Makine Mühendisliği ABD Makine Teorisi ve Kontrol Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Mühendisliği ABD Makine Teorisi ve Kontrol Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıMakine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol programının amacı ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik gelişmelere açık, sanayinin teknik ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek, çözüm üretebilecek, yüksek mühendislerin yetiştirilmelerini sağlamaktır. Bu program dahilinde öğrenciler titreşim, gürültü, kontrol ve robotik alanında uzmanlaşırken laboratuar ve saha uygulamalarıyla pratik alanda tecrübe edinmektedirler. Ayrıca, Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol alanında öğretim elemanı yetiştirilmesinde aktif görev yapılmaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliMakine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol programından mezun olan yüksek mühendisler, mekanik sistemlerin tasarım ve analizi, kontrol, optimizasyon ve deneysel ölçüm süreçlerinde görev alarak Ar-Ge faaliyetlerinde ve projelerde hizmet verebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol alanında kuramsal ve uygulamalı bilgide uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve kullanabilme.
 2. Bu alanda bilimsel problemleri kurgulayabilme, çözme, yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi.
 3. Bu alanda edindiği bilgileri farklı disiplinlerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
 4. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi.
 5. Bilimsel çalışma aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
 6. Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol alanındaki yeni ve gelişmekte olan uygulamalar hakkında farkındalık; bunları araştırma ve öğrenebilme becerisi.
 7. Bu alandaki problemlerin sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve çevreye uyumlama becerisi.
 8. Bir yabancı dili bilme becerisi.
 9. Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol alanındaki bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 10. Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
 11. Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi edinme ve takipi.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 SEÇMELİ 130037.5
SEC0002 SEÇMELİ 230037.5
SEC0003 SEÇMELİ 330037.5
SEC0004 SEÇMELİ 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 SEÇMELİ 530037.5
SEC0006 SEÇMELİ 630037.5
SEC0007 SEÇMELİ 730037.5
MAK5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
0656501 SÜREKLİ SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ 30037.5
MAK6503 SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL30037.5
MAK5507 LİNEER MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİ30037.5
MAK5521 TİTREŞİM ANALİZİ METOTLARI30037.5
MAK6501 NON-LİNEER KONTROL TEORİSİ 30037.5
MAK5520 TAŞIT TİTREŞİMLERİNİN AKTİF KONTROLÜ30037.5
MAK5518 ROBOTLARIN KİNEMATİĞİ VE DİNAMİĞİ30037.5
MAK5512 MEKANİZMALARIN BİLGİSAYARLA KİNEMATİK VE DİNAMİK ANALİZİ30037.5
MAK5504 İLERİ ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ30037.5
MAK5511 MEKANİK SİSTEMLERDE MODELLEME VE SİMÜLASYON30037.5
MAK5509 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ UYGULAMALARI30037.5
MAK5501 AKIŞKAN GÜÇ KONTROLÜ30037.5
MAK5505 İLERİ HİDROLİK VE PNÖMATİK MEKANİZMALAR30037.5
MAK6502 OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ30037.5
MAK5515 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ30037.5
MAK5508 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ İÇİN TEMEL ELEKTRONİK30037.5
MAK5513 MİKROİŞLEMCİ VE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI30037.5
MAK5510 MAKİNELERİN OTOMASYONU30037.5
MAK5523 UYGULAMALI MEKANİKTE ENERJİ METOTLARI30037.5
MAK5502 ELASTİSİTE TEORİSİNE GİRİŞ30037.5
MAK5517 PLAK TİTREŞİMLERİNİN ANALİZİNDE NÜMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER 30037.5
MAK5506 İLERİ TAŞIT DİNAMİĞİ30037.5
MAK5514 MODERN KONTROL YÖNTEMLERİ30037.5
MAK5503 GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI 30037.5
MAK5522 TİTREŞİM ANALİZİ VE MAKİNE PERFORMANSI30037.5
MAK5516 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA YAPAY ZEKA30037.5
0656527 ROBOTLARIN KONTROLÜ30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
0656501SÜREKLİ SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ 5344435-444
MAK6503SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL54344444445
MAK5507LİNEER MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİ44443323334
MAK5521TİTREŞİM ANALİZİ METOTLARI54443443334
MAK6501NON-LİNEER KONTROL TEORİSİ 44544333353
MAK5520TAŞIT TİTREŞİMLERİNİN AKTİF KONTROLÜ44544533544
MAK5518ROBOTLARIN KİNEMATİĞİ VE DİNAMİĞİ33334334343
MAK5512MEKANİZMALARIN BİLGİSAYARLA KİNEMATİK VE DİNAMİK ANALİZİ34543334543
MAK5504İLERİ ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ34543334543
MAK5511MEKANİK SİSTEMLERDE MODELLEME VE SİMÜLASYON54325434444
MAK5509MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ UYGULAMALARI33311213533
MAK5501AKIŞKAN GÜÇ KONTROLÜ33334332323
MAK5505İLERİ HİDROLİK VE PNÖMATİK MEKANİZMALAR34333323323
MAK6502OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ54444444334
MAK5515MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ55444545544
MAK5508MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ İÇİN TEMEL ELEKTRONİK34323332543
MAK5513MİKROİŞLEMCİ VE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI32232332333
MAK5510MAKİNELERİN OTOMASYONU34543334543
MAK5523UYGULAMALI MEKANİKTE ENERJİ METOTLARI55444545544
MAK5502ELASTİSİTE TEORİSİNE GİRİŞ53325333433
MAK5517PLAK TİTREŞİMLERİNİN ANALİZİNDE NÜMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER 53325333433
MAK5506İLERİ TAŞIT DİNAMİĞİ54435551245
MAK5514MODERN KONTROL YÖNTEMLERİ55425554454
MAK5503GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI 34543334543
MAK5522TİTREŞİM ANALİZİ VE MAKİNE PERFORMANSI54414443433
MAK5516MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA YAPAY ZEKA55525554454
0656527 ROBOTLARIN KONTROLÜ55525554454
MAK5001Seminer55445345435
MAK5000Yüksek Lisans Tezi54545554455

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXX
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6XXX
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X