Harita Mühendisliği ABD Geomatik Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Harita Mühendisliği ABD Geomatik Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıBu programın amacı; jeodezi, ölçme veya arazi yönetimi alanlarına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgileri sağlamak, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve öğrencileri bu alanlarda ileri araştırmalar için hazırlamaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliBu yüksek lisans programından mezun olanların jeodezi, ölçme veya arazi yönetimi alanında danışmanlık veya araştırma-geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Harita Mühendisliği alanında özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik alanındaki temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgilerini uzmanlık alanı düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
  2. Uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri geomatik problemlerinin çözümünde kullanabilmek
  3. Bilimsel yöntemler kullanarak konumsal veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
  4. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme
  5. Geomatik alanında proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
  6. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
  7. Geomatik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak sunabilmek
  8. Geomatik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek
  9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak ve bu bilincin yerleşmesine katkıda bulunmak
  10. Mühendislik uygulamalarının hukuksal, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
HRT5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT5114 Karayolu tasarımında cografi ve jeodezik veri altyapısı30037.5
HRT5109 İleri Madencilik Ölçmeleri30037.5
HRT5116 Kırsal Toprak Düzenlemesinde CBS 30037.5
HRT5117 Kırsal Toprak Düzenlemesinde Teknik Konular 30037.5
HRT5121 Mühendislik Ölçmelerinde RTK ve CORS Tekniği 30037.5
HRT5126 Üç Boyutlu Jeodezi 30037.5
HRT5119 Multipath etkisi ve Giderilmesi30037.5
HRT5118 Modern Gözlem Teknikleri30037.5
HRT6113 Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri30037.5
HRT5101 Cografi bilgi sistemleri için jeodezik altyapı 30037.5
HRT5103 Deformasyon Ölçülerinin Analizi 30037.5
HRT5104 Dengelemede Özel Konular 30037.5
HRT5105 Endüstriyel Tesislerde Jeodezik Ölçmeler30037.5
HRT5102 Çoklu-GNSS Ağları ve Sürekli Çalışan Referans İstasyonları (CORS)30037.5
HRT5106 Gravite Ölçme ve Değerlendirme 30037.5
HRT5107 Hassas Yükseklik Ölçmeleri30037.5
HRT5108 İleri Hidrografik Ölçmeler30037.5
HRT5110 İleri Mühendislik Ölçmeleri30037.5
HRT5111 Jeodezide İstatistik Analiz30037.5
HRT5112 Jeodezide Robust İstatistik Yöntemler 30037.5
HRT5113 Kadastroda İleri Teknikler 30037.5
HRT5115 Kentsel Toprak Düzenlemesi Tüzesinde Teknik Konular 30037.5
HRT5120 Mühendislik Jeodezisinde Sistem Analizi30037.5
HRT5122 Taşınmaz Değerlemesinde Özel Yöntemler 30037.5
HRT5123 Taşınmaz Yatırımlarında Stratejik Planlama 30037.5
HRT5124 Tektonik Hareketlerin Modellenmesi 30037.5
HRT5125 Uydu Jeodezisinde Özel Konular 30037.5
HRT5127 Yüksek Duyarlıklı GPS Jeodezisi31147.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
HRT6113Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri5455444555
HRT5101Cografi bilgi sistemleri için jeodezik altyapı 4454453532
HRT5103Deformasyon Ölçülerinin Analizi 5554444433
HRT5104Dengelemede Özel Konular 5553443321
HRT5105Endüstriyel Tesislerde Jeodezik Ölçmeler4545454533
HRT5102Çoklu-GNSS Ağları ve Sürekli Çalışan Referans İstasyonları (CORS)4534254422
HRT5106Gravite Ölçme ve Değerlendirme 5554444433
HRT5107Hassas Yükseklik Ölçmeleri5554555553
HRT5108İleri Hidrografik Ölçmeler5555554554
HRT5110İleri Mühendislik Ölçmeleri5555554553
HRT5111Jeodezide İstatistik Analiz5353223211
HRT5112Jeodezide Robust İstatistik Yöntemler 5453234321
HRT5113Kadastroda İleri Teknikler 3455434434
HRT5115Kentsel Toprak Düzenlemesi Tüzesinde Teknik Konular 5443355355
HRT5120Mühendislik Jeodezisinde Sistem Analizi5454344545
HRT5122Taşınmaz Değerlemesinde Özel Yöntemler 3333343534
HRT5123Taşınmaz Yatırımlarında Stratejik Planlama 4454443455
HRT5124Tektonik Hareketlerin Modellenmesi 5555454444
HRT5125Uydu Jeodezisinde Özel Konular 5443444433
HRT5127Yüksek Duyarlıklı GPS Jeodezisi5552542553
HRT5121Mühendislik Ölçmelerinde RTK ve CORS Tekniği 5453454343
HRT5119Multipath etkisi ve Giderilmesi3433354442
HRT5116Kırsal Toprak Düzenlemesinde CBS 3333434344
HRT5117Kırsal Toprak Düzenlemesinde Teknik Konular 3432334433
HRT5126Üç Boyutlu Jeodezi 5433343321
HRT5118Modern Gözlem Teknikleri4432253433
HRT5114Karayolu tasarımında cografi ve jeodezik veri altyapısı5454544533
HRT5109İleri Madencilik Ölçmeleri3455344533
HRT5001Seminer4343434343
HRT5000Yüksek Lisans Tezi5454555455

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXX