Sanat ve Tasarım ASD Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sanat ve Tasarım ASD Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıProgram, disipliner arası bir yaklaşım ile çeşitli disiplinlerden gelen öğrencilerin hem birbirlerinin disiplinleri hem de diğer disiplinlerin bilgisini tanıyarak, kültürel ve sanatsal üretimlerini bu disiplinlerin bilgisini de kullanarak geliştirmelerini ve farklı disiplinlerle çalışabilmelerini sağlayacak disiplinler arası bir vizyon ve teorik altyapı sunmakatadır. Öğrenciler Sanat ve Tasarım Fakültesinin tüm programlarının açtığı seçmeli derslerle kendi eğitim planlarını oluşturarak çalışmalarını geliştirebilmektedir.
Mezunların Mesleki ProfiliProgramın disiplinler arası yapısı sayesinde mezunlar kültür sanat alanının çeşitli kurumlarında ve serbest olarak sanatçı, tasarımcı, küratör, yönetici ve akademisyen gibi çok çeşitli pozisyonlarda üretimlerine devam etmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Temel sanat kavramlarını kullanabilme
 2. Sanat ortamındaki değişim ve dönüşümü değerlendirebilme
 3. Mesleki sunum tekniklerini tasarlayabilme
 4. Mesleki sunum tekniklerini uygulayabilme
 5. Mesleki sunum tekniklerini geliştirebilme
 6. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 7. Takım çalışmasına katılabilme
 8. Takım çalışmasını yönetebilme
 9. Sorunlara çok yönlü yaklaşabilme
 10. Sosyal sorunları algılayabilme
 11. Proje üretebilme
 12. Proje yürütebilme
 13. Araştırma yapabilme
 14. Arşivleme ve Koleksiyon Oluşturabilme
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0001 Seçmeli 230037.5
SEC004 Seçmeli 430037.5
SEC0002 Seçmeli 330037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC005 Seçmeli 530037.5
SEC006 Seçmeli 630037.5
SEC007 Seçmeli 730037.5
SAN5001 Seminer02007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN5300 Araştırma Yöntemleri 30037.5
SAN5301 Medya Sanatı 30037.5
SAN5303 Atölye Çalışması 130037.5
SAN5304 Atölye Çalışması 230037.5
SAN5302 Fotoğrafta Yorum30037.5
SAN5305 Türk Müziği Bibliyografya Bilgisi30037.5
SAN5309 Çalgı Bilimi30037.5
SAN5311 20. Yüzyıl Müziği30037.5
SAN5306 Oryantalizm ve Türk Sanatı 30037.5
SAN5307 Tasarım ve Sanat; 20.yy’dan Seçme Konular30037.5
SAN5308 Dünyada ve Türkiyede Kültür Politikaları Gelişimi30037.5
SAN5312 Hat Sanatı İncelemeleri 30037.5
SAN5310 Görüntü Yapım ve Çözümleme30037.5
SAN5313 İleri Makam Okumaları ve Paleografya30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314
SEC0001Seçmeli 144535544444354
SAN5302Fotoğrafta Yorum55555354555545
SAN5305Türk Müziği Bibliyografya Bilgisi44555443553355
SAN5309Çalgı Bilimi44555443534455
SAN531120. Yüzyıl Müziği45555443544455
SAN5306Oryantalizm ve Türk Sanatı 55555554554455
SAN5307Tasarım ve Sanat; 20.yy’dan Seçme Konular55555543554355
SAN5308Dünyada ve Türkiyede Kültür Politikaları Gelişimi55434544554354
SAN5312Hat Sanatı İncelemeleri 54555343544455
SAN5310Görüntü Yapım ve Çözümleme55555444444455
SAN5313İleri Makam Okumaları ve Paleografya34555533445555
SAN5300Araştırma Yöntemleri 33533534534354
SAN5301Medya Sanatı 45444344334444
SAN5303Atölye Çalışması 143555433335544
SAN5304Atölye Çalışması 243555333335544
SAN5001Seminer54555433545554
SAN5000Yüksek Lisans Tezi55555533555555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXXXXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXXXX
PÇ-12XXXX
PÇ-13XXXXX
PÇ-14XXXXX