasyonu2354343434
BLM5210Biyoenformatik3434333334
BLM5217Mikroişlemciler 2341345345
BLM5220Sayısal İşaret İşleme3513424242
BLM5205Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı3513434215
BLM5208Bilgiye Erişim ve Web Araması4344343344
BLM5230İleri Programlama Teknikleri3425134244
BLM5218Mobil Teknolojiler ve Uygulamaları2335342345
BLM5222Tasarım Kalıpları ve Refactoring3435323341
BLM5221Sosyal Ağ Analizi3424524432

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9
PÇ-10