Endüstri Mühendisliği ABD Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimEndüstri Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği ABD Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıEndüstri Mühendisliği yüksek lisans programı, insan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en veriml şekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak yüksek mühendis bireyler yetiştiren programdır.
Mezunların Mesleki ProfiliEndüstri Mühendisliği Mezunları Üretim planlamacısı; Üretim Sistemleri, Hizmet Sektöründe organizasyonların tasarlayıcı ve değerlendirici; İstatistiksel Analiz Uzmanı; Yöneylem Araştırma Uzmanı; Sistem Analisti; İş Analisti; Kalite Yöneticisi, Karar Verici, Tesis Planlamacısı görevlerinde çalışmaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Endüstri Mühendisliği alanında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahip olur.
 2. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme yeteneği kazanır.
 3. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanında karşılaştığı problemlere araştırma ve geliştirme yöntemini kullanarak çözüm bulabilme yeteğine sahip olur.
 4. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanında karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilir.
 5. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi gösterir.
 6. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanındaki kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme becerisi gösterir.
 7. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olur.
 8. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme kabiliyetini kazanır.
 9. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
 10. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine haiz olur.
 11. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 SEÇMELİ I30037.5
SEC0002 SEÇMELİ II30037.5
SEC0003 SEÇMELİ III30037.5
SEC0004 SEÇMELİ IV30037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 SEÇMELİ V30037.5
SEC0006 SEÇMELİ VI30037.5
SEC0007 SEÇMELİ VII30037.5
END5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END 5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END 5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END5217 SİSTEMLERİN ORGANİZASYONU30037.5
END5214 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE İNSAN FAKTÖRÜ30037.5
END5215 SİSTEMLERDE HATA ANALİZİ30037.5
END5204 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ30037.5
END5211 PROJE YÖNETİM SİSTEMLERİ30037.5
END5201 ARAŞTIRMA UYGULAMA ADIMLARI30037.5
END5206 FABRİKA BİLGİ KONTROL SİSTEMLERİ30037.5
END5212 SİSTEM BENZETİMİ VE UYGULAMALARI30037.5
END5218 TEDARİK ZİNCİRİ SİSTEMLERİ TASARIMI VE YÖNETİMİ30037.5
END5222 YAPAY SİNİR AĞLARI VE UYGULAMALARI30037.5
END5220 ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PRENSİPLERİ30037.5
END5207 İMALAT SİSTEMLERİ YÖNETİMİ30037.5
END5219 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ AKTARIMI30037.5
END5132 YATIRIMLARIN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ30037.5
END5208 İTME - ÇEKME TİPİ ÜRETİM SİSTEMLERİ30037.5
END5122 SİSTEM TEORİSİ30037.5
END5221 YALIN YÖNETİM SİSTEMİ30037.5
END5120 MATEMATİK PROGRAMLAMA30037.5
END5128 ÜRETİMDE MÜŞTERİ ODAKLI ÜRÜN TASARIMI30037.5
END5107 ENVANTER KONTROLÜ VE PLANLAMASI30037.5
END5127 ÜRETİM VE İŞLEM YÖNETİMİ30037.5
END5110 İLERİ KARAR TEORİSİ VE OYUNLAR30037.5
END5210 PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ÜCRET YÖNETİMİ30037.5
END5116 İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME30037.5
END5209 MÜHENDİSLİK YÖNETİMİNDE KÜLTÜR VE GÜDÜLEME30037.5
END5114 İNSAN FAKTÖRLERİ MÜHENDİSLİĞİ30037.5
END5131 YAPAY ZEKA VE UYGULAMALARI30037.5
END5108 ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ30037.5
END5203 BİLGİ YÖNETİMİ30037.5
END5125 ÜRETİM OTOMASYONU VE KONTROL SİSTEMLERİ30037.5
END5111 İLERİ TESİS TASARIMI30037.5
END5129 ÜRETİMDE SİMÜLASYON VE UYGULAMALARI30037.5
END5105 ENDÜSTRİDE MALİYET ANALİZLERİ30037.5
END5106 ENDÜSTRİDE ROBOTLAR VE UYGULAMALARI30037.5
END5130 ÜRÜN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANALİZLERİ30037.5
END5117 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ30037.5
END5102 ÇOK AMAÇLI KARAR VERME30037.5
END5113 İMALAT METOTLARI ANALİZİ30037.5
END5133 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ30037.5
END5101 BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞİK İMALAT (CIM)30037.5
END5123 TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİ30037.5
