Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıTürk Dilinin genel sorunları, Türk dillerinin sesbilgisi, biçimibilgisi ve Altay dillerinin ses ve yapıbilgisi hakkında bilgi edinilir. Öğrenciler, ayrıca seçmeli derslerle Çağatayca, Klasik Osmanlıca, Moğolca vb. diller hakkında da genel bilgilere sahip olur bu alanlarda çalışabilirler
Mezunların Mesleki ProfiliÇeşitli üniversitelerde okutmanlık ya da öğretim üyeliği yapabilir. Türk Diliyle ilgili kurumlarda üst düzey yönetici olarak çalışabilrler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Türk Dilinin temel bilgilerinin kazanır.
  2. Türk dillerinin ses yapısını anlayabilir, karşılaştırabilir.
  3. Altay Dil Teorisini anlayabilir, tartışabilir, yorumlayabilir.
  4. Tarihî Türk dili metinlerini okuyabilir, anlayabilir ve yorumlayabilir.
  5. Günümüz Türk dillerine ait metinleri okuyup yorumlayabilir.
  6. Günümüz Türkçesini öğrenir, kurallarını uygulayabilir.
  7. Yeni bir alfabeyi öğrenir ve kullanabilir.
  8. Türk Dili alanında araştırma yapabilme beceri ve birikimini kazanır.
  9. Güncel kültürel, edebî ve toplumsal konularda bilgi ve bilinç birikimini artırır.
  10. Tarihsel veriler ışığında Türk dillerini inceler ve karşılaştırır.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli 130037.5
ELEC 002 Seçmeli 230037.5
ELEC 003 Seçmeli 330037.5
ELEC 004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli 530037.5
ELEC 006 Seçmeli 630037.5
ELEC 007 Seçmeli 730037.5
ELEC 008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE6100 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisine Giriş30037.5
TDE6101 Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi ‎30037.5
TDE6102 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi30037.5
TDE6103 Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Yapı bilgisi30037.5
TDE6105 Çuvaşça30037.5
TDE6106 Yakutça30037.5
TDE6107 Tuvaca30037.5
TDE6108 Hakasça 30037.5
TDE6109 Çağatay Dili ve Edebiyatı30037.5
TDE6110 Klasik Osmanlı Nesri30037.5
TDE6111 Klasik Osmanlı Nazmı30037.5
TDE6112 Eski Osmanlıca Metinlerinden Seçmeler 30037.5
TDE6113 Eski Osmanlıcada Sözyapımı30037.5
TDE6114 Halaçça30037.5
TDE6115 Klasik Moğolcaya Giriş30037.5
TDE6116 Klasik Moğolca30037.5
TDE6117 Genel Fonetik30037.5
TDE6118 Orta Asya Türk Tarihi'ne Giriş30037.5
TDE6119 Orta Asya Türk Tarihi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
ELEC 001Seçmeli 12324323443
ELEC 002Seçmeli 22132434343
ELEC 003Seçmeli 32343243434
ELEC 004Seçmeli 43332424435
ELEC 005Seçmeli 52342342231
ELEC 006Seçmeli 62342453234
ELEC 007Seçmeli 73234342343
ELEC 008Seçmeli 82234332134
TDE6100Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisine Giriş3234323343
TDE6101Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi ‎3323432344
TDE6102Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi2234334333
TDE6103Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Yapı bilgisi2234343234
TDE6105Çuvaşça2234535543
TDE6106Yakutça3432343234
TDE6107Tuvaca2345334543
TDE6108Hakasça 2342344434
TDE6109Çağatay Dili ve Edebiyatı3234343234
TDE6110Klasik Osmanlı Nesri3244233332
TDE6111Klasik Osmanlı Nazmı3233333332
TDE6112Eski Osmanlıca Metinlerinden Seçmeler 3233132333
TDE6113Eski Osmanlıcada Sözyapımı3233434243
TDE6114Halaçça2233433323
TDE6115Klasik Moğolcaya Giriş2454534423
TDE6116Klasik Moğolca2453543452
TDE6117Genel Fonetik3343254553
TDE6118Orta Asya Türk Tarihi'ne Giriş2343553334
TDE6119Orta Asya Türk Tarihi3345353232
TDE6000Doktora Tezi4444333221

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X