Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Enerji ve Doğal Kaynaklar EkonomisiIKT251225200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat Lisans Programı (2. Öğretim)
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüMüge Akad
Dersi Veren(ler)Murat Donduran
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı enerjinin ve doğal kaynakların ekonomik açıdan önemini ve ekonomi içerisindeki yerini incelemek, doğal kaynaklar-enerji-çevre ilişkisini kurmaktır. Derste ayrıca insanlık tarihi boyunca bu konuların sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan nasıl ele alındığını ve hangi çerçevelerde tartışıldığı incelenmektedir.
Dersin İçeriğiİklim, tarımsal arazi varlığı, su kaynakları, mineral kaynakları, enerji üretimi, bir malın kaynak olarak sınıflandırılabilmesi için gereken koşullar, doğal kaynakların sınıflandırılması, kritik nokta ve kaynakların korunması, doğal kaynaklarla ilgili problemler, doğal kaynakların talep ve arz durumları, Türkiye’nin enerji kaynakları (geleneksel-yenilenebilir), ekolojik denge, dışsallık ve kamusal mallar, çevre problemleri ve Türkiye’deki durum, doğal kaynakları koruma ve kullanma politikaları, ekonomik kalkınma ve toplumların refahı, teknolojik gelişme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • İsmail H. Özsabuncuoğlu, A. Atilla Uğur, Doğal Kaynaklar: Ekonomi, Yönetim ve Politika, İmaj Yayınevi, Ankara, 2005. İlgili makaleler ve kitap bölümleri.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, enerjinin ve doğal kaynakların ekonomik, toplumsal ve politik yaşam içerisindeki yerini değerlendirebileceklerdir.
  2. Öğrenciler insanlığın gelişimi sürecinde enerjinin dönüşümünün ve kaynakların kullanımının hangi koşullara bağlı olarak geliştiğini, hangi biçimleri aldığını, farklı düşünce akımları ve okullar tarafından nasıl ele alındıklarını tartışabilir duruma geleceklerdir.
  3. Öğrenciler enerji sorunlarının uluslararası boyutları üzerine tartışabileceklerdir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Doğal kaynaklar: Dünya ve Türkiye verileri, iklim, arazi varlığı, su kaynakları, enerji üretimiKitap bölüm 1
2Doğal kaynakların sınıflandırılması ve özellikleri, stok kaynaklar, akım kaynaklar, kritik nokta, kaynakların korunması, doğal kaynaklarla ilgili problemlerKitap bölüm 2
3Doğal kaynaklar: talep ve arz durumları, nüfus, tarımsal araziler, kaynaklarla ilgili özel durumlar, fiziki tükenme ve ekonomik tükenme, doğal kaynaklara ilişkin oluşturulabilecek politikalarKitap bölüm 3
4Enerji kaynakları ve Türkiye: geleneksel enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları, karşılaştırmalı maliyetlerKitap bölüm 4
5Ekonomik denge, dışsallık ve kamusal mallar: ekolojik denge, ekosistem, dışsallık, dışsallıklara kamusal çözümler, dışsallıklara özel çözümlerKitap bölüm 5
6Doğal kaynakları koruma ve kullanma (tüketme) politikaları, uygulanma şekilleriKitap bölüm 6
7Yıliçi Sınavı
8Teknolojik gelişme ve doğal kaynaklar: ekonomik kalkınmanın bazı tanımları, kalkınma stratejileri, ekonomik kalkınmanın engelleri ve maliyeti, seçişlerKitap bölüm 7
9Çevre problemleri ve Türkiye’deki durum, sürdürülebilir kalkınma, çevresel etki analiziKitap bölüm 8
10Çevre nedir, çevreyi belirleyen ve biçimlendiren unsurlar, vazgeçme maliyeti, iskonto oranı, risk-fayda analizi, gelişmişlik ve çevre ilişkisiİlgili okumalar
11Devam: Çevre nedir, çevreyi belirleyen ve biçimlendiren unsurlar, vazgeçme maliyeti, iskonto oranı, risk-fayda analizi, gelişmişlik ve çevre ilişkisiİlgili okumalar
12Bazı düşünürlerin ve okulların çevre, enerji ve doğal kaynaklara ilişkin yaklaşımlarıİlgili okumalar
13Sermaye-üretim-çevre ilişkisiİlgili okumalar
14Güncel konularda okumalar ve tartışmalarİlgili okumalar
15Güncel konularda okumalar ve tartışmalarİlgili okumalar
16Güncel konularda okumalar ve tartışmalarİlgili okumalar

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati152
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması156
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok