Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh. ABD Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh. ABD Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Lisans öğretim programı, öğrencilere bu dalda güncel mühendislik bilgilerini kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl seçmeli dersleri, gemi inşaatı, hidromekanik, gemi makineleri ve yardımcı sistemler, enerji verimliliği ve ekonomisi, özel gemiler, termodinamik simülasyon, yat dizaynı ve uygulamalı akışkanlar mekaniği ileri konularını ve bir seminer faaliyetini içerir. Bu dersler sayesinde öğrencilere Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında özel bilgiler sunulmaktadır. İkinci yıl içerisinde alınan Yüksek Lisans tezi öğrencilerin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik kabiliyetlerini geliştirmesine odaklanır.
Mezunların Mesleki ProfiliBu lisansüstü programı mezunlarının gemi ve deniz teknolojisi alanında faaliyet gösteren iş kollarının danışmanlık veya araştırma-geliştirme-yenilik çalışmalarında mühendislik hizmetleri vermeleri beklenmektedir. Program mezunları mühendislik öğretiminde yüksek lisans mezunu olarak özel veya kamu kuruluşlarında görev alabilir veya araştırmacı olarak üniversite ve diğer kuruluşlarda çalışabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında veya başka bir alanda uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanındaki disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
 3. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
 4. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
 5. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 6. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanındaki kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
 7. Sosyal ilişkileri, eleştirel bakış açısıyla irdeleyebilme ve gerektiğinde değiştirebilme.
 8. Bir yabancı dil ile iyi düzeyde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 9. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
 10. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
 11. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM5122 İleri Akışkanlar Mekaniği 30037.5
GIM5123 Mühendislik Problemlerinde Araştırma ve Çözüm Teknikleri 30037.5
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM5121 Mühendislik Matematiği 30037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
GIM5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
SEÇMELİ DERSLER
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM5107 Gemi Ana Makinelerinde Teknik Diagnostik30037.5
GIM5110 Gemilerde Egzoz Gazı Emisyonlarının Oluşumu ve Yayılması30037.5
GIM5114 Mühendislik Problemlerinde Bilgisayar Uygulamaları30037.5
GIM5124 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 30037.5
GIM5125 Sonlu Elemanlar Metodu ve Gemi Mühendisliği Uygulamaları 30037.5
GIM5126 Savaş Gemilerinin Tasarım Esasları 30037.5
GIM5127 Yat Tasarım Esasları 30037.5
GIM5128 Gemi Stabilitesinde Özel Konular 30037.5
GIM5129 Denizcilik Endüstrisinde Malzeme Teknolojisi 30037.5
GIM5130 Gemi Mühendisliğinde Deney Teknikleri 30037.5
GIM5131 Gemilerde Kullanılan İleri Kaynak ve Muayene Yöntemleri 30037.5
GIM5132 Deniz Taşımacılığı ve Ekonomisi 30037.5
GIM5133 Denizcilikte İş Stratejisi ve Yönetim 30037.5
GIM5134 Gemilerde Elektrik Güç Sistemleri 30037.5
GIM5135 Gemilerde Enerji Verimliliği 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
GIM5114Mühendislik Problemlerinde Bilgisayar Uygulamaları35433222432
GIM5107Gemi Ana Makinelerinde Teknik Diagnostik55443411311
GIM5110Gemilerde Egzoz Gazı Emisyonlarının Oluşumu ve Yayılması34543333343
GIM5126Savaş Gemilerinin Tasarım Esasları 3-54------4
GIM5135Gemilerde Enerji Verimliliği 54455443543
GIM5001Seminer53333532223
GIM5000Yüksek Lisans Tezi45533532423

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XXXXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XX
PÇ-7X
PÇ-8XX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XX
PÇ-11XX