İşletme ABD İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Programı Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme ABD İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıBu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıÖğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 30 yerel kredilik 10 ders ve bir dönem projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program Tanımıİşletme Yönetimi (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı, işletme yönetimi alanında karşılaşılan sorunlara çağdaş, bilimsel ve teorik bilgiyi kullanarak, yenilikçi, yaratıcı ve pratik çözüm önerileri geliştirebilen girişimci ve yöneticiler geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunların Mesleki Profiliİşletme Anabilim Dalı kapsamındaki tezsiz yüksek lisans programı, işletme yönetimi alanında evrensel değerleri benimsemiş, yönetişime önem veren yönetici ve girişimciler yetiştirirken, bankacılık sektöründen, reklamcılık, sağlık, bilişim, otomotiv, turizm sektörüne kadar üretim ve hizmet alanında faaliyet gösteren birçok farklı işletmede, pazarlama, satış, üretim, finans-muhasebe, yönetim organizasyon gibi alanlarda iş ve kariyer olanağı sağlamaktadır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; en az 30 yerel kredilik 10 ders, bir bitirme projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 90 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Dersin kazandırdığı bilgileri iş alanındaki süreçlere uygulayabilme
  2. Bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilme
  3. İş alanında iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik ekip çalışması yapabilme
  4. İş alanındaki problemleri tanımlama, analiz etme ve olası çözüm alternatifleri geliştirebilme
  5. Dersin çalışma hayatındaki konular çerçevesinde sürekli gelişmeye teşvik etmesi
  6. Güncel iş konularının ve sorunlarının bilincinde olma
  7. İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilme
  8. İşletmecilik alanındaki problemlere ve tartışmalara duyarlılık kazandırma
  9. Dersin iş hayatı çerçevesinde düşünme, yordama ve tartışma becerilerini geliştirmesi
  10. Dersin mesleki uzmanlık ve kavram bilgisini artırmaya katkısı
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
ISL5002 Dönem Projesi000015
30 Toplam:
90 Program Toplam AKTS:
Seçimlik I
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL5300 İleri Düzeyde Yönetim Muhasebesi30037.5
ISL5301 Finansal Piyasalar ve Kurumlarda Güncel Konular30037.5
ISL5302 Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama30037.5
ISL5303 İşletmeciler için İstatistiksel Analiz Teknikleri30037.5
ISL5304 Pazarlama Araştırması Teknikleri30037.5
ISL5306 Modern İşletme Yönetimi 30037.5
ISL5307 Stratejik Pazarlama Yönetimi30037.5
ISL5308 Örgütsel Davranış Teori ve Uygulama30037.5
ISL5309 Finansal Muhasebe30037.5
ISL5310 İşletme Hukuku (İşletme Yönetimi) 30037.5
ISL5311 Entelektüel Sermaye Yönetimi 30037.5
ISL5312 Finansal Karar Alma 30037.5
ISL5313 Üretim Yönetiminin Temelleri 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
ISL5300İleri Düzeyde Yönetim Muhasebesi5-2-43----
ISL5301Finansal Piyasalar ve Kurumlarda Güncel Konular4-5---54--
ISL5302Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama5---454---
ISL5303İşletmeciler için İstatistiksel Analiz Teknikleri33-3--3---
ISL5304Pazarlama Araştırması Teknikleri44-4--4---
ISL5306Modern İşletme Yönetimi 4-3--34---
ISL5307Stratejik Pazarlama Yönetimi4-3-4-4---
ISL5308Örgütsel Davranış Teori ve Uygulama544-4-----
ISL5309Finansal Muhasebe55--5-3---
ISL5310İşletme Hukuku (İşletme Yönetimi) 3-5--5-3--
ISL5311Entelektüel Sermaye Yönetimi 4-44-4----
ISL5312Finansal Karar Alma 4--4-5-4--
ISL5313Üretim Yönetiminin Temelleri 4-5--34---
ISL5002Dönem Projesi53-4--44--

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10