END5124 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ30037.5
END5104 ENDÜSTRİDE FİNANSAL YÖNETİM30037.5
END5118 MALZEME İHTİYAÇ VE ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI30037.5
END5115 İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI VE ANALİZİ30037.5
END5112 İLERİ YÖNETİM TEKNİKLERİ30037.5
END5109 GRUP TEKNOLOJİSİ30037.5
END5103 DEĞİŞİM YÖNETİMİ30037.5
END5121 SİMÜLASYON İLE MODELLEME VE ANALİZ30037.5
END5119 MATEMATİK İSTATİSTİK VE GÜVENİLİRLİK30037.5
END5126 ÜRETİM SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE KONTROLÜ30037.5
END5202 BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ30037.5
END5213 SİSTEM MODELLEME VE ANALİZİ30037.5
END5216 SİSTEMLERİN BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ30037.5
END5205 DİNAMİK SİSTEM TASARIMI VE ANALİZİ30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
SEC0001 SEÇMELİ I45454455445
SEC0002SEÇMELİ II45445445544
SEC0003SEÇMELİ III44554544445
SEC0004SEÇMELİ IV44554455445
SEC0005SEÇMELİ V44554555455
SEC0006SEÇMELİ VI45454455445
SEC0007SEÇMELİ VII44554455455
END5119MATEMATİK İSTATİSTİK VE GÜVENİLİRLİK44434352334
END5126ÜRETİM SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE KONTROLÜ34435534344
END5132YATIRIMLARIN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ54543445435
END5122SİSTEM TEORİSİ44535453534
END5120MATEMATİK PROGRAMLAMA53344543533
END5107ENVANTER KONTROLÜ VE PLANLAMASI44545345353
END5110İLERİ KARAR TEORİSİ VE OYUNLAR43454453453
END5116İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME34454345343
END5108ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ44543454354
END5125ÜRETİM OTOMASYONU VE KONTROL SİSTEMLERİ53435534544
END5111İLERİ TESİS TASARIMI34435443443
END5129ÜRETİMDE SİMÜLASYON VE UYGULAMALARI54544553444
END5105ENDÜSTRİDE MALİYET ANALİZLERİ45334343553
END5106ENDÜSTRİDE ROBOTLAR VE UYGULAMALARI33444353534
END5130ÜRÜN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANALİZLERİ53454533545
END5117KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ44355345344
END5102ÇOK AMAÇLI KARAR VERME45344535353
END5113İMALAT METOTLARI ANALİZİ53435343344
END5133YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ43443454553
END5101BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞİK İMALAT (CIM)53345453434
END5123TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİ43435453444
END5124TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ44543544555
END5104ENDÜSTRİDE FİNANSAL YÖNETİM53443453444
END5118MALZEME İHTİYAÇ VE ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI53443433545
END5115İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI VE ANALİZİ44534545345
END5112İLERİ YÖNETİM TEKNİKLERİ45345554455
END5109GRUP TEKNOLOJİSİ53434545343
END5103DEĞİŞİM YÖNETİMİ43455454344
END5121SİMÜLASYON İLE MODELLEME VE ANALİZ54453553434
END5202BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ54535553555
END5213SİSTEM MODELLEME VE ANALİZİ43434444434
END5216SİSTEMLERİN BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ23223323232
END5205DİNAMİK SİSTEM TASARIMI VE ANALİZİ32322323222
END5217SİSTEMLERİN ORGANİZASYONU43434434434
END5214SİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE İNSAN FAKTÖRÜ43444544443
END5215SİSTEMLERDE HATA ANALİZİ43434434434
END5204BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ44435444345
END5211PROJE YÖNETİM SİSTEMLERİ45554545454
END5201ARAŞTIRMA UYGULAMA ADIMLARI33243334343
END5206FABRİKA BİLGİ KONTROL SİSTEMLERİ44343444344
END5212SİSTEM BENZETİMİ VE UYGULAMALARI43443434445
END5218TEDARİK ZİNCİRİ SİSTEMLERİ TASARIMI VE YÖNETİMİ45545544455
END5222YAPAY SİNİR AĞLARI VE UYGULAMALARI45445445545
END5220ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PRENSİPLERİ23433222222
END5207İMALAT SİSTEMLERİ YÖNETİMİ22121111211
END5219TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ AKTARIMI33443433444
END5208İTME - ÇEKME TİPİ ÜRETİM SİSTEMLERİ45444544454
END5221YALIN YÖNETİM SİSTEMİ34445444445
END5128ÜRETİMDE MÜŞTERİ ODAKLI ÜRÜN TASARIMI34435434444
END5127ÜRETİM VE İŞLEM YÖNETİMİ44544344455
END5210PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ÜCRET YÖNETİMİ44534434444
END5209MÜHENDİSLİK YÖNETİMİNDE KÜLTÜR VE GÜDÜLEME43444435444
END5114İNSAN FAKTÖRLERİ MÜHENDİSLİĞİ34434544434
END5131YAPAY ZEKA VE UYGULAMALARI43455344434
END5203BİLGİ YÖNETİMİ34343445344
END5001Seminer45354555545
END 5000Yüksek Lisans Tezi55545544335

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXX
PÇ-11XX