Endüstri Mühendisliği ABD Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimEndüstri Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği ABD Endüstri Mühendisliği Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıEndüstri Mühendisliği Doktora lisans programı, insan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en veriml şekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak yüksek mühendis bireyler yetiştiren programdır.
Mezunların Mesleki ProfiliEndüstri Mühendisliği Mezunları Üretim planlamacısı; Üretim Sistemleri, Hizmet Sektöründe organizasyonların tasarlayıcı ve değerlendirici; İstatistiksel Analiz Uzmanı; Yöneylem Araştırma Uzmanı; Sistem Analisti; İş Analisti; Kalite Yöneticisi, Karar Verici, Tesis Planlamacısı görevlerinde çalışmaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet Koşulları Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Endüstri Mühendisliği Doktora Programı mezunu, lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Endüstri Mühendisliği alanında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahip olur.
 2. Endüstri Mühendisliği Doktora Programı mezunu, disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme yeteneği kazanır.
 3. Endüstri Mühendisliği Doktora Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanında karşılaştığı problemlere araştırma ve geliştirme yöntemini kullanarak çözüm bulabilme yeteğine sahip olur.
 4. Endüstri Mühendisliği Doktora Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanında karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme becerisi edinir.
 5. Endüstri Mühendisliği Doktora Programı mezunu, Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi gösterir.
 6. Endüstri Mühendisliği Doktora Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanındaki kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme becerisi gösterir.
 7. Endüstri Mühendisliği Doktora Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olur.
 8. Endüstri Mühendisliği Doktora Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme kabiliyetini kazanır.
 9. Endüstri Mühendisliği Doktora Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
 10. Endüstri Mühendisliği Doktora Programı mezunu, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine haiz olur.
 11. Endüstri Mühendisliği Doktora Programı mezunu, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ENM_SEL1 Seçmeli 130037.5
ENM_SEL2 Seçmeli 230037.5
ENM_SEL3 Seçmeli 330037.5
ENM_SEL4 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ENM_SEL5 Seçmeli 530037.5
ENM_SEL6 Seçmeli 630037.5
ENM_SEL7 Seçmeli 730037.5
ENM_SEL8 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END5119 MATEMATİK İSTATİSTİK VE GÜVENİLİRLİK30037.5
END5126 ÜRETİM SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE KONTROLÜ30037.5
END5132 YATIRIMLARIN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ30037.5
END5122 SİSTEM TEORİSİ30037.5
END5120 MATEMATİK PROGRAMLAMA30037.5
END5107 ENVANTER KONTROLÜ VE PLANLAMASI30037.5
END5110 İLERİ KARAR TEORİSİ VE OYUNLAR30037.5
END5116 İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME30037.5
END5108 ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ30037.5
END5125 ÜRETİM OTOMASYONU VE KONTROL SİSTEMLERİ30037.5
END5111 İLERİ TESİS TASARIMI30037.5
END5129 ÜRETİMDE SİMÜLASYON VE UYGULAMALARI30037.5
END5105 ENDÜSTRİDE MALİYET ANALİZLERİ30037.5
END5106 ENDÜSTRİDE ROBOTLAR VE UYGULAMALARI30037.5
END5130 ÜRÜN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANALİZLERİ30037.5
END5117 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ30037.5
END5102 ÇOK AMAÇLI KARAR VERME30037.5
END5113 İMALAT METOTLARI ANALİZİ30037.5
END5133 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ30037.5
END5123 TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİ30037.5
END5101 BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞİK İMALAT (CIM)30037.5
END5124 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ30037.5
END5104 ENDÜSTRİDE FİNANSAL YÖNETİM30037.5
END5118 MALZEME İHTİYAÇ VE ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI30037.5
END5115 İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI VE ANALİZİ30037.5
END5112 İLERİ YÖNETİM TEKNİKLERİ30037.5
END5109 GRUP TEKNOLOJİSİ30037.5
END5103 DEĞİŞİM YÖNETİMİ30037.5
END5121 SİMÜLASYON İLE MODELLEME VE ANALİZ30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
END5119MATEMATİK İSTATİSTİK VE GÜVENİLİRLİK54435343444
END5126ÜRETİM SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE KONTROLÜ54355434435
END5132YATIRIMLARIN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ53443433444
END5122SİSTEM TEORİSİ54334434444
END5120MATEMATİK PROGRAMLAMA54434343344
END5107ENVANTER KONTROLÜ VE PLANLAMASI44344553435
END5110İLERİ KARAR TEORİSİ VE OYUNLAR53443544434
END5116İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME44445453244
END5108ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ45345343443
END5125ÜRETİM OTOMASYONU VE KONTROL SİSTEMLERİ53454433443
END5111İLERİ TESİS TASARIMI44533443344
END5129ÜRETİMDE SİMÜLASYON VE UYGULAMALARI44345543344
END5105ENDÜSTRİDE MALİYET ANALİZLERİ54445344345
END5106ENDÜSTRİDE ROBOTLAR VE UYGULAMALARI54345344435
END5130ÜRÜN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANALİZLERİ54445444343
END5117KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ53443443453
END5102ÇOK AMAÇLI KARAR VERME53444433345
END5113İMALAT METOTLARI ANALİZİ44345345434
END5133YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ45345454435
END5123TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİ54354453453
END5101BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞİK İMALAT (CIM)54344344344
END5124TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ54434443444
END5104ENDÜSTRİDE FİNANSAL YÖNETİM45334345355
END5118MALZEME İHTİYAÇ VE ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI54453444545
END5115İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI VE ANALİZİ55544453343
END5112İLERİ YÖNETİM TEKNİKLERİ33433324323
END5109GRUP TEKNOLOJİSİ53433434434
END5103DEĞİŞİM YÖNETİMİ44345543444
END5121SİMÜLASYON İLE MODELLEME VE ANALİZ55543434434
END6000Doktora Tezi55555555555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XXX
PÇ-11XX