Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 30 yerel kredilik 10 ders ve bir dönem projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Tezsiz Ortak Yüksek Lisans programının amacı; Elektronik sistemlerin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin torik bilgileri sağlamak, Öğrencileri Elektronik sistemleri değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, Öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, Öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliBu lisansüstü programın mezunlarının Elektronik ve Haberleşme sistemleri üzerinde çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Elektronik ve Haberleşme alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebiirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; en az 30 yerel kredilik 10 ders, bir bitirme projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 90 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
 2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
 3. Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
 4. Yeni ve özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
 5. Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
 6. Analitik, modele dayalı ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
 7. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
 8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
 9. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
 10. Akademik ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
 11. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
 12. Mühendislik uygulamalarının hukuksal, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC000 Seçmeli 230037.5
SEC000 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
EHM6499 Dönem Projesi000015
30 Toplam:
90 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM6204 Mikroşerit Antenlerin Analizi30037.5
EHM5234 Şerit ve Mikroşerit Sistemlerin Analiz Yöntemleri30037.5
EHM6702 Elektromagnetik Teoride Sayısal Yöntemler30037.5
EHM5208 Güneş Enerjisi Teknolojileri30037.5
EHM6205 Ters Saçılma30037.5
EHM5213 İleri Elektromanyetik Teorisi 130037.5
EHM5214 İleri Elektromanyetik Teorisi 230037.5
EHM5237 Uydu Haberleşme Sistemleri30037.5
EHM6206 Uzaktan Algılamada Görüntü Tanıma ve Bilgisayarlı Grafik Yöntemleri30037.5
EHM5404 Elektromagnetik Uyumluluk 30037.5
EHM5403 Biyometri30037.5
EHM5406 Evrimsel Elektronik30037.5
EHM5405 Endüstriyel Haberleşme Sistemleri30037.5
EHM5410 Sayısal İşaret İşleyiciler ve Uygulamaları30037.5
EHM5411 Ses İşleme30037.5
EHM5412 Yapay Sinir Ağları30037.5
EHM5413 Yapay Zeka Tabanlı Sistemler 30037.5
EHM5402 Biyomedikal Ölçüm Düzenleri 30037.5
EHM5107 Kontrol Sistem Tasarımı30037.5
EHM6106 Yarıiletken Optoelektroniği30037.5
EHM5313 Optimizasyon Algoritmaları30037.5
EHM5311 Multimedya Sinyal İşleme30037.5
EHM5415 Mikrodalga Transistörlü Kuvvetlendiriciler30037.5
EHM5414 Akıllı Şebeke Haberleşme Devre ve Teknolojileri30037.5
EHM5318 Yeni Nesil Telsiz Haberleşme Sistemleri30037.5
EHM5306 Hesaplamalı Elektromagnetik 30037.5
EHM5226 Mikrodalga Sistem Mühendisliği30037.5
EHM5219 İstatistiksel İşaret İşleme30037.5
EHM5315 RF / Mikrodalga Devrelerinde Gürültü30037.5
EHM5304 Elektromagnetikte Moment Metodu00007.5
EHM5312 Optik Sinyal İşleme ve Holografi00007.5
EHM5309 Lineer Olmayan Mikrodalga Devrelerinin Temelleri30037.5
EHM5310 Mikrodalga Tranzistörlerinin Performans Karekterizyonu ve Aktif Devre Tasarımı30037.5
EHM5409 RF/Mikrodalga Devrelerinin Analizi30037.5
EHM5301 Akım Modlu Devreler30037.5
EHM5303 Elektrik Sistemlerinde Ölçme ve Enstrümantasyon30037.5
EHM5308 İşlemsel Kuvvetlendiriciler ve Uygulamaları30037.5
EHM5305 Elektronik Tasarım Optimizasyonu30037.5
EHM5313 Optimizasyon Algoritmaları30037.5
EHM5317 Uygulamalı Mikrodalga Pasif Devreler30037.5
EHM6116 Hücresel şebeke planlaması ve optimizasyonu30037.5
EHM5316 Sayısal Görüntü İşleme31257.5
EHM5314 Örüntü Tanıma30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
EHM6499Dönem Projesi555555515553
EHM6204Mikroşerit Antenlerin Analizi425454524252
EHM5234Şerit ve Mikroşerit Sistemlerin Analiz Yöntemleri534454424342
EHM6702Elektromagnetik Teoride Sayısal Yöntemler434555534442
EHM5208Güneş Enerjisi Teknolojileri555454534342
EHM6205Ters Saçılma434-44524342
EHM5213İleri Elektromanyetik Teorisi 1434454434342
EHM5214İleri Elektromanyetik Teorisi 2434454424342
EHM5237Uydu Haberleşme Sistemleri444454434452
EHM6206Uzaktan Algılamada Görüntü Tanıma ve Bilgisayarlı Grafik Yöntemleri545554534452
EHM5404Elektromagnetik Uyumluluk 534454434442
EHM5403Biyometri444454434452
EHM5406Evrimsel Elektronik534454434341
EHM5405Endüstriyel Haberleşme Sistemleri434454524452
EHM5410Sayısal İşaret İşleyiciler ve Uygulamaları534454524351
EHM5411Ses İşleme545454424342
EHM5412Yapay Sinir Ağları545554424341
EHM5413Yapay Zeka Tabanlı Sistemler 444454544352
EHM5402Biyomedikal Ölçüm Düzenleri 445554444453
EHM5107Kontrol Sistem Tasarımı434454424341
EHM6106Yarıiletken Optoelektroniği545454424351
EHM5313Optimizasyon Algoritmaları534544424351
EHM5311Multimedya Sinyal İşleme444454424452
EHM5415Mikrodalga Transistörlü Kuvvetlendiriciler434454514241
EHM5414Akıllı Şebeke Haberleşme Devre ve Teknolojileri554454424351
EHM5318Yeni Nesil Telsiz Haberleşme Sistemleri544454424454
EHM5306Hesaplamalı Elektromagnetik 434454524351
EHM5226Mikrodalga Sistem Mühendisliği544454424351
EHM5219İstatistiksel İşaret İşleme544454424341
EHM5315RF / Mikrodalga Devrelerinde Gürültü444444424353
EHM5304Elektromagnetikte Moment Metodu444554524352
EHM5312Optik Sinyal İşleme ve Holografi545454524451
EHM5309Lineer Olmayan Mikrodalga Devrelerinin Temelleri535444524452
EHM5310Mikrodalga Tranzistörlerinin Performans Karekterizyonu ve Aktif Devre Tasarımı434454524452
EHM5409RF/Mikrodalga Devrelerinin Analizi534454424452
EHM5301Akım Modlu Devreler424454514351
EHM5303Elektrik Sistemlerinde Ölçme ve Enstrümantasyon434454414341
EHM5308İşlemsel Kuvvetlendiriciler ve Uygulamaları424454414241
EHM5305Elektronik Tasarım Optimizasyonu535454414351
EHM5313Optimizasyon Algoritmaları445444524341
EHM5317Uygulamalı Mikrodalga Pasif Devreler445454524442
EHM6116 Hücresel şebeke planlaması ve optimizasyonu544554424453
EHM5316Sayısal Görüntü İşleme445454524452
EHM5314Örüntü Tanıma544454514442

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12