Sanat ve Tasarım ASD Sanatta Yeterlik Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sanat ve Tasarım ASD Sanatta Yeterlik Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıSanatta Yeterlik Programı, özgün sanat yapıtları geliştiren ve özgün sunum-performanslar yapabilen , kavramları çağdaş sanat yöntemleri ile sorgulayarak kuramsal düzlemde irdeleyen akademisyen ve sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sanatta yeterlik eğitimi sonucunda ortaya çıkan sanatta yeterlik eser çalışması raporunun ve sunulan performans, sergi, proje ya da benzeri uygulama içeren çalışmanın; uygulama teknikleri, yöntemleri ya da kuramsal açıdan sanat alanına yenilik getirmesi beklenmektedir.
Mezunların Mesleki ProfiliSanatta Yeterlik Programındaki öğrencilerinin, alanında uygulama ve teorik açıdan ileri seviyeye ulaşmış, birikimlerini sanatsal ve teorik düzeyde paylaşabilien ve aktarabilen, kendi alanı dışındaki disiplinlerle ilişki kurabilen ve bunu sanatına yansıtabilen sanatçılar, akademisyenler ve sanat alanındaki eğitimciler olarak; ilgili ulusal-uluslararası kamu ve özel kurumlarda ya da bağımsız atölyelerinde mesleklerini icra edebilecekleri bir yetkinliğe erişmeleri hedeflenmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Özgün bir sanat eseri veya projesi üretebilir ve / veya eserleri özgün bir yorumla sunabilir,yorumlayabilirler
  2. Ürettikleri veya yorumladıkları eserleri metin ile birleştirebilmek için gereken bilimsel araştırma ve yazım tekniklerini kullanabilirler
  3. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olurlar ve kendi alanlarında, kuram ve uygulama bütünlüğü sağlarlar.
  4. Alanı ile ilgili özgün yapıtları toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirebilirler ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilirler
  5. Alanında edindiği bilgi ve becerilerini ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinlerarası çalışmalarda kullanırlar
  6. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip ederler
  7. Ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerini takip ederler
  8. Edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilirler
  9. Eser üretir ya da yorumlarken karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni ve özgün fikirler üretebilecek esnekliğe sahip olurlar
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 222037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 522037.5
SEC0006 Seçmeli 622037.5
SEC0007 Seçmeli 722037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN6000 Sanatta Yeterlik Eser Çalışması010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN6000 Sanatta Yeterlik Eser Çalışması010030
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN6000 Sanatta Yeterlik Eser Çalışması010030
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN6000 Sanatta Yeterlik Eser Çalışması010030
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN6000 Sanatta Yeterlik Eser Çalışması010030
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN6000 Sanatta Yeterlik Eser Çalışması010030
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN6200 Tanıtım Fotoğrafı ve İletişim30037.5
SAN6201 Sanat Kuramları30037.5
SAN6202 Görsel Düşünme 30037.5
SAN6203 Türkiye’de Çağdaş Sanat 30037.5
SAN6205 Türk Sanatı Tasarım Analizleri 30037.5
SAN6103 Deneysel Fotograf Atölyesi 30037.5
Seçmeli Dersler (uygulama)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN6204 Atölye Çalışması22037.5
SAN6206 Uygulama-Enstrüman 122037.5
SAN6207 Uygulama-Enstrüman 222037.5
SAN6208 Uygulama – Müzik Kompozisyonu 122037.5
SAN6211 Uygulama – Müzik Kompozisyonu 222037.5
SAN6209 Uygulama - Fotograf ve Video 122037.5
SAN6210 Uygulama - Fotograf ve Video 222037.5
SAN6214 Uygulama Dans-122037.5
SAN6212 Uygulama – Plastik Sanatlar 122037.5
SAN6213 Uygulama - Plastik Sanatlar 222037.5
SAN6215 Oda Müziği22037.5
SAN6217 Barok Müzik Türleri ve Biçimleri22037.5
SAN6216 Performans Videosu 22037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789
SAN6201Sanat Kuramları544455534
SAN6202Görsel Düşünme 544454345
SAN6203Türkiye’de Çağdaş Sanat 544545534
SAN6205Türk Sanatı Tasarım Analizleri 544554545
SAN6103Deneysel Fotograf Atölyesi 434545454
SAN6200Tanıtım Fotoğrafı ve İletişim434453544
SAN6204Atölye Çalışması455434435
SAN6206Uygulama-Enstrüman 1543554535
SAN6207Uygulama-Enstrüman 2534554535
SAN6208Uygulama – Müzik Kompozisyonu 1544544444
SAN6211Uygulama – Müzik Kompozisyonu 2554554444
SAN6209Uygulama - Fotograf ve Video 1345445555
SAN6210Uygulama - Fotograf ve Video 2454545355
SAN6214Uygulama Dans-1444455555
SAN6212Uygulama – Plastik Sanatlar 1444554555
SAN6213Uygulama - Plastik Sanatlar 2454545534
SAN6215Oda Müziği533543543
SAN6217Barok Müzik Türleri ve Biçimleri444454443
SAN6216Performans Videosu 444455555
SAN6000Sanatta Yeterlik Eser Çalışması555555555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XXXXXXX