Makine Mühendisliği ABD Enerji Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Mühendisliği ABD Enerji Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıMakine Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Programı, Enerji ve Otomotiv olmak üzere farklı iki temel bilim dalını kapsayacak şekilde eğitim ve araştırma faaliyeti göstermektedir. Enerji programının kapsamı; otomotiv ve enerji sektörlerinde üretim, Ar-Ge, Ür-Ge alanlarında gerçekleştirilen mühendislik faaliyetleridir. Otomotiv bilim alanında, teknik hesaplamaları içeren tasarım, yakıt tüketimi, emisyon, taşıt dinamiği, aşınma ve yağlama konularında ölçme ve değerlendirme sistem tasarımı ve kurulumuna yönelik eğitim programı yürütülmektedir. Otomotiv sektörünün üretim, Ar-Ge, Ür-Ge alanlarında ihtiyaç duyduğu uzman mühendislerin yetişmelerine katkıda bulunulmaktadır. Enerji bilim alanında ise, Enerji üretim tesislerinin teknik ve ekonomik analizi ve enerji planlaması konularına yönelik eğitim programı yürütülmektedir. Enerji üretim santralları, turbo makina imalat sektörlerinin üretim Ar-Ge, Ür-Ge alanlarında ihtiyaç duyduğu uzman mühendislerin yetiştirilmesini sağlamaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliOtomotiv bilim alanında uzmanlaşan mühendisler, Otomotiv Sektöründe faaliyet göstermekte olan firmaların Ar-Ge, Ür-Ge ve üretim birimlerinde yoğun olarak çalışma alanı bulmaktadır. Enerji bilim alanında uzmanlaşan mühendisler ise, enerji üretim santrallarında (termik, hidroelektrik, nükleer, kombine çevrim, kojenerasyon, yenilebilir enerji kaynaklı) enerji planlaması ve ekonomisinde, turbo makina imalat sektöründe (pompa, komprasör, vantilatör) ve hidrolik-pinomatik sistemler üreten firmalarda ve Ar-Ge birimlerinde çalışma alanı bulmaktadır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet Koşulları Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanma.
 2. Uzmanlık düzeyinde derinleşebilme, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 3. Problem çözümünde modern yöntemlere ve bilgisayar yazılımlarına hakim olma.
 4. Deneysel esaslı araştırmaları, uluslararası standartları göz önünde bulundurarak bağımsız olarak tasarlayabilme becerisi kazanma.
 5. Analitik ve modele dayalı araştırmaları gerçekleştirme ve bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleyebilme becerisi kazanma.
 6. Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerdeki bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
 7. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme becerisi kazanma.
 8. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında bilgi edinme.
 9. Alanında gerçekleştirilen çalışmaların süreç ve sonuçlarını, bilimsel, toplumsal, kültürel ve etik değerler çerçevesinde yorumlayabilme.
 10. Gerçekleştirdiği araştırmaları ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi kazanma.
 11. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek bilgi birikimine katkıda bulunmak.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DRSEÇ 1 SEÇMELİ 130037.5
DRSEÇ 2 SEÇMELİ 230037.5
DRSEÇ 3 SEÇMELİ 330037.5
DRSEÇ 4 SEÇMELİ 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DRSEÇ 5 SEÇMELİ 530037.5
DRSEÇ 6 SEÇMELİ 630037.5
DRSEÇ 7 SEÇMELİ 730037.5
DRSEÇ 8 SEÇMELİ 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5101 ENERJİ MALİYETİ30037.5
MAK5115 NÜKLEER REAKTÖRLERDE ISI TRANSFERİ30037.5
MAK5104 GAZ DİNAMİĞİ30037.5
MAK5118 TEPKİLİ TAHRİK SİSTEMLERİ30037.5
MAK5114 NÜKLEER REAKTÖRLER30037.5
MAK5100 ENDÜSTRİ TESİSLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ30037.5
MAK5121 TRİBOLOJİ30037.5
MAK5119 TERMİK TURBO MAKİNELERİNDE ÖZEL KONULAR I30037.5
MAK5120 TERMİK TURBO MAKİNELERİNDE ÖZEL KONULAR II30037.5
MAK5110 MOTORLARDA ÖZEL KONULAR I 30037.5
MAK5111 MOTORLARDA ÖZEL KONULAR-230037.5
MAK5105 HİDROLİK MAKİNELERDE ÖZEL KONULAR30037.5
MAK5103 ENERJİ ÜRETİM SANTRALLARI VE ÜRETİM GRUPLARININ YÜKLENMESİ30037.5
MAK5102 ENERJİ TESİSLERİNDE OTOMATİK KONTROL VE REGLAJ30037.5
MAK5112 MOTORLARDA YANMA ÇOK BÖLGELİ YANMA MODELLERİ 30037.5
MAK5109 MODEL POMPA VE TÜRBİN PERFORMANSLARI30037.5
MAK5107 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA ISI TRANSFERİ ELEMANLARININ ISI YÜKÜ VE ISIL GERİLMELERİ 30037.5
MAK5113 MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARI VE ÇEVRE30037.5
MAK5106 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA AŞINMA, YAĞLAMA VE YAĞ ANALİZ TEKNİKLERİ30037.5
MAK5117 TAŞITLARDA YAKIT EKONOMİSİ30037.5
MAK5108 JEOTERMAL ENERJİ SİSTEMLERİ30037.5
MAK5116 TAŞIT SÜRÜŞ DİNAMİĞİ30037.5
MAK5122 YAKIT HÜCRELİ ENERJİ SİSTEMLERİ30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
MAK5115NÜKLEER REAKTÖRLERDE ISI TRANSFERİ44434555454
MAK5104GAZ DİNAMİĞİ44115323233
MAK5118TEPKİLİ TAHRİK SİSTEMLERİ33444444444
MAK5114NÜKLEER REAKTÖRLER55344555444
MAK5100ENDÜSTRİ TESİSLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ43344435544
MAK5121TRİBOLOJİ53343545455
MAK5119TERMİK TURBO MAKİNELERİNDE ÖZEL KONULAR I44115323323
MAK5120TERMİK TURBO MAKİNELERİNDE ÖZEL KONULAR II54532545345
MAK5110MOTORLARDA ÖZEL KONULAR I 55434235443
MAK5111MOTORLARDA ÖZEL KONULAR-2445154444--
MAK5105HİDROLİK MAKİNELERDE ÖZEL KONULAR44444455545
MAK5103ENERJİ ÜRETİM SANTRALLARI VE ÜRETİM GRUPLARININ YÜKLENMESİ44334544445
MAK5102ENERJİ TESİSLERİNDE OTOMATİK KONTROL VE REGLAJ44533445444
MAK5112MOTORLARDA YANMA ÇOK BÖLGELİ YANMA MODELLERİ 54435433554
MAK5109MODEL POMPA VE TÜRBİN PERFORMANSLARI54543444443
MAK5107İÇTEN YANMALI MOTORLARDA ISI TRANSFERİ ELEMANLARININ ISI YÜKÜ VE ISIL GERİLMELERİ 54435433554
MAK5113MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARI VE ÇEVRE55434345435
MAK5106İÇTEN YANMALI MOTORLARDA AŞINMA, YAĞLAMA VE YAĞ ANALİZ TEKNİKLERİ53344435355
MAK5117TAŞITLARDA YAKIT EKONOMİSİ55334345435
MAK5108JEOTERMAL ENERJİ SİSTEMLERİ54543444443
MAK5116TAŞIT SÜRÜŞ DİNAMİĞİ54335435443
MAK5122YAKIT HÜCRELİ ENERJİ SİSTEMLERİ44515535333
MAK5101ENERJİ MALİYETİ34554444544
MAK6000Doktora Tezi55555555555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3X
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXX
PÇ-10X
PÇ-11XXX