Mimarlık ABD Yapı Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Yapı Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıYapı programının amacı, yapının tasarım ve uygulama sürecini yöneten bir eleman olan mimarı, yapı üretimi konusunda, yapı-çevre-kullanıcı ilişkisi içinde, teknik ve bilimsel veriler ışığında araştırma yapmaya ve bu doğrultuda geliştirmeye yönlendirmektir. Bu amaçla yeni akademisyenlerin yetiştirilmesi, uzman meslek adamı isteminin karşılanması ve nitelikli yapı üretiminin sağlanması hedeflenmektedir. Araştırma konuları şunlardır : Sürdürülebilir yapı teknolojisi, Sağlıklı yapılarda sürdürülebilirlik, Geleneksel yapım teknikleri, Yapı ürünleri ve sağlık ilişkisi, Yapıda ürün seçimi ve kayıpları önleme, Yapı biyolojisi, Yalıtım sorunları ve çözümleri, Yapı içi hava kirliliği,Yapıda risk değerlendirmesi, Yapıda risk yönetimi, Yapım sistemlerinin teknolojik özellikleri, Kullanım amaçlarına göre yapım sistemleri, Geleneksel yapıların strüktürel koruması, Yapı sistemlerinin deprem performansının incelenmesi, Yapıların deprem performansının iyileştirilmesi, Çağdaş yapı teknolojilerinin incelenmesi, Yapı sistemlerinin hasar analizi, Geniş açıklıklı yapı sistemleri
Mezunların Mesleki ProfiliDoktor Mimar
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet Koşulları Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Yapı alanına yenilik getiren bir yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme becerisi
  2. Disiplinlerarası yaklaşımla problem geliştirebilme, analiz edebilme, değerlendirebilme ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi
  3. Yapı alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sonuçlandırıp raporlayabilme becerisi
  4. Ulusal ve uluslararası platformlarda, kendi alanlarında, sunum ve iletişim teknolojilerini kullanarak etkin sözlü, yazılı ve görsel ürünlerle desteklenmiş iletişim kurabilme becerisi
  5. Yapının Uygulanması ve Kullanımına İlişkin Karar Verme Becerisi; Yapının sistemi, ürünleri, güvenliği, riskleri, ayrıntıları vb. konusunda uzmanlaşma, araştırma yöntemini kavrama
  6. Çevre ve Tasarım İlişkisi: Doğal, yapma, fiziksel ve sosyal çevre ilişkilerini irdeleme, kavrama ve bilgiye dönüştürme, çevre ile insan arasındaki her tür etkileşimi anlama becerisi
  7. Farklı strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama
  8. Yapı bilgisi ve yapım süreci ile ilgili bilgisayar yazılımları hakkında bilgi sahibi olma ve bu yazılımları etkin bir biçimde kullanabilme becerisi
  9. Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanma ve etik ilkeler konusunda gerekli bilgiyi edinme ve bu doğrultuda davranma
  10. Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilme becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC01 Seçmeli 130037.5
ELEC02 Seçmeli 230037.5
ELEC03 Seçmeli 330037.5
ELEC04 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC05 Seçmeli 530037.5
ELEC06 Seçmeli 630037.5
ELEC07 Seçmeli 730037.5
ELEC08 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6703 Şişme (Pnömatik) Yapılar30037.5
MIM5716 Yığma Yapı Davranışı30037.5
MIM5717 Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistem Tasarımı 30037.5
MIM6704 Ürün Seçim Yöntemleri II30037.5
MIM6701 Gereç Teknolojisi 30037.5
MIM6702 Mimari Problemlerin Bilgisayar İle Analizi30037.5
MIM6705 Yapıda Beton Ürünler30037.5
MIM6706 Yapım Projelerinde Enformasyon Sistemi Tasarımı30037.5
MIM6001 Seminer02017.5
MIM5703 Asma Germe Taşıyıcı Sistemler30037.5
MIM5711 Yapı Biyolojisi30037.5
MIM5709 Ürün Seçim Yöntemleri I30037.5
MIM5710 Yangın Güvenlikli Tasarım 30037.5
MIM5715 Yapılarda Cephe Kuruluşu 30037.5
MIM5713 Yapıda Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 30037.5
MIM5701 Afet Sonrası Barınma ve Sürdürülebilirlik 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
MIM6704Ürün Seçim Yöntemleri II4343554124
MIM6701Gereç Teknolojisi 3442445-13
MIM6702Mimari Problemlerin Bilgisayar İle Analizi354143251-
MIM6705Yapıda Beton Ürünler5555455-44
MIM6706Yapım Projelerinde Enformasyon Sistemi Tasarımı-54----5--
MIM6703Şişme (Pnömatik) Yapılar3233335134
MIM5703Asma Germe Taşıyıcı Sistemler1321135211
MIM5711Yapı Biyolojisi2255551144
MIM5709Ürün Seçim Yöntemleri I3354441144
MIM5710Yangın Güvenlikli Tasarım 2224453-44
MIM5715Yapılarda Cephe Kuruluşu 3445443134
MIM5713Yapıda Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 4553454114
MIM5701Afet Sonrası Barınma ve Sürdürülebilirlik 5553151-14
MIM5716Yığma Yapı Davranışı2431452-23
MIM5717Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistem Tasarımı 1413255221
MIM6001Seminer55552211--
MIM6000Doktora Tezi5551111351

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXX