Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık
Programın TürüYüksek Lisans Programı - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 30 yerel kredilik 10 ders ve bir dönem projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıYapı Fiziği Yüksek Lisans Tezsiz Programı, fizik ortam etkenlerine (ışık, ısı, ses vb.) ilişkin gereksinimleri (görsel, işitsel, ısısal konfor) karşılayacak mimari ortamları oluşturmak için yeterli bilgi ve beceriyi kazanmış, yapı fiziği tasarımcı ve uygulamacılarının yetişmesini hedefleyen bir programdır.
Mezunların Mesleki ProfiliÖğrenciye kazandırılması hedeflenen başlıca nitelik, gereksinimlere uygun fizik ortam koşullarına yönelik çözümlerin yaratılmasında edindiği bilgiyi uygulama becerisidir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; en az 30 yerel kredilik 10 ders, bir bitirme projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 90 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Yapı Fiziği Konfor Koşulları: Mimari tasarımda yapı fiziği öğelerinin önemi ve etkisi konusunda bilinçlenme. Yapı içi ve yapı dışı görsel, işitsel ve ısısal konfor koşulları ile ilgili sorunlar ve teknolojiler konusunda temel ilkelere sahip olma
 2. Araştırma Becerisi: Fiziksel çevre ile ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme ve kayıt etme becerisi
 3. Tasarım Becerileri: Yapı fiziği ilkelerini yerleşim, bina ve iç mekân tasarımı düzeyinde uygulama becerisi
 4. Sürdürülebilir Tasarım: Kentsel ve mimari tasarımı sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirme ve enerji etkin yerleşim-bina tasarlama becerisi
 5. Yapı Fiziğinde Optimizasyon: Uygun fizik ortama yönelik çözümlerin yaratılmasında farklı etkenleri ayırt etme, bilgiyi birleştirme, uygulama ve eleştiri becerisi
 6. Ölçme ve Modelleme: Çevre ve yapı performansının değerlendirilebilmesi için ölçme ve modelleme tekniklerinin bilinmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması
 7. Yasal Sorumluluklar: Yapı fiziğine yönelik yönetmelik ve standartları kullanabilme becerisi
 8. Örneklerden Yararlanma: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde mevcut yerleşim ve yapıları, yapı fiziği açısından değerlendirme ve örneklerden yararlanma becerisi
 9. Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin yapı fiziği açısından kullanım ve uygulama ilkelerine sahip olma
 10. Yapı Kabuğu Tasarım ve Uygulamaları: Yapı kabuğunun yapı fiziği açısından tasarım ve uygulamalarının temel ilkelerine sahip olma
 11. Geniş Kapsamlı Tasarım Yapma: Yapı fiziği açısından kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem aşamasına kadar geliştirme ve değerlendirme becerisi
 12. Yayın Yapma Becerisi: Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilme becerisi
 13. Dönem Projesi: Öğrencinin yapı fiziği öğelerine ilişkin aydınlatma, akustik ve ısı konularında derslerde edindiği kuramsal bilgilerin bir mimari proje üzerinde uygulamaya dönük olarak sınanması, proje üzerinde temel ilke kararları ve detaylara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve dönem projesi olarak sunulması.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC01 Seçmeli 130037.5
ELEC02 Seçmeli 230037.5
ELEC03 Seçmeli 330037.5
ELEC04 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC05 Seçmeli 530037.5
ELEC06 Seçmeli 630037.5
ELEC07 Seçmeli 730037.5
ELEC08 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC09 Seçmeli 930037.5
ELEC10 Seçmeli 1030037.5
MIM5002 Dönem Projesi000015
30 Toplam:
90 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5801 Günışığı ile aydınlatma30037.5
MIM5802 Aydınlık düzenleme130037.5
MIM5803 Aydınlık düzenleme 230037.5
MIM5804 Mimari akustik30037.5
MIM5805 Gürültü denetimi 130037.5
MIM5806 Gürültü denetimi230037.5
MIM5807 Hacim akustiği kuramı30037.5
MIM5808 Isısal konfor30037.5
MIM5809 Mimaride güneş enerjisi30037.5
MIM5810 Mimaride renk30037.5
MIM5811 Renk kuramları30037.5
MIM5812 Oditoryum akustiği30037.5
MIM5813 Yapı fiziği uygulama eleştirileri30037.5
MIM5814 Mimari aydınlatma30037.5
MIM5815 İklim ve tasarım etkenleri30037.5
MIM5816 Yapılarda edilgen soğutma ilkeleri30037.5
MIM5817 Güneş denetim yöntemleri30037.5
MIM5818 Yerleşim tasarımında fizik etkenler30037.5
MIM5819 Yapı kabuğu tasarımı30037.5
MIM5820 Yapı fiziği ölçme teknikleri30037.5
MIM5822 Yapı fiziği projesi 130037.5
MIM5823 Yapı fiziği projesi 230037.5
MIM5821 Kent ve yapı akustiğinde gürültü modellemeleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
MIM5002Dönem Projesi5-55---4555--
MIM5801Günışığı ile aydınlatma5334243543---
MIM5802Aydınlık düzenleme15231-41241---
MIM5803Aydınlık düzenleme 25455245553---
MIM5804Mimari akustik512--34353---
MIM5805Gürültü denetimi 15341245255---
MIM5806Gürültü denetimi25451244555---
MIM5807Hacim akustiği kuramı545-14355----
MIM5808Isısal konfor5345245555---
MIM5809Mimaride güneş enerjisi5345245555---
MIM5810Mimaride renk545-141522---
MIM5811Renk kuramları523--2-23----
MIM5812Oditoryum akustiği545-14355----
MIM5813Yapı fiziği uygulama eleştirileri55---45555---
MIM5814Mimari aydınlatma5333134532---
MIM5815İklim ve tasarım etkenleri5345235544---
MIM5816Yapılarda edilgen soğutma ilkeleri5335245545---
MIM5817Güneş denetim yöntemleri5345322325---
MIM5818Yerleşim tasarımında fizik etkenler55555-54125--
MIM5819Yapı kabuğu tasarımı33555352554--
MIM5820Yapı fiziği ölçme teknikleri3----55235---
MIM5822Yapı fiziği projesi 13-5353554552-
MIM5823Yapı fiziği projesi 23-5553554552-
MIM5821Kent ve yapı akustiğinde gürültü modellemeleri5-4--55234---

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXXXX
PÇ-12X
PÇ-13XXXXXXXX