Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh. ABD Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh. ABD Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Doktora programı, öğrencilere bu dalda araştırma yetenekleri ve güncel mühendislik bilgileri kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl öğrenciye çalışacağı araştırma alanında ileri düzeyde seçmeli dersler aldırılır. Bu dersler sayesinde öğrencilere Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında özgün araştırma yapabilme yetenekleri kazandırılmaktadır. İkinci yıl içerisinde alınan Doktora Tezi özgün bir araştırma çalışması olarak öğrencilere araştırma, geliştirme ve yenilik içeren bir bilimsel çalışma tamamlamalarını odaklar.
Mezunların Mesleki ProfiliBu lisansüstü programı mezunlarının gemi ve deniz teknolojisi alanında faaliyet gösteren iş kollarının danışmanlık veya araştırma-geliştirme-yenilik çalışmalarında mühendislik hizmetleri vermeleri beklenmektedir. Program mezunları özel veya kamu kuruluşlarında öncelikli olarak araştırma, geliştirme ve yenilik işlerinde görev alabilir veya öğretim elemanı olarak üniversite ve diğer kuruluşlarda çalışabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Edinmiş olduğu ileri düzey bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile derinleştirebilme, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 2. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanındaki disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, yeni ve karmaşık fikirlerden özgün sonuçlara ulaşabilme.
 3. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 4. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 5. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında araştırma yöntemlerine üst düzeyde hakim olma.
 6. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya dergilerde yayınlatabilme ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak bilgi sınırlarını genişletebilmek.
 7. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenilmesinin gerektiği ortamlarda liderlik yapabilme.
 8. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçler ile Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 9. Sosyal ilişkilere eleştirel bakabilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 10. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında uzman kişiler önünde görüşlerini savunabilme yetkinliğini gösteren etkili iletişim kurabilme.
 11. Bir yabancı dile ileri düzeyde hakim olma ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 12. Toplumun bilgi toplumu olabilmesi ve bunu sürdürebilmesi için, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında ilerlemeleri tanıtabilme.
 13. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanındaki problemlerde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 14. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6128 Kısmi Diferansiyel Denklemler 30037.5
ELEC 201 Seçmeli 130037.5
ELEC 202 Seçmeli 230037.5
ELEC 203 Seçmeli 330037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6116 İleri Sayısal Yöntemler30037.5
ELEC 204 Seçmeli 430037.5
ELEC 205 Seçmeli 530037.5
ELEC 206 Seçmeli 630037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6000 Doktora Tezi010030
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6001 Seminer –Doktora30037.5
GIM6102 Gemi Hareket ve Manevralarında Özel Konular30037.5
GIM6103 Gemi Makinelerinde Özel Konular30037.5
GIM6107 Gemi Termal Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu30037.5
GIM6108 İleri Dalga Mekaniği30037.5
GIM6117 Gemi Pervaneleri ve Kavitasyon 30037.5
GIM6118 Türbülanslı Akış ve Türbülans Modelleri 30037.5
GIM6119 Gemilerde Titreşim ve Gürültü 30037.5
GIM6120 Gemi Yapısal Mekaniği30037.5
GIM6121 Sualtı Patlamaları 30037.5
GIM6122 Akış Kaynaklı Akustik ve Titreşimler 30037.5
GIM6123 Hesaplamalı Termo-Akışkan 30037.5
GIM6124 Gemilerde Yorulma ve Kırılma 30037.5
GIM6125 İçten Yanmalı Motorlarda Özel Konular 30037.5
GIM6126 Gemi Dizel Motorlarının Termodinamik Simülasyonu 30037.5
GIM6127 Gemilerde Enerji Ekonomisi ve Yönetimi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314
GIM6103Gemi Makinelerinde Özel Konular55545434141433
GIM6107Gemi Termal Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu54444534243344
GIM6108İleri Dalga Mekaniği3---4--------5
GIM6102Gemi Hareket ve Manevralarında Özel Konular24533-44-3--32
GIM6000Doktora Tezi45345424233433

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XX
PÇ-11XX
PÇ-12XX
PÇ-13XX
PÇ-14XX