Harita Mühendisliği ABD Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Programı Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Harita Mühendisliği ABD Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 30 yerel kredilik 10 ders ve bir dönem projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıProgramın amacı, taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında uzmanlaşmak isteyenlere disiplinler üstü bir yaklaşımla yüksek lisans düzeyinde bilgi ve uygulama becerisi kazandırmaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliÖğrenciler Gayrimenkul Geliştirme Proje Yöneticisi Adayı ve Taşınmaz Değerleme Uzmanı Adayı olarak mezun olurlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; en az 30 yerel kredilik 10 ders, bir bitirme projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 90 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, taşınmaz değerleme ve geliştirme alanındaki temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgilerini uzmanlık alanı düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
  2. Uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri taşınmaz değerleme ve geliştirme problemlerinin çözümünde kullanabilmek
  3. Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek
  4. Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
  5. Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek
  6. Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
  7. Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak sunabilmek
  8. Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek
  9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak ve bu bilincin yerleşmesine katkıda bulunmak
  10. Etkin yazılı sunuş yapabilme yeteneği
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
HRT5002 Dönem Projesi400415
30 Toplam:
90 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT5311 Temel Finansman Matematiği 30037.5
HRT5301 Finansal Yönetimin Temelleri 30037.5
HRT5310 Taşınmaz Değerlemede Coğrafi Veri Altyapısı30037.5
HRT5305 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Coğrafi Analiz30037.5
HRT5303 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Uygulaması30037.5
HRT5304 Taşınmaz Değerleme Ve Geliştirmede Arazi Yönetimi 30037.5
HRT5306 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede İstatistiksel Analiz 30037.5
HRT5307 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Mesleki Mevzuat 30037.5
HRT5308 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Stratejik Planlama 30037.5
HRT5309 Taşınmaz Değerleme Yöntemleri 30037.5
INS5835 İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri 30037.5
INS5811 İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı30037.5
INS5801 İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi30037.5
SBP5011 Araştırma Yöntemleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
HRT5311Temel Finansman Matematiği 4444545544
HRT5301Finansal Yönetimin Temelleri 3333434444
HRT5310Taşınmaz Değerlemede Coğrafi Veri Altyapısı3333434345
HRT5305Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Coğrafi Analiz3334433243
HRT5303Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Uygulaması3223332423
HRT5304Taşınmaz Değerleme Ve Geliştirmede Arazi Yönetimi 3333534425
HRT5306Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede İstatistiksel Analiz 4553454354
HRT5307Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Mesleki Mevzuat 3332434424
HRT5308Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Stratejik Planlama 2222223443
HRT5309Taşınmaz Değerleme Yöntemleri 2333344433
INS5835İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri 5552424234
INS5811İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı5452433344
INS5801İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi5443434334
SBP5011Araştırma Yöntemleri2325545225
HRT5002Dönem Projesi4554554555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XX
PÇ-8XXX
PÇ-9X
PÇ-10XX