Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıProgram, Türk Edebiyatının Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı alanlarında gerek akademik etkinlik, gerekse terminolojik anlamda yüksek lisans mezunu uzmanlar yetiştirmektedir.
Mezunların Mesleki ProfiliTürk Dili Kurumu ve Kültür Bakanlığı gibi devlet kurumlarında çalışabilir. Kolej ‎ve benzeri okullarda ise yönetici olarak çalışabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Yeni Edebiyat temel bilgilerinin kazanır.
 2. Divan Edebiyatının temel bilgilerinin kazanır.
 3. Halk Edebiyatının temel bilgilerinin kazanır.
 4. Osmanlı dönemi edebî metinlerini yorumlayabilir.
 5. Modern edebî metinleri yorumlayabilir.
 6. Günümüz Türkçesininin kurallarını uygulayabilir.
 7. Yeni bir alfabeyi öğrenip kullanabilir.
 8. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilme beceri ve birikimini kazanma
 9. Güncel kültürel, edebî ve toplumsal konularda bilgi ve bilinç birikimini artırma
 10. Bilimsel ve ahlakî değerleri kazanır.
 11. Grup halinde çalışmalar yapabilir, teknolojik gelişmeyi kullanabilir, kendini geliştirmeye açık olur.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 200037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
TDE5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE5200 Halkbilimi Kuramları30037.5
TDE5201 Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları30037.5
TDE5202 Edebiyat Akımları30037.5
TDE5203 Araştırma Yöntem ve Tekniklerine Giriş30037.5
TDE5204 Şiirde Anlam ve Yorum 30037.5
TDE5205 Araştırma Yöntem ve Teknikleri30037.5
TDE5206 Eski Türk Edebiyatında Nazım'a Giriş30037.5
TDE5207 Eski Türk Edebiyatında Nesir’e Giriş30037.5
TDE5208 Türk Edebiyatında Mesnevi Türü30037.5
TDE5209 Modern Türk Eleştirisinin Eleştirisi30037.5
TDE5210 Çağdaş Türk Şiiri30037.5
TDE5211 Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidantializm30037.5
TDE5212 Eski Türk Edebiyatında Nazım30037.5
TDE5213 Eski Türk Edebiyatında Nesir30037.5
TDE5214 Eski Türk Edebiyatında Kavramlar ve Motifler 30037.5
TDE5215 Edebiyat Kuramları YL30037.5
TDE5216 Türk Tiyatro Tarihi YL30037.5
TDE5217 Türk Romanında Kadın30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
SEC0001 Seçmeli 134433452322
SEC0002Seçmeli 234134224324
SEC0003Seçmeli 323324333323
SEC0004Seçmeli 422332342134
SEC0005Seçmeli 523323221332
SEC0006Seçmeli 622342323433
SEC0007Seçmeli 712433443243
TDE5206Eski Türk Edebiyatında Nazım'a Giriş15151123222
TDE5207Eski Türk Edebiyatında Nesir’e Giriş15251114243
TDE5208Türk Edebiyatında Mesnevi Türü15151114233
TDE5209Modern Türk Eleştirisinin Eleştirisi51115214543
TDE5210Çağdaş Türk Şiiri51115115133
TDE5211Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidantializm51115114433
TDE5212Eski Türk Edebiyatında Nazım15151114244
TDE5213Eski Türk Edebiyatında Nesir15151114244
TDE5214Eski Türk Edebiyatında Kavramlar ve Motifler 15151114433
TDE5215Edebiyat Kuramları YL53225315433
TDE5216Türk Tiyatro Tarihi YL51313114433
TDE5217Türk Romanında Kadın51115114333
TDE5203Araştırma Yöntem ve Tekniklerine Giriş22343443244
TDE5205Araştırma Yöntem ve Teknikleri34213444234
TDE5200Halkbilimi Kuramları22332343333
TDE5201Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları23443323441
TDE5202Edebiyat Akımları33224321233
TDE5204Şiirde Anlam ve Yorum 41332314333
TDE5001Seminer22331433331
TDE5000Yüksek Lisans Tezi32444233434

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6XX
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X