Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Programı Sunan Akademik BirimBilgisayar Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 30 yerel kredilik 10 ders ve bir dönem projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıBilişim sistemlerinin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri sağlamak, Öğrencileri bilişim sistemlerini değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, Öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, Öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliBilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programı mezunlarının bilişim sistemleri üzerinde çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar bilişim alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; en az 30 yerel kredilik 10 ders, bir bitirme projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 90 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Lisans düzeyinde edinilen mühendislik yaklaşımlarında derinleşebilir.
  2. Uygun algoritma ve teknikleri önermek ve kullanmak için gerekli bilgi birikimini sağlayabilir.
  3. Bilgisayar sistemleri ile ilgili Mühendislik problemlerinin tanımlanması ve çözümünde yeni düşünce ve yaklaşımlar önerebilir.
  4. Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
  5. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
  6. Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
  7. Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
  8. Endüstri ile ortak projelerde çalışabilir, koordine edebilir.
  9. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
  10. Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
BLM5197 Dönem Projesi000015
30 Toplam:
90 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM6104 Sistem Simülasyonu30037.5
BLM5113 Sayısal Video İşleme30037.5
BLM6106 Veri Sıkıştırma30037.5
BLM5110 Makine Öğrenmesi30037.5
BLM5114 Şekil Tanıma30037.5
BLM5104 Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme30037.5
BLM5107 İleri İşaret İşleme30037.5
BLM5109 Kollektif Öğrenme 30037.5
BLM5117 Veri Tabanı Sistemlerinin Gerçeklenmesi 30037.5
BLM5112 Olasılıksal Robotik30037.5
BLM5105 Doğal Dil İşlemeye Kavramsal Bir Bakış 30037.5
BLM5120 Çok Değişkenli Veri Analizi30037.5
BLM5116 Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi30037.5
BLM5121 Web Madenciliği30037.5
BLM5151 Anlamsal Web30037.5
BLM5115 Telsiz Algılayıcı Ağlar ve Uygulamaları30037.5
BLM5103 Bilgisayarla Görme30037.5
BLM5102 Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği30037.5
BLM5111 Nesneye Dayalı Tasarım ve Modelleme30037.5
BLM5119 Yazilim Proje Yönetimi30037.5
BLM5118 Yazılım Kalitesi ve Test Teknikleri30037.5
BLM5108 İleri Programlama Dilleri30037.5
BLM6103 Olasılık, Rastgele Değişkenler ve Stokastik Prosesler30037.5
BLM6101 Bilgisayarda Bulanıklık ve Belirsizlik30037.5
BLM5101 Bilgisayar Güvenliği ve Kriptografi30037.5
BLM6102 İleri Derleyici Tasarımı30037.5
BLM5106 İleri Algoritma Analizi ve Tasarımı30037.5
BLM6104 Sistem Simülasyonu30037.5
BLM5001 Seminer01007.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SEC0001Seçmeli 13544533535
SEC0002Seçmeli 25454453343
SEC0003Seçmeli 35454453445
SEC0004Seçmeli 43424545344
SEC0010Seçmeli 104534544554
BLM5197Dönem Projesi4345545444
BLM6104Sistem Simülasyonu4543354354
BLM5113Sayısal Video İşleme4244454554
BLM6106Veri Sıkıştırma4555344435
BLM5110Makine Öğrenmesi3454444544
BLM5114Şekil Tanıma4245444434
BLM5104Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme3334544445
BLM5107İleri İşaret İşleme4433324545
BLM5109Kollektif Öğrenme 5454435444
BLM5117Veri Tabanı Sistemlerinin Gerçeklenmesi 5443344444
BLM5112Olasılıksal Robotik4335435444
BLM5105Doğal Dil İşlemeye Kavramsal Bir Bakış 4435544445
BLM5116Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi4554323324
BLM5115Telsiz Algılayıcı Ağlar ve Uygulamaları5344333434
BLM5103Bilgisayarla Görme5533453424
BLM5102Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği3353253223
BLM5111Nesneye Dayalı Tasarım ve Modelleme3331224222
BLM5119Yazilim Proje Yönetimi4443243343
BLM5118Yazılım Kalitesi ve Test Teknikleri2443434435
BLM5108İleri Programlama Dilleri3534422334
BLM6103Olasılık, Rastgele Değişkenler ve Stokastik Prosesler3435333333
BLM6101Bilgisayarda Bulanıklık ve Belirsizlik3443343333
BLM5101Bilgisayar Güvenliği ve Kriptografi3443332333
BLM6102İleri Derleyici Tasarımı5143434333
BLM5106İleri Algoritma Analizi ve Tasarımı3332332234
BLM6104Sistem Simülasyonu5433344335
BLM5121Web Madenciliği3434343445
BLM5151Anlamsal Web3541423434
BLM5120Çok Değişkenli Veri Analizi3243245235
BLM5001 Seminer5433434434

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9
PÇ-10