Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyolojiye GirişEGT102123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)İbrahim KOCABAŞ
Asistan(lar)ıBelkıs KARABIYIK, Yunus Emre ÖMÜR, Deniz Canca
Dersin AmacıSosyoloji pratiği imgeleme dayanarak düşünmeyi ve kişinin kendisini toplum yaşamı hakkında daha önce edindiği düşüncelerden uzaklaştırmasını sağlamak sistematik inceleme yöntemlerinin ve kuramların kanıtlar ile mantıksal uslamlamalar ışığında değerlendirilmesini içermesi anlamında bir bilim olduğunu göstermek.
Dersin İçeriğiSosyolojinin tanımı, alanı, yöntem ve araştırma teknikleri; sosyal organizasyon, kültür-sosyalizasyon; gruplar; tabakalaşma; demografya ve sosyal değişmeye ilişkin temel kavramların açıklanması ve incelenmesi yapılmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Anthony Giddens, Sosyoloji, İstanbul, 2008
  • Topses, Devrim, M.(2012), Eğitim Sosyolojisi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
  • Doğan, İsmail(2012), Eğitim Sosyolojisi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
  • Tezcan, Mahmut (2006), Eğitim Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Birey, toplumsal eleştiriye ve reforma çeşitli yollardan katkıda bulunur.
  2. Belirli bir toplum durumları kümesinin daha iyi anlaşılması, genellikle bize bu durumları daha iyi denetleme şansını kazandırdığını bilir.
  3. Kültürel duyarlılıklarımızı arttırmanın, farklı kültürel değerlerin varlığının bilincinde olan politikalar belirlemenin bir aracının olduğunu bilir
  4. Belli politika programlarını benimsemenin doğuracağı (istendik-istenmedik) sonuçlarını inceleyebilir.
  5. Grupların ve bireylerin kendi yaşam koşullarını değiştirme fırsatlarını artırarak kendi kendilerini aydınlatma olanağının varlığını görür.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sosyoloji nedir? Kültür, toplum ve birey
2Toplum türleri Toplumsal etkileşim ve Günlük yaşam
3oplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Beden; yeme, hastalık ve yaşlılık
4Aile, evlilik ve kişisel yaşam
5Sapkınlık ve Suç Etnik durum ve ırk
6Tabakalaşma ve sınıf yapısı Modern örgütler
7İş ve ekonomik yaşam Hükümet, politik güç ve savaş
8Ara sınav -1
9Kitle iletişim araçları ve popüler kültür; Eğitim
10Din
11Kentler ve Modern Ketliliğin gelişimi
12Devrimler ve Toplumsal Hareketler; Küresel değişim ve ekolojik bunalım
13Ara sınav-2 (opsiyonel) / Tekrar
14Sosyoloji ve kuramı
15Genel değerlendirme
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım110
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final150
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması121
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer15
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok