Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi ve Denetim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi ve Denetim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 30 yerel kredilik 10 ders ve bir dönem projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıProgramın iki temel görevi yüksek lisans düzeyinde eğitim vermek ve eğitim alanında araştırmalar yapmaktır. Bu doğrultuda anabilim dalının temel amacı, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim yönetimi alanının bilgi birikimine katkıda bulunabilen eğitim liderleri yetiştirmektir. Ayrıca, temel ve uygulamalı araştırmalar yürüterek Türk Eğitim Sisteminin gelişimine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Demokratik ve disiplinli bir eğitim ortamında, 21. yüzyılın eğitim liderlerini yetiştiren ve nitelikli eğitim araştırmaları yürüten bir bölüm olarak tanınmak. Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programının Hedefi Programın amacı eğitim yönetiminin gelişmesine hem bilimsel alanda hem de uygulama da katkıda bulunabilecek eğitim yöneticileri ve denetleyicileri yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliEğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programının amacı eğitim yönetiminin gelişmesine hem bilimsel alanda hem de uygulama da katkıda bulunabilecek eğitim yöneticileri ve denetleyicileri yetiştirmektir
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; en az 30 yerel kredilik 10 ders, bir bitirme projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 90 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Eğitim yönetimi ve denetimi ile ilgili yaklaşımlarını bilmek
 2. Türkiye'de uygulanan yönetim ve denetim uygulamalarını bilmek
 3. Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak
 4. Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
 5. Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak
 6. Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
 7. Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
 8. Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
 9. Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
 10. Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
 11. Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
EGT5002 Dönem Projesi000015
30 Toplam:
90 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT5200 Türk Eğitim Tarihinde Eğitim Yönetimi ve Teftişi30037.5
EGT5121 Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri30037.5
EGT5108 İleri İstatistik ve Uygulamaları30037.5
EGT5101 Türk Eğitim Sistemi30037.5
EGT5203 Sosyal Teori ve Eğitim30037.5
EGT5202 Türkiye ve AB Eğitim Sistemleri30037.5
EGT5206 Örgütsel İletişim30037.5
EGT5204 Siyaset Kuramlarında Eğitim30037.5
EGT5215 Eğitimde Fırsat Eşitliği30037.5
EGT5205 Performans Değerlendirme30037.5
EGT5222 Eğitim Yönetiminde İnsan İlişkileri30037.5
EGT5207 Eğitim Örgütlerinde Önleyici Rehberlik ve Yönetimde Koruyucu Etmenler30037.5
EGT5223 Eğitim Politikaları30037.5
EGT5208 Okul Yönetimi30037.5
EGT5209 Okul İşletmeciliği30037.5
EGT5210 İnsan Kaynakları Yönetimi30037.5
EGT5211 Eğitim Planlaması30037.5
EGT5212 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi30037.5
EGT5213 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme30037.5
EGT5214 Eğitimde Kalite Uygulamaları30037.5
EGT5216 Eğitim ve Öğretimde Etik30037.5
EGT5217 Eğitimde Ayrımcılık30037.5
EGT5218 Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi30037.5
EGT5219 Eğitim Hukuku30037.5
EGT5220 Eğitim Ekonomisi30037.5
EGT5221 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi30037.5
EGT5224 Eğitim Örgütlerinde Liderlik30037.5
EGT5225 Eğitim Yönetimine Giriş30037.5
EGT5226 Eğitim Denetimi30037.5
EGT5227 Örgütsel Davranış30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
EGT5200Türk Eğitim Tarihinde Eğitim Yönetimi ve Teftişi44451332333
EGT5202Türkiye ve AB Eğitim Sistemleri22534443444
EGT5204Siyaset Kuramlarında Eğitim54454353344
EGT5205Performans Değerlendirme34435232433
EGT5207Eğitim Örgütlerinde Önleyici Rehberlik ve Yönetimde Koruyucu Etmenler44244243334
EGT5208Okul Yönetimi43434433345
EGT5209Okul İşletmeciliği43443442433
EGT5210İnsan Kaynakları Yönetimi44323443433
EGT5211Eğitim Planlaması43323444343
EGT5212Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi44442345434
EGT5213Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme32533345333
EGT5214Eğitimde Kalite Uygulamaları43353244434
EGT5216Eğitim ve Öğretimde Etik33534253445
EGT5217Eğitimde Ayrımcılık54244433345
EGT5218Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi32345344324
EGT5219Eğitim Hukuku44235234533
EGT5220Eğitim Ekonomisi34443453335
EGT5221Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi44534453323
EGT5224Eğitim Örgütlerinde Liderlik54444453545
EGT5225Eğitim Yönetimine Giriş33454453445
EGT5226Eğitim Denetimi44345233545
EGT5227Örgütsel Davranış43534332534
EGT5121Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri45544554544
EGT5108İleri İstatistik ve Uygulamaları24554455445
EGT5101Türk Eğitim Sistemi54544545554
EGT5203Sosyal Teori ve Eğitim44445454445
EGT5206Örgütsel İletişim54445455554
EGT5215Eğitimde Fırsat Eşitliği44424435434
EGT5222Eğitim Yönetiminde İnsan İlişkileri53344433423
EGT5223Eğitim Politikaları44453445233
EGT5002Dönem Projesi44444444444

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11