Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıMatematik Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı; temel ve uygulamalı matematik bilgisiyle, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Matematik Mühendisliği Yüksek lisans programı; başta Matematik Mühendisliği olmak üzere Matematik, Biyomühendislik, Elektrik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Fizik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği lisans derecesi olan öğrencileri kabul etmektedir. Yüksek lisans programının ders sürecinde danışman gözetimi altında öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders seçimine gidilir ve araştırma konuları için gerekli olan bilimsel altyapı hazırlanır. Ders sürecinden sonra tez süreci başlar. Bu süreç içinde öğrenci yine ders alabilir, ya da seminerlere katılabilir veya benzer etkinliklerin içinde bulunabilir. Tez sürecinin başlangıç safhasında öğrenciler seminer ve bunların yanında literatür taraması yaparak araştıracakları konuları incelerler. Tez öneri konusu kabul edildikten sonra ilgili konu üzerinde öğrenci danışman gözetimi altında yüksek lisans tezini hazırlar ve jüri önünde savunduktan sonra, jüri değerlendirmesi sonunda yüksek lisans derecesi alır. Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans çalışmaları teorik konular üzerinde olabildiği gibi, uygulamalı konularda da olabilir. Uygulamalı konularda çalışan bir öğrenci mühendislik alanları, ya da sosyal alanlardaki diğer tüm bilim dalları ile ilgili bir çalışma yapabilir. Matematik alanında ise teorik çalışmalar yapılabilir.
Mezunların Mesleki ProfiliMatematik Yüksek Mühendisi unvanını alan mezunlar, TÜBİTAK, MTA, Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kurumlarının yanında, sigorta şirketlerinde, endüstriyel kuruluşlarda, kamu veya özel sektöre ait finans kurumlarında ve bilgi işlem birimlerinde, Yazılım Uzmanı / Mühendisi, Veritabanı Uzmanı / Yöneticisi, Sistem Analisti / İş Analisti, İstatistiksel Analist, Bilgi İşlem Elemanı / Sorumlusu veya Matematikçi ve üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Matematik Mühendisliğinde ileri düzeydeki bilgileri araştırır, uzmanlık düzeyinde geliştirir ve uygular.
  2. Matematik Mühendisliğinde disiplinler arası etkileşimi kavrar.
  3. Problemleri analiz eder ve sentezleyebilme becerisi kazanır.
  4. Karşılaştığı problemlere yönelik en uygun modeli seçebilecek beceriler kazanır.
  5. Karşılaştığı problemleri sistematik bir yaklaşımla modelleyip çözebilir.
  6. Yaptığı çalışmaları ulusal ve/veya uluslararası platformda yayınlar.
  7. Alanında uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında farklı görüşler ortaya koyabilir.
  8. Disiplinler arası çalışmalarda iletişim yetkinliğini kullanabilir.
  9. Projelerde liderlik yapar.
  10. Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
MTM5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM5101 Dinamik Sistemler ve Kaos 30037.5
MTM5127 Uygulamalı İleri Fonksiyonel Analiz30037.5
MTM5109 İntegral Dönüşümler ve Uygulamaları30037.5
MTM5125 Sonlu Elemanlar Yöntemi30037.5
MTM5107 İntegral Denklemlerin Sayısal Çözümü 30037.5
MTM5103 İleri Nümerik Analiz30037.5
MTM5113 Matematik İstatistik30037.5
MTM5121 Mühendislikte Varyasyonlar Teorisi30037.5
MTM5115 Matematik Mantık ve Problem Çözümü30037.5
MTM5123 Sınırdeğer Problemlerinin Çözümünde Pertürbasyon Yöntemi30037.5
MTM5119 Mühendisler İçin Matematiksel Metodlar30037.5
MTM5133 Yöneylem Araştırmasında Özel Konular30037.5
MTM5129 Veri Madenciliği 30037.5
MTM5105 İleri Veritabanı Sistemlerinde Kullanılan Matematiksel Modeller 30037.5
MTM5131 Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri 30037.5
MTM5111 Lojik ve Veritabanları 30037.5
MTM5117 Mikrodalga Tomografisinde Simülasyon Teknikleri 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
MTM5109İntegral Dönüşümler ve Uygulamaları4333332322
MTM5125Sonlu Elemanlar Yöntemi4233322222
MTM5107İntegral Denklemlerin Sayısal Çözümü 3323333543
MTM5103İleri Nümerik Analiz5543324332
MTM5113Matematik İstatistik5555535333
MTM5121Mühendislikte Varyasyonlar Teorisi2515241355
MTM5115Matematik Mantık ve Problem Çözümü5533332222
MTM5123Sınırdeğer Problemlerinin Çözümünde Pertürbasyon Yöntemi1212332232
MTM5119Mühendisler İçin Matematiksel Metodlar4545432333
MTM5133Yöneylem Araştırmasında Özel Konular5455543255
MTM5129Veri Madenciliği 1525132453
MTM5105İleri Veritabanı Sistemlerinde Kullanılan Matematiksel Modeller 5554535355
MTM5131Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri 5555525322
MTM5111Lojik ve Veritabanları 5553535322
MTM5117Mikrodalga Tomografisinde Simülasyon Teknikleri 5544533211
MTM5101Dinamik Sistemler ve Kaos 5554433331
MTM5127Uygulamalı İleri Fonksiyonel Analiz5343533334
MTM5001Seminer4443425535
MTM5000Yüksek Lisans Tezi5555543445

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXXXXXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XXXXXX