İnsan ve Toplum Bilimleri ABD İnsan ve Toplum Bilimleri Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnsan ve Toplum Bilimleri ABD İnsan ve Toplum Bilimleri Yüksek Lisans Programı (İngilizce) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program Tanımıİnsan ve Toplum Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Fen ve Sosyal Bilimlerde lisans eğitimi aldıktan sonra İnsan ve Toplum bilimleri alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin, bu alana giren konularda bilimsel çalışma ve araştırma yapmalarını amaçlamaktadır. Program disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsediğinden farklı akademik dallarda lisans eğitimi yapanlara açık, insanı ve toplumu ilgilendiren bütün alanların içinden seçilebilecek çalışma konularında yönlendirici ve yol gösterici olmayı hedeflemektedir.
Mezunların Mesleki Profiliİnsan ve Toplum Bilimleri Yüksek Lisans Programı adayların, sosyal bilimlerde gerek küreselleşen dünyanın, gerekse AB’ye uyum ve bütünleşme sürecindeki Türkiye’nin gereksinim ve beklentilerine cevap verebilecek bilgi birikimine ve donanıma sahip olarak yetişmelerine katkıda bulunur. Ayrıca kamu ve özel sektörün birçok alanında görev alabilecek ve bu alandaki boşluğu doldurmak üzere mezunlar yetiştirmeyi hedefler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Program disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsediğinden farklı akademik dallarda lisans eğitimi yapanlara açık, insanı ve toplumu ilgilendiren bütün alanların içinden seçilebilecek çalışma konularında yönlendirici ve yol gösterici olmayı hedeflemektedir
  2. İnsan ve toplum bilimleri Yüksek Lisans Programı, ileride doktora yapmayı planlayan öğrencilere gerekli akademik donanımı kazandırmayı amaçlamaktadır.
  3. Programı adayların sosyal bilimlerde gerek küreselleşen dünyanın, gerekse AB’ye uyum ve bütünleşme sürecindeki Türkiye’nin gereksinim ve beklentilerine cevap verebilecek bilgi birikimine ve donanıma sahip olarak yetişmelerine katkıda bulunur.
  4. Ayrıca kamu ve özel sektörün birçok alanında görev alabilecek ve bu alandaki boşluğu doldurmak üzere mezunlar yetiştirmeyi hedefler.
  5. Öğrencileri ödev ve tez hazırlama konusunda akademik dile, kurallara ve protokollere aşina hale getirmek, sunum ve literatür tarama becerilerini kazandırmak ve geliştirmek.
  6. Sosyal bilimlerde metodolojinin önemine vakıf olmak
  7. Teori ile pratiğin hangi noktalarda ve nasıl bütünleşenbilecegini ve bunun akademi için önemini anlamak
  8. İngilizceyi akademik olarak kullanmayı öğrenmek ve geliştirmek
  9. Felsefe, tarih, sosyoloji ve antropoloji alanlarında belli bir seviyede aşinalık kazandırmak
  10. Karar-verme ve siyaset üretme alanında çalışacak olanlar için meselere daha geniş perspektiften bakma ve eleştirel düşünce becerisi kazandırma
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
ITB5001 Seminer02007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB5100 Sosyal Bilimlerde Metot Tartışmaları 30037.5
ITB5101 Sosyal Bilimlerde Temel Kuramlar30037.5
ITB5102 Sosyal Bilimlerde Çağdaş Akımlar30037.5
ITB5103 Türkiye’de Kalkınma: Kuramsal bir Yaklaşım30037.5
ITB5104 Kültürel Kuram ve Analiz 30037.5
ITB5105 Sosyal Bilimlerde Tarihsel Analizler30037.5
ITB5106 Düşünce Tarihi: Kavramsal Çerçeve 30037.5
ITB5107 Tarihe Yeni Yaklaşımlar30037.5
ITB5108 Modern Dünya Düzeninin Gelişimi: Toplum, Siyaset ve Ekonomide Dönüşümler30037.5
ITB5109 Toplumsal ve Siyasal Hareketler30037.5
ITB5110 Sosyal Bilimlerde Metodolojiye Giriş 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
ITB5103Türkiye’de Kalkınma: Kuramsal bir Yaklaşım3555534435
ITB5104Kültürel Kuram ve Analiz 5543555544
ITB5105Sosyal Bilimlerde Tarihsel Analizler4333555444
ITB5106Düşünce Tarihi: Kavramsal Çerçeve 5542554344
ITB5107Tarihe Yeni Yaklaşımlar5423545434
ITB5108Modern Dünya Düzeninin Gelişimi: Toplum, Siyaset ve Ekonomide Dönüşümler5442544335
ITB5109Toplumsal ve Siyasal Hareketler5432445434
ITB5110Sosyal Bilimlerde Metodolojiye Giriş 5433455433
ITB5100Sosyal Bilimlerde Metot Tartışmaları 4533555432
ITB5101Sosyal Bilimlerde Temel Kuramlar4543445543
ITB5102Sosyal Bilimlerde Çağdaş Akımlar4553445543
ITB5001Seminer4434555523
ITB5000Yüksek Lisans Tezi5533245533

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXX