Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 30 yerel kredilik 10 ders ve bir dönem projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıDisiplinlerarası bir program olarak kurulması hedeflenen Matematik Mühendisliği 2.Öğretim Tezsiz (İngilizce) Yüksek Lisans Programı, farklı disiplinlerden gelen, sürekli eğitimin gerekliliğine inanan profesyonellerin mühendislik, ekonomi, bilişim, hizmet sektörlerinde etkin bir rol alabilmelerini hedeflemektedir. Bu programın temel amacı, mühendislik, ekonomi ve sosyal hayatta karşılaşılan olayların matematiksel modelini kurabilen ve modelini kurduğu problemlere bilgisayar yazılım ve uygulamalarını kullanarak çözüm üretecek profilde yüksek mühendisler yetiştirmektir. Bu program, finans, matematik ve enformasyon teknolojilerine dayalı uygulama ağırlıklı bir programdır.
Mezunların Mesleki ProfiliMatematik Yüksek Mühendisi unvanını alan kişiler, TÜBİTAK, MTA, Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kurumlarının yanında, sigorta şirketlerinde, endüstriyel kuruluşlarda, kamu veya özel sektöre ait finans kurumlarında ve bilgi işlem birimlerinde, Yazılım Uzmanı / Mühendisi, Veritabanı Uzmanı / Yöneticisi, Sistem Analisti / İş Analisti, İstatiksel Analist, Bilgi İşlem Elemanı / Sorumlusu veya Matematikçi ve üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; en az 30 yerel kredilik 10 ders, bir bitirme projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 90 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik Mühendisliğinde ileri düzeydeki bilgileri araştırır, uzmanlık düzeyinde geliştirir ve uygular.
 2. Matematik Mühendisliğinde disiplinler arası etkileşimi kavrar.
 3. Problemleri analiz eder ve sentezleyebilme becerisi kazanır.
 4. Proje çalışmalarında deneyim kazanır.
 5. Karşılaştığı problemleri sistematik bir yaklaşımla modelleyip çözebilir.
 6. Öğrendiği teorik bilgilerin uygulamasını yapar.
 7. Alanındaki konularla ilgili uzman kişilerle tartışmalarda bulunur.
 8. Disiplinler arası çalışmalarda görev alır.
 9. Projelerde liderlik yapar.
 10. Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
 11. Uluslararası alanda üretilmiş yayınları takip eder ve çalışmalarında kullanabilir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 1 30037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
MTM5002 Dönem Projesi000015
30 Toplam:
90 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM5235 Para ve Sermaye Piyasaları 30037.5
MTM5225 Karar Analiz Metodları30037.5
MTM5201 Ayrık Matematik ve Algoritmalar 30037.5
MTM5207 Finans Matematiği30037.5
MTM5234 Oyunlar Teorisinin Matematiksel Uygulamaları 30037.5
MTM5213 Finansta Stokastik Süreçler 30037.5
MTM5221 İleri Zaman Serileri Analizi 30037.5
MTM5215 İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon 30037.5
MTM5223 İstatistiki Karar Teorisi 30037.5
MTM5233 Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik 30037.5
MTM5238 Stokastik Diferansiyel Denklemler 30037.5
MTM5209 Finansal Modelleme 30037.5
MTM5203 Belirsizliğin Matematiği 30037.5
MTM5236 Portföy Yönetimi 30037.5
MTM5240 Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi 30037.5
MTM5242 Yazılım Projeleri Yönetimi 30037.5
MTM5205 Emeklilik Sistemleri ve Yatırım Planlaması 30037.5
MTM5211 Finansal Risk Analizinde Matematiksel Modelleme 30037.5
MTM5237 Sigortacılığa Giriş ve Aktüerya Matematiği 30037.5
MTM5239 Tedarik Zinciri Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi 30037.5
MTM5241 Yapay Sinir Ağları 30037.5
MTM5217 İleri Veri Tabanı Yönetim Sistemleri30037.5
MTM5219 İleri web Programlama ve Geliştirme30037.5
MTM5227 Maple ile İleri Bilgisayar Cebri Uygulamaları 30037.5
MTE8198 Yüksek Lisans Semineri (Tezsiz)30037.5
MTM5229 Mühendislik Matematiği 130037.5
MTM5231 Mühendislik Matematiği 230037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
MTM5002Dönem Projesi54555343555-
MTM5235Para ve Sermaye Piyasaları 24334334335-
MTM5225Karar Analiz Metodları34444334335-
MTM5201Ayrık Matematik ve Algoritmalar 22223333235-
MTM5207Finans Matematiği23334333445-
MTM5234Oyunlar Teorisinin Matematiksel Uygulamaları 44454343445-
MTM5213Finansta Stokastik Süreçler 33444333445-
MTM5221İleri Zaman Serileri Analizi 44445233445-
MTM5215İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon 44445344445-
MTM5223İstatistiki Karar Teorisi 33444243345-
MTM5233Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik 44445234345-
MTM5238Stokastik Diferansiyel Denklemler 32333223245-
MTM5209Finansal Modelleme 54535334335-
MTM5203Belirsizliğin Matematiği 44334234345-
MTM5236Portföy Yönetimi 44445244445-
MTM5240Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi 54445354445-
MTM5242Yazılım Projeleri Yönetimi 54455344445-
MTM5205Emeklilik Sistemleri ve Yatırım Planlaması 34445344445-
MTM5211Finansal Risk Analizinde Matematiksel Modelleme 54445344445-
MTM5237Sigortacılığa Giriş ve Aktüerya Matematiği 44445344445-
MTM5239Tedarik Zinciri Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi 44445335445-
MTM5241Yapay Sinir Ağları 54445345545-
MTM5217İleri Veri Tabanı Yönetim Sistemleri55445344445-
MTM5219İleri web Programlama ve Geliştirme35444235445-
MTM5227Maple ile İleri Bilgisayar Cebri Uygulamaları 44445344345-
MTE8198Yüksek Lisans Semineri (Tezsiz)44434255355-
MTM5229Mühendislik Matematiği 155544232325-
MTM5231Mühendislik Matematiği 255443323235-

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXXXXXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXXXXX
PÇ-12