Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıBu programın amacı eğitim programları ve öğretim bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliEğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütlerinde, Resmi ve özel kurumların hizmet içi eğitim birimlerinde, resmi ve özel okullarda, dershanelerde, üniversitelerde, işletmelerin insan kaynakları ve kalite geliştirme bölümlerinde program geliştirme ve değerlendirme uzmanı olarak çalışabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek
 2. Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak
 3. Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahip olmak
 4. Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
 5. Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak
 6. Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
 7. Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
 8. Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
 9. Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak
 10. Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
 11. Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
 12. Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
EGT5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT5100 Değerler Eğitimi 30037.5
EGT5101 Türk Eğitim Sistemi30037.5
EGT5102 Öğretimde Bireysel Farklılıklar30037.5
EGT5103 Eğitim Teknolojisi ve Uygulamaları30037.5
EGT5104 Aile ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri30037.5
EGT5105 Çağdaş Eğitim Felsefesi30037.5
EGT5106 Düşünme ve Problem Çözme Süreci30037.5
EGT5107 Eğitimde Ölçme Araçları ve Geliştirilmesi30037.5
EGT5108 İleri İstatistik ve Uygulamaları30037.5
EGT5103 Eğitim Teknolojisi ve Uygulamaları30037.5
EGT5110 Eğitimde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi30037.5
EGT5111 Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri30037.5
EGT5112 Karşılaştırmalı Eğitim Programları30037.5
EGT5113 Mentörlük Eğitimi ve Uygulamaları30037.5
EGT5114 Öğrenen Merkezli Uygulamalar30037.5
EGT5115 Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi30037.5
EGT5116 Öğretim Süreçleri ve Eğilimler30037.5
EGT5117 Öğretimde Materyal Geliştirme30037.5
EGT5118 Eğitim Kuramları30037.5
EGT5119 Eğitimde Yaratıcı Drama30037.5
EGT5120 Modernleşme Dönemi Türk Eğitimcileri30037.5
EGT5121 Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri30037.5
EGT5122 Öğrenme Öğretme Kuramları 30037.5
EGT5123 Eğitimde Program Geliştirme30037.5
EGT5124 Öğretim Tasarımı Modelleri30037.5
EGT5125 Eğitim Tarihi 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
EGT5104Aile ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri234124223224
EGT5105Çağdaş Eğitim Felsefesi441124223233
EGT5106Düşünme ve Problem Çözme Süreci333112334323
EGT5107Eğitimde Ölçme Araçları ve Geliştirilmesi443333322222
EGT5108İleri İstatistik ve Uygulamaları132545532335
EGT5103Eğitim Teknolojisi ve Uygulamaları443323232332
EGT5110Eğitimde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi344223232233
EGT5111Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri343143121321
EGT5112Karşılaştırmalı Eğitim Programları552135332331
EGT5113Mentörlük Eğitimi ve Uygulamaları235234233332
EGT5114Öğrenen Merkezli Uygulamalar553123122222
EGT5115Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi553112122224
EGT5116Öğretim Süreçleri ve Eğilimler443223223221
EGT5117Öğretimde Materyal Geliştirme444134121222
EGT5118Eğitim Kuramları552133122221
EGT5119Eğitimde Yaratıcı Drama334214112221
EGT5120Modernleşme Dönemi Türk Eğitimcileri333122122221
EGT5125Eğitim Tarihi 442123122221
EGT5121Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri334445545445
EGT5122Öğrenme Öğretme Kuramları 231122233223
EGT5123Eğitimde Program Geliştirme553133433335
EGT5124Öğretim Tasarımı Modelleri442133442222
EGT5100Değerler Eğitimi 222111331115
EGT5101Türk Eğitim Sistemi451133212113
EGT5102Öğretimde Bireysel Farklılıklar442333141113
EGT5103Eğitim Teknolojisi ve Uygulamaları333133131111
EGT5001Seminer553134433334
EGT5000Yüksek Lisans Tezi552555555555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X