Mimarlık ABD Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıMimari Tasarım yüksek lisans programının amacı mimarlık, tasarım ve kentsel tasarım arasındaki disiplinlerarası ilişkiyi araştırmak ve irdelemektir.
Mezunların Mesleki ProfiliMimari Tasarım yüksek lisans programınından mezun olan öğrenciye kazandırılması amaçlanan nitelik, mimari tasarım ile farklı disiplinler arasındaki ilişki kurma becerisini geliştirmektir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Eleştirel Düşünme Becerisi: Bir akademik araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme becerisi.
  2. Analitik Düşünme Becerisi: uygun bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak önermeyi sınama becerisi.
  3. Araştırma ve Değerlendirme: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve kullanma becerisi.
  4. Sunum ve İfade Becerisi: Mimari tasarım sürecinde,sunum ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi.
  5. Tasarım Becerisi; Mimari tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama
  6. Çevre ve Tasarım İlişkisi: Doğal, Yapma ve sosyal çevre ilişkilerini irdeleme, kavrama becerisi
  7. Sürdürülebilir Tasarım: Mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal, kültürel ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama becerisi.
  8. Disiplinlerarası Çalışma: Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme becerisi.
  9. Etik Bilimsel Davranış: Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanmak ve etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve davranış biçimini kazandırmak
  10. İnsan-çevre ilişkisi çerçevesinde mimari tasarım sürecinin tüm aşamalarını irdeleyebilme becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC01 Seçmeli 130037.5
ELEC02 Seçmeli 230037.5
ELEC03 Seçmeli 330037.5
ELEC04 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC05 Seçmeli 530037.5
ELEC06 Seçmeli 630037.5
ELEC07 Seçmeli 730037.5
MIM5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5418 Yapma Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi30037.5
MIM5414 Sosyal Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi30037.5
MIM5405 Mekan Analizleri 130037.5
MIM5403 Bina Değerlendirme30037.5
MIM5412 Mimarlıkta Tipomorfolojik Çözümleme30037.5
MIM5402 Bağlam Tasarım İlişkisi30037.5
MIM5406 Mekan Analizleri 230037.5
MIM5413 Özürlü Ve Yaşlılar İçin Mimari Tasarım İlkeleri 30037.5
MIM5416 Tasarım Kuram ve Yöntemleri30037.5
MIM5404 Kamusal Alanlarda Mekansal Kalitenin Ölçülmesi30037.5
MIM5417 Yapıda Bölgesel ve Çevresel Koşullar30037.5
MIM5411 Mimarlıkta Biçimlerin Oluşma Etkenleri30037.5
MIM5408 Mimari Tasarım ve Uygulama 130037.5
MIM5409 Mimari Tasarım ve Uygulama 230037.5
MIM5401 Araştırma Metodolojisi30037.5
MIM5410 Mimari Tasarımda Ergonomik Faktörler Ve Ergonomi Teknikleri30037.5
MIM5415 Tarihi Çevre-Tasarım İlişkisinde Yöntem ve Nitelik Sorunları30037.5
MIM5407 Mimari Eleştiri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
MIM5405Mekan Analizleri 13544-54234
MIM5403Bina Değerlendirme345335545-
MIM5417Yapıda Bölgesel ve Çevresel Koşullar552425515-
MIM5411Mimarlıkta Biçimlerin Oluşma Etkenleri3353253-5-
MIM5407Mimari Eleştiri555434235-
MIM5412Mimarlıkta Tipomorfolojik Çözümleme555444245-
MIM5402Bağlam Tasarım İlişkisi455345424-
MIM5406Mekan Analizleri 23543-54255
MIM5413Özürlü Ve Yaşlılar İçin Mimari Tasarım İlkeleri 533333555-
MIM5416Tasarım Kuram ve Yöntemleri5433433-5-
MIM5404Kamusal Alanlarda Mekansal Kalitenin Ölçülmesi4553154554
MIM5410Mimari Tasarımda Ergonomik Faktörler Ve Ergonomi Teknikleri4333334455
MIM5418Yapma Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi5554-53454
MIM5414Sosyal Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi5545353554
MIM5415Tarihi Çevre-Tasarım İlişkisinde Yöntem ve Nitelik Sorunları5541154545
MIM5408Mimari Tasarım ve Uygulama 15535553234
MIM5409Mimari Tasarım ve Uygulama 25545554345
MIM5401Araştırma Metodolojisi5542331552
MIM5001Seminer5554---35-
MIM5000Yüksek Lisans Tezi5555455455

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XX
PÇ-5XXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XX
PÇ-10XXX