Sanat ve Tasarım ASD Müzecilik Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sanat ve Tasarım ASD Müzecilik Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıProgramın amacı; müzelerin toplumla iletişim içinde ve toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunan kurumlar olması yönünde, çağdaş bir müzecilik anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak ve Türkiye’de müzeciliğin bilimsel bir disiplin olarak benimsenmesini sağlamaktır. Program, bu amaçlar doğrultusunda; müzeciliği geliştirmek ve farklı disiplinlerden gelen öğrencilere müzeciliğin yönetim, koruma, belgeleme, araştırma, sergileme, eğitim, halkla ilişkiler, iletişim ve koleksiyon geliştirme alanlarında mesleki nitelikler kazandırmak üzere yapılandırılmıştır. Projeler ve uygulamalı çalışmalarla, öğrencilere, teorik bilgiyi uygulamaya aktarma olanağı da sağlanmaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliMüzecilik Yüksek Lisans Programı mezunları mesleki ve etik sorumluluk anlayışını benimsemiş; müzecilik alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ilişkili literatürü takip eden; alanında karşılaşılan sorunlara çağdaş, bilimsel ve teorik bilgiyi kullanarak yaratıcı ve pratik çözüm önerileri geliştirebilen; yaşamboyu öğrenmeye yatkın bir mesleki profile sahip olurken, devlet müzeleri, özel müzeler, galeriler, kültür merkezleri, kültürel organizasyonlar ve kültür sektörünün çeşitli kademelerinde görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Müzebilimle ilişkili terminolojiye ve temel kavramsal bilgiye sahip olurlar
 2. Müzeciliğin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrarlar
 3. Müzeciliğe ilişkin araştırmalar yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilir
 4. Müzebilimin kuramsal ve uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi birikimine sahip olur ve bu bilgiyi sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirebilirler
 5. Edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilirler
 6. Müzecilikle ilgili sorunları tespit eder, tanımlar ve çözüm önerileri geliştirebilirler
 7. Müzecilikle ilgili sorunları bireysel ve ekip olarak çözebilir ve sorumluluk yüklenirler
 8. Müzecilikle ilgili projeler geliştirip, yürütebilirler
 9. Yaşamboyu öğrenmeye yatkındırlar
 10. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip ederler
 11. Edindiği bilgi ve becerileri (hem) yazılı ve (hem de) sözlü olarak aktarabilirler
 12. Akademik çalışma ortamında bilgiyi paylaşabilir, ortak çalışabilir ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilirler
 13. Alanının gerektirdiği düzeyde teknolojiyi kullanabilirler
 14. Çalışmalarında kültürel bilimsel ve etik değerlere uygun hareket ederler
 15. Alanında edindiği bilgi ve becerilerini ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinlerarası çalışmalarda kullanırlar
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SAN5001 Seminer 02007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN5100 Müze Eğitimi Uygulamaları30037.5
SAN5101 Koleksiyonlar ve Sergileme 30037.5
SAN5102 Aydınlatma ve Koruma 30037.5
SAN5103 Belgeleme Yöntemleri 30037.5
SAN5104 Müze Koleksiyonları ve Araştırma 30037.5
SAN5105 Müze Yönetimi 30037.5
SAN5106 Müzeler ve Toplum30037.5
SAN5107 Koleksiyon Yönetimi 30037.5
SAN5108 Önleyici Koruma 30037.5
SAN5109 Müzelerde Sergi Tasarımı30037.5
SAN5110 Müzelerde Risk Yönetimi 30037.5
SAN5111 Müzelerde Proje Yönetimi30037.5
SAN5112 Müzeler ve Küratörlük 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415
SAN5109Müzelerde Sergi Tasarımı343555554352352
SAN5110Müzelerde Risk Yönetimi 434545554453353
SAN5111Müzelerde Proje Yönetimi545555553555555
SAN5112Müzeler ve Küratörlük 453455454352353
SAN5100Müze Eğitimi Uygulamaları354555444455352
SAN5101Koleksiyonlar ve Sergileme 343555444352352
SAN5102Aydınlatma ve Koruma 553543333444454
SAN5103Belgeleme Yöntemleri 523545343452353
SAN5104Müze Koleksiyonları ve Araştırma 555454334545345
SAN5105Müze Yönetimi 543445343444343
SAN5106Müzeler ve Toplum443555444352352
SAN5107Koleksiyon Yönetimi 553444333434454
SAN5108Önleyici Koruma 521535342142442
SAN5001Seminer 335455435454453
SAN5000Yüksek Lisans Tezi555555131551151

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1X
PÇ-2XXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XX
PÇ-6XX
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11XX
PÇ-12X
PÇ-13X
PÇ-14X
PÇ-15X