Elektr.&Hab. Müh. ABD Haberleşme Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektr.&Hab. Müh. ABD Haberleşme Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hberleşme Yüksek Lisans programının amacı; Haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri sağlamak, Öğrencileri Haberleşme sistemleri değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, Öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, Öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliBu lisansüstü programın mezunlarının Elektronik ve Haberleşme sistemleri üzerinde çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Haberleşme alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebiirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
 2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
 3. Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
 4. Yeni ve özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
 5. Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
 6. Analitik, modele dayalı ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
 7. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
 8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
 9. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
 10. Akademik ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
 11. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
 12. Mühendislik uygulamalarının hukuksal, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
EHM5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM6104 Lineer Mikrodalga Devreleri II 30037.5
EHM5207 Fourier optik30037.5
EHM6109 İleri Sayısal İşaret İşleme30037.5
EHM5236 Uyarlamalı Süzgeç Kuramı30037.5
EHM5219 İstatistiksel İşaret İşleme30037.5
EHM5214 İleri Elektromanyetik Teorisi 230037.5
EHM5213 İleri Elektromanyetik Teorisi 130037.5
EHM6112 Konuşma İşaretinin İşlenmesi30037.5
EHM5233 Sistem Analizinde Olasılık Yöntemleri30037.5
EHM5238 Veri İletişim Sistemleri30037.5
EHM6702 Elektromagnetik Teoride Sayısal Yöntemler30037.5
EHM5204 Elektromagnetik Teoride Karışık Sınırdeğer Problemleri30037.5
EHM5237 Uydu Haberleşme Sistemleri30037.5
EHM5225 Mikrodalga Radar Sistemleri30037.5
EHM5209 Hareketli Hücresel Haberleşme Sistemlerinde Çoklu Erişim Teknikleri30037.5
EHM5102 Aktif Filtre Sentezi30037.5
EHM5108 Nöron Ağları ve Uygulamaları30037.5
EHM6201 Ayrık Zamanlı Sistemler30037.5
EHM5111 Uygulamalı İşaret İşleme30037.5
EHM5234 Şerit ve Mikroşerit Sistemlerin Analiz Yöntemleri30037.5
EHM5105 Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Uygulamaları30037.5
EHM5233 Sistem Analizinde Olasılık Yöntemleri30037.5
EHM5227 Mühendislik ve Fizik Problemlerinin Çözümünde Kompleks Fonksiyonlar Teorisi30037.5
EHM5224 Lineer Olmayan Mikrodalga Devreleri30037.5
EHM5203 Elektrik Devrelerinde Gürültü ve Analizi30037.5
EHM5232 Sayısal İşaret İşleme ve Uygulamaları30037.5
EHM5222 Lineer Mikrodalga Devreleri I30037.5
EHM5210 Hücresel Sinir Ağları ve Görüntü İşleme Uygulamaları30037.5
EHM5202 Dijital Filtreler30037.5
EHM5212 İleri Anten Teorisi30037.5
EHM5239 Yüzeyaltı Görüntüleme Radarı30037.5
EHM6292 Sayısal Haberleşme Teorisi30037.5
EHM6111 Enformasyon Teorisi30037.5
EHM5230 Sayısal Haberleşme Sistemleri30037.5
EHM5211 İki Boyutlu İşaret ve Görüntü İşleme30037.5
EHM5229 Optik Örüntü Tanıma 30037.5
EHM6115 Optik Dalga Kılavuzları30037.5
EHM5218 İletişim Teknolojileri30037.5
EHM6206 Uzaktan Algılamada Görüntü Tanıma ve Bilgisayarlı Grafik Yöntemleri30037.5
EHM5215 İleri Mikrodalga Pasif Devrelerin Gerçekleştirilmesi, I30037.5
EHM5216 İleri Mikrodalga Pasif Devrelerin Gerçekleştirilmesi, II30037.5
