Türk Dili ve Edebiyatı ABD Eski Türk Dili Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı ABD Eski Türk Dili Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıProgramda Eski Türk Dili metinleri ve dilbilgisi hakkında bilgi edinilir. ‎Öğrenciler, Orhon, Uygur, Karahanlı Türkçesi ve Harezm Türkçesinin dil ‎özelliklerini, metinlerini ve bu konudaki kaynakları öğrenirler ‎
Mezunların Mesleki ProfiliTürk Dili Kurumu ve Kültür Bakanlığı gibi devlet kurumlarında çalışabilir. Kolej ‎ve benzeri okullarda ise yönetici olarak çalışabilirler. ‎
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Eski Türk Dilinin temel bilgilerinin kazanır.
  2. Eski Türkçe metinleri anlar ve yorumlar
  3. Eski Türkçe metinleri okuyabilir, anlayabilir ve yorumlayabilir.
  4. Orhon, Uygur, Karahanlı ve Harezm Türkçesi dönemi metinleri hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Eski Türkçeyle birlikte Günümüz Türkçesinin kimi özelliklerini öğrenir, kurallarını ‎uygulayabilir.
  6. Yeni bir alfabeyi öğrenir ve kullanabilir.
  7. Eski Türkçenin dilbilgisiyle Günümüz Türkçesinin dilbilgisi özelliklerini karşılaştırabilir.
  8. Güncel kültürel, edebî ve toplumsal konularda bilgi ve bilinç birikimini artırır.
  9. Türk dilinin tarihini anlar ve yorumlayabilir.
  10. Eski Türklerin kültür, sanat, din anlayışları hakkında bilgi edinir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 1 30037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
TDE5001 Seminer02007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE5100 Orhon Türkçesi YL30037.5
TDE5101 Eski Uygurca30037.5
TDE5102 Karahanlıca30037.5
TDE5103 Harezm Türkçesi 30037.5
TDE5104 Genel Dilbilim30037.5
TDE5105 Eski Anadolu Türkçesi YL30037.5
TDE5106 Kıpçak Türkçesi 30037.5
TDE5107 Kırgızca30037.5
TDE5108 Kazakça30037.5
TDE5109 Yeni Uygurca30037.5
TDE5110 Genel Dilbilim'e Giriş30037.5
TDE5111 Gagauzca30037.5
TDE5112 Etimoloji ve Sözlükçülük30037.5
TDE5113 Özbekçe30037.5
TDE5114 Türkmen Türkçesi30037.5
TDE5115 Ses Bilgisi30037.5
TDE5116 Söz Yapımı30037.5
TDE5117 Söz Dizimi30037.5
TDE5118 Rusça Başlangıç I30037.5
TDE5119 Rusça Başlangıç II 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SEC0001 Seçmeli 1 2443434323
SEC0002Seçmeli 23333524345
SEC0003Seçmeli 32445353322
SEC0004Seçmeli 42332331333
SEC0005Seçmeli 53424242424
SEC0006Seçmeli 63324532434
SEC0007Seçmeli 72342424345
TDE5100Orhon Türkçesi YL3233243213
TDE5101Eski Uygurca3332343123
TDE5102Karahanlıca3234323212
TDE5103Harezm Türkçesi 3232343223
TDE5104Genel Dilbilim2343232331
TDE5105Eski Anadolu Türkçesi YL2233343332
TDE5106Kıpçak Türkçesi 3234334333
TDE5107Kırgızca3313332222
TDE5108Kazakça3324422433
TDE5109Yeni Uygurca4233323333
TDE5110Genel Dilbilim'e Giriş3343224432
TDE5111Gagauzca3234323433
TDE5112Etimoloji ve Sözlükçülük3344244422
TDE5113Özbekçe3342333334
TDE5114Türkmen Türkçesi2344322344
TDE5115Ses Bilgisi3323342212
TDE5116Söz Yapımı4233223233
TDE5117Söz Dizimi2342213442
TDE5118Rusça Başlangıç I3233322331
TDE5119Rusça Başlangıç II 2233432332
TDE5001Seminer3233341332
TDE5000Yüksek Lisans Tezi4444333221

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5XX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X