EHM5208 Güneş Enerjisi Teknolojileri30037.5
EHM6205 Ters Saçılma30037.5
EHM5103 Bulanık Kümeler ve Bulanık Mantık30037.5
EHM6202 Genel Rölativite Teorisi30037.5
EHM6203 Kırınımın Fizik ve Yüzey Kuramı30037.5
EHM5220 Kırınımın Geometrik Teorisinde Birinci Mertebeden Kanonik Problemler30037.5
EHM6204 Mikroşerit Antenlerin Analizi30037.5
EHM6112 Konuşma İşaretinin İşlenmesi30037.5
EHM6201 Elektronik Düzenlerin ve Sistemlerin Tasarımında Kuantum Elektroniği30037.5
EHM5235 Telsiz İletişim Ağları30037.5
EHM5112 Yapay Sinir Sistemlerinin Tasarımı30037.5
EHM6103 İşlemsel Zeka30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
EHM6104Lineer Mikrodalga Devreleri II 555515555354
EHM5207Fourier optik534223312331
EHM6109İleri Sayısal İşaret İşleme544445512551
EHM5236Uyarlamalı Süzgeç Kuramı544455512551
EHM5219İstatistiksel İşaret İşleme544445512551
EHM5214İleri Elektromanyetik Teorisi 2534223312331
EHM5213İleri Elektromanyetik Teorisi 1534223312331
EHM6112Konuşma İşaretinin İşlenmesi444222312331
EHM5233Sistem Analizinde Olasılık Yöntemleri434444414342
EHM5238Veri İletişim Sistemleri544445512551
EHM6702Elektromagnetik Teoride Sayısal Yöntemler444533554453
EHM5204Elektromagnetik Teoride Karışık Sınırdeğer Problemleri444544554453
EHM5237Uydu Haberleşme Sistemleri444443312331
EHM5225Mikrodalga Radar Sistemleri444443312331
EHM5209Hareketli Hücresel Haberleşme Sistemlerinde Çoklu Erişim Teknikleri444443312331
EHM5102Aktif Filtre Sentezi433222312231
EHM5108Nöron Ağları ve Uygulamaları343233312242
EHM5111Uygulamalı İşaret İşleme444332414231
EHM5105Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Uygulamaları444332414231
EHM5233Sistem Analizinde Olasılık Yöntemleri434444414342
EHM5227Mühendislik ve Fizik Problemlerinin Çözümünde Kompleks Fonksiyonlar Teorisi444533554453
EHM5224Lineer Olmayan Mikrodalga Devreleri555555555354
EHM5203Elektrik Devrelerinde Gürültü ve Analizi5555-5555354
EHM5232Sayısal İşaret İşleme ve Uygulamaları444344414242
EHM5222Lineer Mikrodalga Devreleri I5555-5555354
EHM5210Hücresel Sinir Ağları ve Görüntü İşleme Uygulamaları444332414231
EHM5202Dijital Filtreler444332414231
EHM5212İleri Anten Teorisi444323312331
EHM5239Yüzeyaltı Görüntüleme Radarı454434312241
EHM6292Sayısal Haberleşme Teorisi444534534342
EHM6111Enformasyon Teorisi444534534342
EHM5211İki Boyutlu İşaret ve Görüntü İşleme545222413321
EHM5229Optik Örüntü Tanıma 545222413321
EHM5234Şerit ve Mikroşerit Sistemlerin Analiz Yöntemleri444533554453
EHM6115Optik Dalga Kılavuzları323354311141
EHM5218İletişim Teknolojileri323353211342
EHM6206Uzaktan Algılamada Görüntü Tanıma ve Bilgisayarlı Grafik Yöntemleri444533554453
EHM5215İleri Mikrodalga Pasif Devrelerin Gerçekleştirilmesi, I535555411151
EHM5216İleri Mikrodalga Pasif Devrelerin Gerçekleştirilmesi, II535545411111
EHM6205Ters Saçılma444533554453
EHM5103Bulanık Kümeler ve Bulanık Mantık354343411241
EHM6202Genel Rölativite Teorisi444533554453
EHM6203Kırınımın Fizik ve Yüzey Kuramı555353513131
EHM5220Kırınımın Geometrik Teorisinde Birinci Mertebeden Kanonik Problemler444533554453
EHM6204Mikroşerit Antenlerin Analizi444533554453
EHM6112Konuşma İşaretinin İşlenmesi444222312331
EHM6201Elektronik Düzenlerin ve Sistemlerin Tasarımında Kuantum Elektroniği444533554453
EHM5112Yapay Sinir Sistemlerinin Tasarımı543445414131
EHM6103İşlemsel Zeka544344424441
EHM5230Sayısal Haberleşme Sistemleri333353411131
EHM6201Ayrık Zamanlı Sistemler434454221342
EHM5208Güneş Enerjisi Teknolojileri533355111443
EHM5235Telsiz İletişim Ağları433353311353
EHM5001Seminer414132415332
EHM5000Yüksek Lisans Tezi555555515553

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12